Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги

Послуга надається :

 • батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї  
 • особам, які постраждали внаслідок (чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)
 • членам сім’ї загиблого (померлого)ветерана війни
 • учасникам війни
 • особам з інвалідністю внаслідок війни
 • особам,які постраждали від торгівлі людьми
 • особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Результат надання послуги:

Видача/відмова у наданні посвідчень, установлення статусу, призначення компенсації та допомоги.

Суб'єкт надання послуги:

Відділ з соціальних питань Підгородненської міської ради

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї:

 • заява одного з батьків про видачу посвідчень;
 • копії свідоцтв про народження дітей;
 • копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
 • копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;
 • копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
 • довідка про склад сім’ї;
 • фотокартки (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;
 • довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
 • довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);
 • довідка структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне).

У разі народження або навчання дитини за межами України – копія свідоцтва про народження дитини та довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом.

У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, – копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи


Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи(відповідно до визначених категорій):

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1:

 • заява;
 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 • експертний висновок щодо захворювання пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Для видачі посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 1:

 • заява;
 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою;
 • експертний висновок щодо захворювання пов’язаного з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 1:

 • заява;
 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • довідки, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;
 • висновок міжвідомчої експертної ради про причинний  зв’язок інвалідності чи захворювання з ядерною аварією, ядерними випробуваннями або військовими навчаннями, із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт;
 • довідка МСЕК.

Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорії 1:

 • заява;
 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • висновок міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною тощо;
 • довідка МСЕК.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2, 3:

 • заява;
 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);
 • архівна довідка про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населення пункти зони відчуження, у разі потреби довідка командира військового частини, військовий квиток, витяг з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 2, 3:

 • заява;
 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • довідки, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;
 • військовий квиток (за необхідністю);
 • завірений в установленому порядку витяг з особової справи військовослужбовця (за необхідністю).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2:

 • заява;
 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • довідка, видана Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською обласними державними адміністраціями (додатки № 3 або № 4).

Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорія 2:

 • заява;
 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • висновок міжвідомчої експертної ради про причинний  зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною тощо.

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 3:

 • заява;
 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • довідка встановленого зразка (додатки № 5 або № 6).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Г:

 • заява;
 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • довідка встановленого зразка (додаток № 7).

Для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, серії Д:

 • заява;
 • паспорт матері або батька дитини або інший документ, який засвідчує особу;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини;
 • довідка встановленого зразка (додатки № 8–10).

Для видачі вкладки до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою серії Д:

 • заява;
 • довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини;
 • копія посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Д;
 • експертний висновок про причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Для видачі посвідчення дружини (чоловіка) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих від Чорнобильської катастрофи), віднесених до категорії 1, 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, а також опікуну дітей померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

 • заява;
 • паспорт або інший документ, який засвідчує особу;
 • свідоцтво про одруження;
 • свідоцтво про смерть громадянина постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або свідоцтво про смерть громадянина, який брав участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;
 • документи про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, або статусу участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або відповідного посвідчення (за наявності);
 • експертний висновок щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт


Членам сім’ї загиблого (померлого)ветерана війни:

 • заява;
 • копія паспорту;
 • фото;
 • причинний зв’язок смерті з пораненням, контузією, захворюванням, отриманим при захисті Батьківщини;
 • довідка про навчання;
 • копія свідоцтва про смерть;
 • довідка медичного закладу про інвалідність до досягнення повноліття;
 • копія посвідчення ветерана війни;
 • документи про нагородження померлого (загиблого) ветерана війни;
 • свідоцтво про одруження;
 • свідоцтво про народження дитини;

Для сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції перелік документів, які є підставою для встановлення статусу члена сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740


Учасникам війни:

 • Заява (додається);
 • Копія паспорту;
 • Копія    реєстраційного  номеру облікової  картки платника   податків або серія  та  номер  паспорта  з  відміткою   про  відмову  від  прийняття  такого  номера;
 • Копія архівних документів  про участь у Другій світовій війні;
 • Копії документів про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
 • Фотокартка  30x40міліметрів (1 од.).

На вищезазначені копії заявник повинен пред`явити оригінали документів.


Особам з інвалідністю внаслідок війни:

 • заява;
 • копія паспорта;
 • фотокартка;
 • довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

Особи з числа учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил крім цього документи, перелік яких визначено пунктом 4 Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685


Особам, які постраждали від торгівлі людьми:

 • Заява;
 • Документи, що посвідчують особу (уразі наявності).


Особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю:

 • заява;
 • копія паспорта;
 • фотокартка;
 • довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності

Строк надання послуги:   

Посвідчення оформлюється та видається у день звернення за його отриманням, але не пізніше 15 робочих днів після призначення державної соціальної допомоги.

Виплати  компенсацій та допомог здійснюються по мірі надходження коштів

Завантажити інформаційну картку послуги:

IK-11-42.docx

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux