Підгородненська міська об'єднана територіальна громада
Дніпровський район, Дніпропетровська область
Проекти рішень міської ради
від 03 лютого 2021р.№ 
3 сесія
8^ скликання
Про затвердження Правил Благоустрою населених пунктів Підгородненської міської ради
Опубліковано 03 лютого 2021

З метою створення сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень на території Підгородненської міської ради, керуючись п. 6 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п.44 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   ч. 2 ст. 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, міська рада,-

 

В И Р І Ш И Л А:


І. Затвердити  Правила благоустрою населених пунктів Підгородненської міської ради (додаються).

ІІ. Правила благоустрою міста Підгородне та села Перемога затверджені 05 квітня 2011р. рішенням Підгородненської міської ради №254-VIII/VI вважати такими що втратили чинність.

ІІІ. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  згідно розподілу обов’язків.


Міський голова                                                                              Андрій Горб

 

№_____


Додаток до рішення

Підгородненської міської ради

Від ____________ №_______

Про затвердження Правил

Благоустрою населених пунктів

Підгородненської міської ради

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Загальні положення

           Правила благоустрою населених пунктів Підгородненської міської ради  (надалі – Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою громади. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і містять загальнообов`язкові норми, щодо порядку здійснення благоустрою, належного утримання та раціонального використання територій населених пунктів громади, організації упорядкування і охорони об`єктів благоустрою, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

           Правовою підставою Правил є закони України „Про благоустрій населених пунктів“, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи самоорганізації населення”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про відходи”, ”Про основи містобудування”, "Про планування і забудову територій", “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про охорону атмосферного повітря”, Про охорону культурної спадщини”, “Про рекламу”, "Про дорожній рух", „Про поховання та похоронну справу”, Кодекс України про адміністративні правопорушення та інші нормативно-правові акти.


Визначення термінів

           У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території громади з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

автостоянка – спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

вулично-дорожня мережа – територія призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

зупиний комплекс - це торгове приміщення, яке прилягає до зупинки громадського транспорту. Умовою для установки такої споруди є надання накритого павільйону, тим хто чекає свого транспорту. Зупинний комплекс, може бути як кіоском (торгівля через віконце), так і павільйоном (з дверима для входу клієнтам).

заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, присадибних ділянок, пляжів, кладовищ, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

органи місцевого самоврядування – Підгородненська міська рада, її виконавчі органи, відділи, та інші створювані радою виконавчі органи відповідно до законодавства України у сфері місцевого самоврядування;

червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі, межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

користувач земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) невелика одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

стаціонарна ТС  -  споруда,  яка  має  закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому  контуру  площу  до 30 кв.м.;

пересувна ТС  - споруда,  яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування  людей,  у  якій  може   бути   розміщене торговельне   обладнання,   низькотемпературний  прилавок,  лоток, ємність,  торговельний  автомат,  інші   пристрої   для   сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».

    1.2.  Правила визначають механізм взаємодії учасників правовідносин з питань благоустрою на території населених пунктів громади, комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку.

1.3. Правила розроблено згідно з Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері.

1.4. Правила, прийняті Підгородненською міською радою в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розміщеними на території населених пунктів Підгородненської міської ради органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами, які перебувають на територіях населених пунктів Громади.

1.5. Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках мають право брати участь в обговоренні проекту цих правил, прийнятті їх установленим порядком, а також приймати участь у їх виконанні та контролі за їх виконанням.

1.6. Співробітництво з об’єднаннями громадян, професійними спілками, релігійними організаціями у сфері благоустрою територій населених пунктів Громади полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушень існуючого благоустрою, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою, організації надання з боку державних та міжнародних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок порушень існуючого благоустрою територій населених пунктів Громади.

 

2. Утримання територій об’єктів благоустрою

      2.1. Комплексний благоустрій

     2.1.1. Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території територій населених пунктів Громади робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, естетичного вигляду та покращення комфортності мешкання жителям територій населених пунктів Громади.

      2.1.2. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою здійснюється на основі відповідних державних програм, програм Підгородненської міської ради, генеральних планів розвитку територій населених пунктів Громади, транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів благоустрою територій та проектів забудови території житлових районів, планів червоних ліній з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей населених пунктів, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів.

      2.1.3. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над або під землею інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

      2.1.4. Проектна документація на виконання робіт з благоустрою території, прокладання підземних комунікацій, будівництво та капітальний ремонт: ЛЕП та підстанцій, об’єктів газотранспортної мережі, водопроводу, мереж водовідведення та будівництва споруд інженерного захисту територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил, правил забудови та затверджується замовником в установленому порядку.

      2.1.5. План благоустрою та озеленення земельної ділянки на територіях населених пунктів Підгородненської міської ради, виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, інженерні мережі, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об’єктів, зображених на кресленні.

2.2. До об’єктів благоустрою населених пунктів Підгородненської міської ради належать:

1. території загального користування:

1.1. парки, спортивні майданчики, дитячі майданчики, сади та сквери;

1.2. пам’ятники культурної та історичної спадщини;

1.3. площі;

1.4. вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

1.5. пляжі, місця для відпочинку;

1.6. кладовища;

1.7. інші території загального користування;

2. прибудинкові території;

3. присадибні ділянки;

4. прилеглі території до будівель та споруд;

5. закріплені та захисні зони інженерних мереж;

6. території підприємств, установ, організацій, прилеглі до них території та закріплені за ними території на умовах договору.

2.3. Елементами благоустрою є:

1. покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2. зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3. будівлі та споруди системи збирання, накопичення та вивезення відходів;

4. засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5. технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6. будівлі і споруди системи інженерного захисту територій;

7. комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

8. обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків;

9. тимчасові споруди;

10. громадські та пересувні вбиральні;

11. інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.


2.4. Обов’язки учасників правовідносин в сфері благоустрою.

Керівники підприємств, організацій, установ, незалежно від їх відомчої належності і форм власності, підприємці, громадяни, які мають житлові будинки, будівлі та споруди іншого призначення, земельні ділянки у приватній власності або користуванні, зобов'язані забезпечувати:

2.4.1 Постійне утримання територій та об'єктів у належному технічному та санітарному стані і зовнішньому вигляді, своєчасний ремонт об'єктів, фарбування (приведення у належний стан) фасадів будівель, ТС.   Встановлення урн, наявність та оновлення номерних табличок на будинках, номерних табличок на огорожі або фасаді будинку для садибних ділянок, табличок з адресою, назвою та графіком роботи для підприємств, установ або організацій (для юридичних осіб).

           Благоустрій та озеленення прилеглих територій, косіння газонів. У разі відсутності технічних чи інших можливостей проводити вказані роботи та заходи керівники підприємств, організацій, установ повинні укласти угоду на проведення цих робіт зі спеціалізованим підприємством.

           Межі прибирання, благоустрою та озеленення прилеглої території встановлюються від межі земельної ділянки до дороги, включаючи прибордюрну частину,  до краю проїзної частини у разі відсутності бордюру, у разі якщо покриття дороги грунтове або з ущільненого щебеню чи шлаку до краю насипу або колії (за відсутності насипу).

           За відсутності з будь-якого боку об'єктів, споруд, земельних ділянок інших власників або користувачів, межа прилеглої території визначається на відстані 50 м від огорожі, 50 м від межі за відсутності огорожі. Межами прилеглих територій до стаціонарних тимчасових споруд визначається межа на відстані 15 метрів від  споруди, за відсутності з будь-якого боку доріг, об'єктів, споруд, земельних ділянок інших власників.

  2.4.2. Утримання прилеглих територій організаціями, установами, підприємствами, іншими суб'єктами господарювання в належному санітарному стані, щоденне поточне прибирання, очищення тротуарів, площ і подвір’їв здійснюється як правило за 30 хв. до початку робочого часу, але не пізніше ніж 30 хвилин після його початку.

  2.4.3. Встановлення урн забезпечується:

біля малих архітектурних форм (альтанки, павільйони, навіси; арки, вуличні меблі (лавки, лави, столи), сходи, паркові містки); тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, кіосків, зупинних комплексів та інших споруд;

підприємствами, організаціями, установами, іншими суб'єктами господарювання –  біля входу і виходу зі  своїх будівель

підприємствами комунального господарства – в парках, скверах, пляжах, місцях відпочинку, на площах, зупинках громадського транспорту та інших об’єктах благоустрою, які за ними закріплені.

Урни повинні постійно утримуватись в належному технічному та санітарному стані і звільнятись від сміття по мірі накопичення. Урни повинні мати обсяг не менше 0,01 м3. Не допускається використовувати замість урн картонні коробки та інші предмети, які легко займаються.

     2.4.4. Утримання в належному санітарному стані та огороджування земельних ділянок, що відведені в установленому порядку під будівництво огорожами і розміщення на них інформаційних щити про об’єкт будівництва та організацію, яка здійснює ці роботи;

 2.4.5. Обов’язкове укладання договорів зі спеціалізованими підприємствами на вивіз твердих побутових відходів (далі ТПВ), інших видів відходів згідно з санітарними паспортами та здійснення своєчасної сплати за вивіз сміття  відповідно до діючих тарифів.

           Договори на вивіз ТПВ, та інших відходів укладаються юридичними та фізичними особами із спеціалізованими підприємствами, згідно чинного законодавства.

2.4.6. Обов’язкове укладання договорів із спеціалізованими підприємствами на вивіз будівельних відходів або договір про прийняття їх на полігон твердих відходів під час отримання дозволу на початок будівництва.

У разі знесення будинків, зобов'язані у місячний термін з дня відселення мешканців виконати дератизаційні роботи, очистити земельну ділянку і вивезти сміття від розбирання споруд, обладнати в'їзд і виїзд згідно із встановленими нормами будівництва.

Після закінчення будівництва чи ремонту об'єкта у двотижневий термін вивезти з його ділянки сміття.

2.4.7. Своєчасне очищення, утримання в справному стані громадських надвірних туалетів. В період з 15 березня до 1 жовтня проводити не менше одного разу на три дні  їх дезінфекційну обробку.

2.4.8. Проведення планових заходів щодо знищення гризунів та комах в приміщеннях і на прилеглих територіях, укладання договорів із спеціалізованими організаціями на проведення дератизаційних та дезінфекційних робіт.

2.4.9. Утримання зелених насаджень (посадка, видалення, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур’янами, шкідниками, хворобами, поливання, підживлення тощо) відповідно до існуючих Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Систематичне і своєчасне знищення бур'янів, чагарників та об'єктів рослинного карантину, косіння газонів на територіях підприємств, прибудинкових, присадибних, прилеглих та закріплених територіях. Газони необхідно скошувати при досягненні висоти травостою 8-10см. Висота травостою, що залишається, повинна бути 4-5 см.

Якщо суб’єкти господарювання не мають можливості самостійно виконувати роботи з косіння газонів, та знищення бур’янів, то вони зобов’язані укласти договір зі спеціалізованим підприємством на відповідні роботи.

2.4.10. Своєчасне очищення дахів, водостічних труб, карнизів від льоду із забезпеченням заходів безпеки, виставленням огорож тротуарів і негайним подальшим прибиранням скинутого з дахів снігу і льоду.

2.4.11. В період снігопадів очищення від снігу доріг, мостів, шляхопроводів, майданів та тротуарів необхідно починати одразу після початку снігопаду і виконувати цілодобово, не допускаючи утворення ожеледиці.

На тротуарах першочергово очищуються проходи шириною не менше 1 метр вздовж всієї пішохідної території підприємств, установ, організацій та приватних домоволодінь, які утримують прилеглі території власними силами.

Керівники усіх підприємств, установ та організацій зобов'язані забезпечити заготівлю та  негайне посипання протиожеледними матеріалами доріг, тротуарів, очищення асфальтобетонного покриття від затверділого снігу та льоду здійснювати тільки лопатами, скребками і спеціальною технікою.

2.4.12. Виїзд транспортних засобів на вулиці населених пунктів Громади в належному технічному та санітарному стані. Перевезення всіх видів вантажів з дотриманням санітарних норм і забезпеченням чистоти під час транспортування.

 

2.5. Благоустрій та утримання територій житлової, виробничої та громадської забудови

2.5.1. До об’єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки, які призначені для житлової забудови або на яких розміщені об’єкти житлової забудови, виробничі та громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.

2.5.2. Благоустрій територій житлової, виробничої та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.


2.6. Забезпечення благоустрою територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок

2.6.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій та утримання в належному санітарному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності, оренди чи праві користування відповідно до закону.

2.6.2. Проходження меж прилеглих територій по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бордюрного каменю або за відсутності такого по краю проїзної частини, у випадках, коли дорога грунтова, ущільнена шлаком або щебенем до краю насипу або колії (у разі відсутності насипу).

2.6.3. Посадові особи підприємств, установ та організацій, згідно посадових обов’язків, керівники підприємств несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю громадян, на власних та підпорядкованих територіях, відповідно до чинного законодавства.

2.6.4. У разі порушення вимог законодавства у сфері благоустрою під час виконання робіт, також у випадку проведення робіт без наявності належних дозвільних документів відповідальність несе власник або користувач об’єкта благоустрою (балансоутримувач території) та виконавець робіт.

2.6.5. Утримання та благоустрій територій, закріплених територій та прилеглих територій підприємств, установ, організацій, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником, користувачем або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими користувачі, власники або балансоутримувачі уклали відповідні договори на утримання та благоустрій таких територій.

2.6.6. Благоустрій прилеглої території до присадибних ділянок проводиться її власником або користувачем  своїми силами та за власний рахунок.

2.6.7. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з відповідною організацією, забезпечувати належне утримання територій загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

2.6.8. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, організовується виконавчим органом Підгородненської міськради.

    2.6.9. Благоустрій прилеглих територій земельних ділянок, які знаходяться у приватній власності але занедбані організовує виконавчий орган Підгородненської міської ради. Вартість робіт сплачує власник згідно рахунку, у разі відмови плата стягується в судовому порядку, у разі неможливості встановлення власника, за рішенням виконкому Підгородненської міської ради роботи проводяться за рахунок бюджету.

 

2.7. Прибирання територій населених пунктів Громади.

2.7.1. Роботи з прибирання територій населених пунктів проводяться у відповідності до цих правил, інших нормативно-правових актів, технологічних рекомендацій відповідних галузевих відомств.

2.7.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначені п.2.4.1 цих Правил.

2.7.3. Прибирання міських територій комунальним підприємством або підрядними організаціями проводиться як правило з 07 години до 18 години.

Під час проведення прибирання вулиць населених пунктів спеціалізованими підприємствами забороняється складування змету та сміття на зеленій смузі вулиць.

Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (підходи до вокзалів, території ринків, сезонних торговельних майданчиків, під час проведення багатолюдних зібрань та заходів тощо) виконується протягом всього робочого дня.

2.7.4. Прибирання дитячих, спортивних, господарських майданчиків, садів, подвір’я, доріг, тротуарів, дворових і внутрішньо квартальних проїздів може здійснюватись спеціалізованою малогабаритною (самохідною або ручною) прибиральною технікою.

Місця, які недоступні для прибиральної техніки, прибираються вручну до початку роботи техніки. Із важкодоступних місць допускається подавати сніг на смугу, що прибирається машинами.

2.7.5. Профілактичний огляд  зливо приймальних колодязів та їх очищення проводиться підприємствами, у яких вони знаходяться на балансі, не менше одного разу на рік.

З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати змет та побутове сміття в зливоприймальні колодязі.

2.7.6. Після кронування або зпилювання дерев на головних вулицях, вивіз гілля та деревини проводиться протягом робочого дня, з вулиць другорядного значення та прибудинкових територій протягом двох діб. Гілля переробляється на щепу технологічну з використанням спеціальної техніки.

Повалені дерева повинні бути видалені балансоутримувачем або спеціалізованим підприємством, негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від ліній електропередач, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій – на протязі доби з часу виявлення.

Роботи по догляду за зеленими насадженнями на вулицях, площах, майданчиках повинні проводитись спеціалізованими підприємствами, організаціями зеленого господарства, які укомплектовані спеціалізованою технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами.

2.7.7. Вивезення сколу асфальту при проведенні вулично-ремонтних робіт проводиться виконувачем робіт: на головних дорогах населених пунктів Підгородненської міської ради – до завершення робіт протягом робочого дня, а на інших вулицях та прибудинкових територіях – протягом доби.

 

2.8. Особливості прибирання міських та сільських територій у зимовий період

2.8.1. Підгортання (окучування) снігу повинно здійснюватись циклами технологічних етапів.

2.8.2. Сніг, що прибирається  на внутрішньоквартальних проїздах, на окремих вулицях, допускається складати на газонах і на вільних територіях при забезпеченні зберігання зелених насаджень.

2.8.3. Під час посипання доріг, тротуарів протиожеледними (піскосоляними) матеріалами не допускається попадання їх на зелені зони вулиць.

2.8.4. Очищення дахів від снігу та льодових бурульок проводиться своєчасно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових. Сніг та льодові бурульки скинуті з дахів, необхідно окучувати і протягом доби вивозити. У разі якщо внаслідок падіння снігу, або льоду з даху будинку завдано матеріальну шкоду, або шкоду здоров’ю громадян, відповідальність несе власник або користувач будівлі.

 

3. Забезпечення санітарного стану

3.1. Відповідальність за санітарний стан вулиць, прибережних зон, парків, скверів, ринків, кладовищ та інших об'єктів на території населених пунктів Громади покладається:

3.1.1. Прибудинкових територій відомчого житлового фонду і закріплених виконавчим комітетом Підгородненської міської ради – на керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчої належності.

3.1.2. Прибудинкових територій будинків, що належать житлово-будівельним кооперативам і об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків – на керівників кооперативів і об'єднань.

3.1.3. Прибудинкових територій будинків та споруд, що належать громадянам на правах приватної власності або знаходяться у користуванні – відповідно на власників будинків і користувачів.

3.1.4. Територій, що закріплені за спортивними спорудами, об’єктами соціальної, культурно-побутової сфери, закладами освіти та медицини – відповідно на власників (користувачів, балансоутримувачів) об'єктів.

3.1.5. Зупинок міського громадського транспорту, в тому числі кінцевих зупинок маршрутних таксі, – на керівників підприємств, організацій, установ та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, за якими закріплені зупинки.

3.1.6. Території організованої парковки та стоянки автотранспорту – на керівників підприємств, організацій і установ, уповноважених органами місцевого самоврядування уповноважених здійснювати збір коштів за паркову.

3.1.7. Територій стадіонів, парків, зелених зон, пляжів, об'єктів соціальної, культурно-побутової сфери усіх форм власності – на керівників підприємств, у віданні яких вони знаходяться або закріплені рішенням виконавчого комітету Підгородненської міської ради.

3.1.8. Територій, що прилягають до тимчасових споруд, кіосків, павільйонів, та підприємств торгівлі та побуту, закріплених в установленому порядку за ними територій – на керівників підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування усіх форм власності.

Зазначені підприємства, крім прибирання території, зобов'язані забезпечити встановлення урн біля своїх підприємств, чистоту вікон та вітрин, освітлення території перед фасадами споруд в темний час доби;

3.1.9. Територій ринків, торгівельних зон і прилеглих до них територій та закріплених за ними в установленому порядку територій, літніх майданчиків закладів торгівлі і громадського, харчування – на керівників ринків, закладів торгівлі і громадського харчування, відповідальних осіб, які отримали дозвіл на облаштування торгівельної зони в установленому порядку. Ці підприємства, крім прибирання території, зобов'язані забезпечити встановлення урн, біотуалетів (за відсутності капітальних) на своїх територіях і забезпечити їх обслуговування, своєчасне вивезення сміття.

Встановлення об’єктів дрібно – роздрібної торгівельної мережі юридичними та фізичними особами на вулицях населених пунктів Громади проводиться на підставі та дозволу, виданого виконавчим комітетом Підгородненської міської ради в установленому порядку. Торгівля у невизначених місцях забороняється.

3.1.10. Зливової каналізації, оглядових і зливоприймальних колодязів, своєчасний ремонт люків, водостоків, зливоприймальних решіток, прибирання і очищення лотків, канав, труб, дренажів, що призначаються для відводу поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів, очищення і негайний вивіз відходів із зливоприймальних колодязів, тощо – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться або які отримали дозвіл від виконавчого комітету міської ради на їх обслуговування.

3.1.11. Територій цвинтарів, братських поховань – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться або за якими вони закріплені рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.1.12. Ділянок, підготовлених під забудову і тих, що звільнились після зносу – на власників, користувачів земельних ділянок.

3.1.13. Територій, відведених під забудову, – на керівників підприємств та організацій, яким відведені ці земельні ділянки рішенням міської ради.

3.1.16. Територій, що прилягають до трансформаторних і розподільних підстанцій, а також біля опор і в межах охорони ЛЕП – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться.

3.1.17. Територій, що прилягають до котелень – на керівників підприємств, на балансі яких вони знаходяться.

3.1.18. Туалетів, що перебувають у комунальній власності, а також у власності юридичних і фізичних осіб – на керівників підприємств, фізичних осіб, на обслуговуванні або у власності яких вони знаходяться.

      3.2. Вивезення твердих побутових відходів за договорами з організаціями і громадянами, що володіють будинками, земельними ділянками іншими джерелами утворення відходів на правах приватної власності або їх орендують, а також вивіз рідких нечистот від житлових організацій, домовласників, соціально-побутових підприємств та інших підприємств за їх заявкою здійснюється спеціалізованими експлуатаційними підприємствами.

Вивіз промислових відходів на переробку, утилізацію та захоронення здійснюється підприємствами відповідно до укладених договорів.

3.3. Підприємства, які надають послуги у сфері поводження з відходами, відповідно до їх функціонального призначення зобов'язані:

3.3.1. вивозити тверді та рідкі побутові відходи, на видалення яких укладено договори, регулярно, згідно з умовами договору;

3.3.2. проводити контроль за роботою екіпажів на лінії, виконанням графіка роботи, виявляти та усувати причини, що перешкоджають своєчасному вивезенню побутових відходів;

3.3.3. вести систематичну роз'яснювальну і виховну роботу серед населення з питань дотримання санітарного режиму і вимагати безумовного його виконання;

3.3.4. складати акти, протоколи на порушників санітарного режиму і передавати матеріали до адміністративних комісій;

3.3.5. плата за вивіз відходів проводиться за існуючими тарифами відповідно до норм накопичення у терміни, визначені договором;

3.3.6. вивіз твердих і рідких побутових відходів із відомчого житлового фонду може проводитись власним транспортом на визначені місця при наявності договору із суб'єктами права власності або користування цими місцями;

3.3.7. відсутність договору на вивіз ТПВ та створення несанкціонованих смітників, тягне за собою цивільно-правову і адміністративну відповідальність відповідно кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадянин, який створює несанкціоноване сміттєзвалище, компенсує вартість заходів з його ліквідації за власний кошт. У разі якщо таке звалище створює юридична особа вартість заходів з його ліквідації компенсує керівник.

Створенням звалища вважається зафіксований факт викидання сміття в невстановленому місті. Вартість ліквідації звалища визначається комісією склад якої затверджує Виконком Підгородненської міської ради.

 

3.4. Громадяни, які мають будинки та земельні ділянки на правах приватної власності, зобов'язані:

3.4.1. Утримувати фасад будинку, огорожу, двір і прилеглу територію в чистоті та належному санітарному стані.

3.4.2. Укладати договори на вивіз ТПВ із спеціалізованими підприємствами визначеними згідно встановлених процедур перевізниками ТПВ.

3.5. Власники тварин зобов’язані утримувати їх відповідно до Правил тримання домашніх та сільськогосподарських тварин які діють на території  населених пунктів Підгородненської міської ради, інших нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм; не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей, а також іншим тваринам. Облаштовувати місця для утримання тварин та та забезпечувати видалення і переробку відходів їх життєдіяльності згідно відповідних нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм.

3.6. Власники домоволодінь, де є собака, зобов’язані установити на парканах таблички, а також дзвінки, якщо у дворі знаходиться відв’язана собака.

3.7. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють в установленому порядку будівельні або ремонтно-будівельні роботи, забезпечують в кінці робочої зміни належний санітарний порядок на дільниці і вивезення будівельного сміття.

При проведенні робіт, пов'язаних з розриттям ґрунту, юридичні та фізичні особи забезпечують відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття в термін, встановлений дозволом, який видається уповноваженим підрозділом виконавчого комітету міської ради в установленому порядку.

3.8. Організації, які мають на балансі підземні комунікації з колодязями, зобов’язані утримувати їх в належному стані, не допускати випадків, коли на колодязях відсутні кришки або решітки.

3.9. Вікна-вітрини магазинів, майстерень побутового обслуговування, інших підприємств сфери послуг, рекламні оформлення, оголошення, афіші повинні утримуватись у належному стані, виконуватись державною мовою та розташовуватись відповідно до планів оформлення міста, узгоджених з відповідним чином.

3.10. Громадянам, та суб’єктам підприємницької діяльності забороняється:

3.10.1 Складання ТПВ, будівельних та промислових відходів, гілок, опалого листя, бур’яну прибраного з територій підприємств, організацій, установ, прибудинкових, присадибних територій, тротуарів, газонів на прилеглі території, на проїзну частину, пішохідну частину, зелені смуги та узбіччя вулиць і провулків, вивезення їх у не визначені для цього місця, а також спалювання на території населених пунктів Підгородненської міської ради.

3.10.2.  Порушувати тишу з двадцять другої до восьмої години.

3.10.3. Проводити у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні цілодобово ремонтні роботи, що супроводжуються шумом. Власник, наймач (орендар) приміщення, в якому передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Рівень шуму, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм.

3.10.4. Утримувати на балконах, лоджіях тварин, птицю, голубів, мити балкони зливанням води.

3.10.5. Витрушувати одяг, килими, інші речі у під'їздах, парадних входах до будинків, із балконів, лоджій і вікон, кидати з балконів і вікон різні предмети.

3.10.6. Розклеювати оголошення, афіші на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших не визначених для цього місцях.

3.10.7. Підприємствам, організаціям на балансі або утриманні яких є зупинки міського пасажирського транспорту забезпечити наявність місць для розміщення об’яв та оголошень.

3.10.8. Висаджувати городні культури, пасти худобу і птицю у не відведених для цього місцях, на прилеглій території, комунальних дворах, на вулицях, площах, у скверах, парках, на пляжах, в санітарних зонах об'єктів водопостачання.

3.10.9.  Вигулювати собак без поводків і намордників, відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування, об'єкти соціального, культурного та побутового призначення.

3.10.10. Вигулювати домашніх тварин на дитячих майданчиках внутрішньо-будинкових територій.

3.10.11. Забороняється паління тютюнових виробів та використання пристроїв, які слугують замінниками сигарет на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їздах;

у підземних пішохідних переходах;

на стадіонах та у закритих спортивних спорудах;

у навчальних та освітньо-виховних закладах;

на територіях дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля та 50-метрова зона навколо них;

у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

у закладах культури;

у громадському транспорті.

3.10.12. Самовільне прокладання комунікацій та інженерних мереж на комунальних територіях.

3.11.  Громадянам, підприємствам, організаціям, установам, незалежно від форм власності та відомчої належності, забороняється:

3.11.1. Без відповідного дозволу виконавчого комітету Підгородненської міської ради або уповноваженого органу проводити на території комунальної власності роботи щодо прокладення водопровідних, каналізаційних, газових та інших інженерних мереж.

3.11.2. Складання сміття, будівельних та промислових відходів, гілок, опалого листя, бур’яну прибраного з територій підприємств, організацій, установ, прибудинкових, присадибних територій, тротуарів, газонів на прилеглі території, на проїзну частину, пішохідну частину, зелені смуги та узбіччя вулиць і провулків, вивезення їх у не визначені для цього місця, також забороняється спалювання твердих побутових відходів, будівельних та промислових відходів, гілок, опалого листя, бур’яну спалювання на території населених пунктів громади.

3.11.3.   Здійснювати паркування, проїзд автотранспорту у невстановлених місцях.

3.11.4. Забруднювати вулиці при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

3.11.5. Допускати заростання бур'янами та карантинними рослинами газонів, квітників, прилеглих територій до будинків, присадибних ділянок, прибудинкових територій та інших об'єктів, що знаходяться у їх володінні та користуванні, закріплених територій.

3.11.6. Накопичення побутового та будівельного сміття на кладовищах та безпосередньо прилеглих до них територіях.

3.11.7. Проїзд транспортними засобами територією кладовищ, крім спеціального транспорту у випадках, обумовлених Законом України «Про поховання та похоронну справу».

3.11.8. В’їзд транспортними засобами з метою установлення надмогильних споруд то благоустрою могил без дозволу адміністрації кладовищ.

3.11.9. Розміщення будівельних матеріалів, механізмів, конструкцій, будівельних вагончиків на прилеглі території, на проїзну частину, пішохідну частину, зелені смуги та узбіччя вулиць і провулків.

3.11.10. Здійснювати виносну та сезону торгівлю з рук, із машин або іншим чином у невстановлених місцях та без належних дозволів.

3.11.11. Пошкоджувати зелені насадження.

3.11.12. В’їзд автотранспорту, крім технологічного, до місць масового відпочинку і зелених зон. Біля місць масового відпочинку людей зони для стоянки автотранспорту визначаються виконавчим комітетом міської ради.

3.11.13. Звалювати сміття, тверді, та побутові відходи, зливати рідкі відходи та побутові стоки на території населених пунктів в річки, схили і спуски до них, а також в місцях масового відпочинку, лісосмугах і зелених насадженнях.

3.11.14. Скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок та інше.

3.11.15. Пересування вулицями міста, механізмів на гусеничному ходу.

3.11.16. Здійснювати мийку, ремонт автомобілів, причепів, мотоциклів, моторолерів, купання тварин, прання білизни на подвір'ях державного, кооперативного, громадського житлового фонду, на дорогах, тротуарах, газонах, біля водойм, водорозбірних колонок.

3.11.17. Здійснювати забудову територій населених пунктів з порушенням встановленого порядку та чинних норм.

3.11.18. Перекриття вулиць, шляхів під’їзду до будівель, житлових будинків та споруд без погодження з органами поліції та  Підгородненською міською радою.

3.11.19. Розміщення вигрібних ям, ям та естакад для ремонту авто інших споруд на прилеглих територіях.

3.11.20. Вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі, газони, квітники, руйнувати мурашники, пташині гнізда у прибережних смугах, місцях відпочинку, на туристичних базах, в лісопарковій зоні.

3.11.21. Знесення аварійних та сухостійних зелених насаджень без дозволу комісії, затвердженої відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.12. Облаштування трубопроводів для забору води з водойм, трубопроводів для скидання стоків та  без дозволу виконкому. Трубопроводи прокладені без належних дозвільних документів підлягають демонтажу. Витрати за демонтаж компенсує власник земельної ділянки від якої прокладено трубопровід добровільно, згідно виставленого рахунку, або примусово в судовому порядку.

 3.13. У прибережних захисних смугах розорювання земель, садівництво, городництво, будівництво дач, гаражів, мийки та обслуговування транспортних засобів і техніки, облаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичення рідких, твердих побутових і виробничих відходів, будівельних матеріалів. Прокладання водопроводу, каналізації, електромереж, розташування насосного обладнання без належних проектних та дозвільних документів.

   Прибережні захисні смуги річок, струмків, потоків повинні утримуватись у належному санітарному стані організаціями, у віданні яких вони знаходяться або за якими вони закріплені рішенням виконавчого комітету міської ради, а також мешканцями приватного житлового масиву.

3.14. Самовільно, змінювати рівень та профіль прилеглих територій, тротуарів, узбіч доріг, пішохідних доріжок, велосипедних доріжок тощо.

3.15. Створювати перешкоди вільному стоку дощової та талої води з проїзної частини доріг, узбіч та з тротуарів.

3.16. Самовільно, без дозволу, висаджувати дерева, кущі, влаштовувати городи, якщо таке не передбачено проектом благоустрою відповідної території суперечить будівельним нормам і правилам.

3.17.  Проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу, отриманого у встановленому порядку.

3.18.  Використовувати не за призначенням контейнери для збору твердих побутових відходів.

3.19. Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у не визначених спеціально для цього місцях.

3.20. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних, тощо.

3.21. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони, та засоби політичної агітації.

3.22. Вивішувати дорожні знаки без погодження з відповідним уповноваженими органами.

3.23. Забруднювати, самовільно змінювати межі прибережної смуги водних об’єктів;

3.24. Залишати автотранспортні засоби, механізми, контейнери на внутрішньоквартальніх проїздах або переобладнувати проїзди, у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту у невизначених місцях на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок, тощо.

3.25. Зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та сфери послуг територіях проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

3.26.  Використовувати земельні ділянки не за призначенням.

 

4. Утримання територій підприємств, установ та організацій

4.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, юридичні особи, що мають будинки і споруди на праві господарського відання, в орендному користуванні зобов’язані:

4.1.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

4.1.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини).

4.1.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.1.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

4.1.5. Проводити згідно з планами, затвердженими рішенням виконавчого комітету Підгородненської міської ради інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин).

4.1.6. У процесі утримання об’єктів (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані.

4.1.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

4.1.8. Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, накриття приямків, піддашки, тощо).

4.1.9. На письмову вимогу протягом 30 днів надавати графіки проведення заходів з санітарнго очищення території підприємства, прилеглих та закріплених територій.

4.1.10. На письмову вимогу протягом 30 днів надавати інформацію щодо  інженерних мереж та споруд які знаходяться у власності, користуванні або  на балансі підприємств, установ, організацій які знаходяться на території населених пунктів Громади.

 

5. Утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

 5.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання.

 5.2. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції інженерному захисту територій виконуються планово, або примусово за відповідними приписами контролюючих органів.

 5.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій, а також юридичні та фізичні особи згідно із законодавством України.

 

5.4. Балансоутримувачі, незалежно від форм власності зобов’язані:

5.4.1. Організувати технічне обслуговування будівель і споруд інженерних систем і обладнання.

5.4.2. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд на територіях населених пунктів Підгородненської міської ради.

5.4.3. Своєчасно здійснювати роботи по підтриманню фасадів будинків, споруд їх елементів у належному технічному та безпечному стані.

5.4.4. Дотримуватись вимог системи весняного і осіннього оглядів фасадів та будинків і засвідчувати проведені обстеження актами не менше 2 разів на рік.

5.4.5. Ремонт фасадів будівель, утримання їх у належному стані та своєчасне фарбування проводиться згідно з паспортами на фасади та ордерами на виконання робіт.

5.4.6. Своєчасно усувати недоліки в освітленні прибудинкових територій, під’їздів, сходових кліток будівель.

5.4.7. Здійснювати заходи щодо утримання будинків та споруд, які недобудовані (довгобуди) виведені з експлуатації, відселені та аварійні.

 

5.5. Посадові особи будівельних організацій та приватні забудовники зобов’язані:

5.5.1. Забезпечувати очистку транспортних засобів, не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари шляхом обладнання виїздів з будівельних майданчиків твердим покриттям та мийкою. При винесені з території об’єкта бруд чи ґрунт з даної території терміново прибирається.

5.5.2. Не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних, ремонтно-будівельних майданчиках та прилеглих територіях, забезпечувати виконання заходів по недопущенню пилоутворення на територіях об’єктів.

5.5.3. Встановлювати огорожу будівельних майданчиків, земельних ділянок, на яких ведеться будівництво.

 

6. Утримання зелених насаджень

6.1. Підприємства, установи, організації та громадяни, які займаються проектуванням, створенням, ремонтом і утриманням зелених насаджень, розташованих на території Підгородненської міської ради, зобов’язані забезпечувати їх раціональне використання, охорону і утримання відповідно до цих Правил.

6.2. Об'єкти благоустрою зеленого господарства (парки, гідропарки, сквери, дендрологічні сади, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, міські ліси, зони рекреації, зелені насадження в охоронних і санітарно-захисних зонах, прибережні зелені насадження, зелені насадження прибудинкових територій, тощо) використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності мешканців міста.

6.3. На об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу;

самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя, тощо;

складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

посипати сіллю сніг та лід на тротуарах;

влаштовувати стоянки автомашин, суден, катерів;

влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;

влаштовувати ігри на газонах;

спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати правила протипожежної безпеки;

підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

рвати квіти, ламати гілки дерев;

винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин;

здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів.

 

7. Освітлення територій і будівель

7.1. Порядок утримання засобів та обладнання зовнішнього освітлення балансоутримувачами визначено Державними будівельними нормами України «Природне і штучне освітлення» (ДБН Б.2.5-28-2006), Галузевими комунальними нормами України «Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення» (ГКН 02.08,-0082002), наказом Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій».

 

 

 

 

7.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення:

7.2.1. Рівень освітлення вулиць, доріг, площ і міжквартальних проїздів здійснюється відповідно до Державних будівельних норм України «Природне і штучне освітлення» (ДБН Б.2.5-28-2006).

Середня яскравість тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

7.2.2. На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом, світильники повинні встановлюватися на висоті не менше 3 метрів.

Для освітлення вказаних об’єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

7.2.3. Над кожним входом у багатоквартирний будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 метри біля основного входу в будинок.

7.2.4. На територіях парків повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках. Кількість світлоточок визначається згідно технічних умов та норм.

7.3. Включення та відключення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ та територій  виконується згідно графіку, затвердженого виконавчим комітетом Підгородненської міської ради.

7.4. Включення та відключення приладів зовнішнього освітлення під’їздів житлових будинків, будинкових покажчиків та покажчиків вулиць, а також елементів зовнішнього архітектурного освітлення будинків і споруд виконується в режимі зовнішнього освітлення вулиць.

7.5. Відсоток непрацюючих світлоточок на головних магістралях населених пунктів не повинен перевищувати 3 відсотки, на інших територіях – 5 відсотків.

7.6. Опори освітлення (ліхтарі), кронштейни та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватися у задовільному технічному стані.

7.7. Вивіз пошкоджених опор (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування мешканців, проводиться балансоутримувачем негайно.

Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення робіт.

7.8. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об’єктів і підвищувати комфортність світлового середовища міста, села.

Установки архітектурного освітлення не повинні осліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

7.9. Перелік пам’яток культурної спадщини та інших об’єктів громадського призначення для зовнішнього архітектурного освітлення затверджується рішенням виконавчого комітету Підгородненської міської ради.

7.10. Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор та кронштейнів кріплення світильників, перевірки розташування та розфазування світильників, профілактику телемеханічних пристроїв та шаф управління мережами зовнішнього освітлення.

7.11. Для забезпечення безаварійної роботи освітлювального обладнання щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж.

Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться протягом трьох діб.

 

8. Утримання доріг та шляхопроводів

8.1. Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до вимог «Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, а також до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг, що затверджуються уповноваженим органом.

8.2. Експлуатаційне утримання – комплекс заходів щодо технічного нагляду та утримання міських вулиць та доріг. Види робіт з експлуатаційного утримання, терміни їх виконання, склад і обсяги по кожній вулиці, дорозі та окремій дорожній споруді встановлюють на підставі результатів обстежень і оцінки їхнього фактичного стану, інженерних вишукувань, випробувань, які зафіксовані у відомостях дефектів та інших документах.

Роботи з експлуатаційного утримання вулиць, доріг і дорожніх споруд включають технічний нагляд за ними для своєчасного виявлення та усунення дефектів, забезпечення роботи елементів вулиць і споруд в різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані.

8.3. Ущільнення ґрунту та відновлення дорожніх покрить після виконання аварійних робіт на інженерних мережах повинні виконуватись тільки при наявності ордеру, та у відповідності з вимогами Державних будівельних норм.

 

9. Розміщення та утримання зовнішньої реклами

           Розміщення, контроль за утриманням, демонтаж зовнішньої реклами на територіях населених пунктів Громади повинно відповідати вимогам Закону України «Про рекламу», «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, «Порядку розміщення зовнішньої реклами» чинного на території населених пунктів Підгородненської міської ради.

Рекламні засоби розміщуються у відповідності до дозволу, який видається на підставі рішення виконавчого комітету Підгородненської міської ради.

Підставою для виконання робіт, пов’язаних із розміщенням рекламних засобів, є дозвіл, отриманий в порядку установленого чинним законодавством.

 

10. Проведення загальноміських заходів

10.1. Контроль за дотриманням організаторами та учасниками загальноміських заходів вимог «Правил благоустрою території Підгородненської міської територіальної громади» здійснює виконавчий комітет Підгородненської міської ради.

10.2. Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами, не пізніше, ніж за 10 днів до проведення, подається письмове повідомлення до виконавчого органу Підгородненської міської ради. У повідомленні зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім’я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.

10.3. Не пізніше двох робочих днів до проведення масового заходу організатори зобов’язані укласти угоди щодо забезпечення нормативного прибирання місця його проведення та вивозу сміття спеціалізованим підприємством.

10.4. Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення масового заходу.

10.5. Монтаж сцени, декорацій, встановлення технічних та автотранспортних засобів, розпочинається на місці проведення заходів не раніше 24 годин до заявленого часу проведення масового заходу.

10.6. Організацією підготовки до проведення масового заходу опікується заявлений представник організатора, його присутність на місці проведення заходу є обов’язковою під час підготовки та під час проведення масового заходу.

10.7. Проведення масового заходу закінчується до 22:00 год.

10.8. На місцях проведення, під час масових акцій, забороняється самовільне встановлення ТС, кіосків, лотків, навісів, палаток, в т.ч. пересувних та тимчасових, призначених для роздрібної торгівлі, що встановлюються просто неба та засобів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та інше).

10.9. Уповноважені особи, які здійснюють контроль у сфері благоустрою мають право бути присутніми при проведенні масового заходу без узгодження з його організаторами.

10.10. Організаторам заходів обов`язково встановлювати біотуалети на місцях, вказаних уповноваженим органом виконавчого комітету міської ради.

 

11. Утримання кладовищ та функціонування місць поховань

11.1. Благоустрій кладовищ та інших місць поховань забезпечує відповідне комунальне підприємство.

11.2. Порядок поховання померлих, функціонування та утримання місць поховань регулюється Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими нормативно-правовими актами у зазначеній сфері.

11.3. Для почесних поховань рішенням Підгородненської міської ради можуть відводити земельні ділянки поза територією місць поховання, на яких створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави. Рішення про почесне поховання приймається по кожному конкретному випадку.

11.4. Поділ кладовищ на розряди за майновим станом не дозволяється.

11.5. Виконавчий комітет Підгородненської міської ради може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховань померлих (закриття кладовищ) у разі, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил, а поховання померлих можливе лише на місцях родинного поховання, або шляхом під поховання в могилах за згодою користувачів місць поховання.

11.6. Кладовища відкриті для відвідувань щодня.

 

12. Відшкодування шкоди заподіяної об’єктам благоустрою

12.1. В разі заподіяння фізичною чи юридичною особою майнової шкоди об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, передбачено статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення уповноважена посадова особа, яка виявила порушення складає протокол про вчинення особою адміністративного правопорушення, а також повідомляє власника або балансоутримувача (далі власника) про матеріальну шкоду, заподіяну об’єкту благоустрою та відомості про особу адміністративного правопорушення.

12.2. Посадова особа власника терміново вживає заходи до створення комісії щодо визначення відновної вартості порушеного об’єкта благоустрою (далі-комісія).

До складу комісії можуть включатися представники власника, виконкому.

Головою комісії призначається представник власника об’єкта благоустрою.

Якщо у власника створена постійно діюча комісія, то повідомляється голова комісії про факт заподіяння майнової шкоди об’єкту благоустрою (вручається копія протоколу про адміністративне правопорушення).

Юридична чи фізична особа, винна в пошкодженні чи знищенні об’єкта благоустрою, запрошується до участі в роботі комісії та підписує акт обстеження об’єкта. У випадку відмови в участі роботи комісії або підписати акт, в акті робиться відповідний запис.

12.3. Комісія проводить обстеження об’єкта благоустрою, встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість робіт з його відновлення (відбудови) і складає відповідний акт.

Відновна вартість об’єктів благоустрою визначається порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою» та згідно «Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою», затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03 листопада 2008 року №326.


13. Порядок розміщення малих архітектурних форм

13.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

13.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

13.3. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

13.4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

13.5. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

13.6. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

13.7. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

13.8. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

13.9. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

 

14. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів

14.1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Типових правил.

     14.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

14.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог цих Типових правил та правил благоустрою населеного пункту, затверджених органами місцевого самоврядування, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, сільські, селищні, міські ради відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.

14.4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».


15. Прикінцеві положення

15.1. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

15.2. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою населених пунктів Підгородненської міської ради передбачений цими Правилами, визначається виконавчим комітетом Підгородненської міської ради..

15.3. Внесення змін до цих Правил здійснюється згідно з рішеннями Підгородненської міської ради.

   

Порядок проведення земляних робіт на території Підгородненської міської ради

1. Порядок отримання дозволу на проведення земляних робіт.

1.1. Прийом заяв для отримання необхідного дозволу проводиться виконавчим комітетом Підгородненської міської ради. Відповідальна особа реєструє заяву, формує справу, перевіряє наявність у справі необхідних документів.

1.2. Для отримання дозволу необхідні наступні документи:

копія паспорту для громадян

 • заява;
 • офіційний лист від юридичних осіб;
 • заява-гарантія на забезпечення належних технічно-експлуатаційних характеристик відновлених елементів благоустрою до дозволу на виконання земляних робіт.;
 • робочий проект;
 • копія топографічної зйомки з нанесенням інженерних мереж, які будуються, згідно проекту та з нанесеними межами земельної ділянки, яка перебуває у власності, оренді чи постійному користуванні;
 • копія договору оренди землі, державного акту на право власності чи державного акту на право постійного користування землею;
 • лист узгодження виконання земляних робіт з відповідними службами.

1.3. У разі невиконання земляних робіт в термін, визначений дозволом, заявник повинен звернутися до міської ради для продовження дії дозволу.

1.4. Для закриття дозволу заявник звертається до міської ради.

З виїздом на місце відповідальної особи у присутності замовника перевіряється завершення виконання земляних робіт із відновленням благоустрою даної земельної ділянки, після чого дозвіл може бути закритим.

1.5. При виконанні земляних робіт без дозволу фізичні чи юридичні особи, які виконують дані роботи, несуть відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення з послідуючим оформленням дозволу в установленому порядку. Сплата штрафу не звільняє особу від обов’язку подальшого оформлення дозволу.

1.6. В разі необхідності знесення зелених насаджень при виконанні земляних робіт, надання дозволу на їх видалення проводиться виконавчим комітетом Підгородненської міської ради у відповідності до діючого законодавства України.

При неможливості виконати земляні роботи в передбачені строки через настання форс мажорних обставин (акти органів влади, стихійні лиха, війни та ін.) термін дії дозволу продовжується на той же строк, починаючи з дня припинення форс-мажорних обставин.

1.7. Після проведення капітального ремонту дорожнього покриття, дозвіл на проведення земляних робіт, які тягнуть порушення його цілісності, не надається протягом трьох років із дати закінчення капітального ремонту за винятком проведення аварійних робіт та робіт, технічні умови виконання яких не дозволяють обійти зазначене дорожнє покриття.

1.8. На магістральних вулицях термін проведення земляних робіт не може перевищувати 5 діб, за винятком проведення капітальних робіт.


Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області 

«Правила благоустрою 

населених пунктів Підгородненської міської ради» 

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання 

У зв’язку з утворення Підгородненської територіальної громади (надалі Громади) виникла необхідність у затвердженні єдиних правил благоустрою  для всіх населених пунктів, які ввійшли в громаду.

           Правила благоустрою населених пунктів Підгородненської міської ради (надалі Правила благоустрою) було запроваджено з метою забезпечення в населених пунктах Громади  чистоти та належного санітарного стану, впорядкування виносної та сезонної торгівлі,  додержання тиші в громадських місцях та житлових зонах. Правила благоустрою є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою населених пунктів Громади, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у населених пунктах Громади.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території населених пунктів Громади виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.


ІІ. Цілі державного регулювання.

 

Правила благоустрою території населених пунктів Громади регулюють правовідносини учасників щодо додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами законодавства України в сфері благоустрою, використання об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.


 

 

 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення

визначених цілей.

 

Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

неприйняття рішення Підгородненської міської ради «Про затвердження правил благоустрою

території Підгородненської ОТГ»


Альтернатива є неприйнятною оскільки не забезпечує досягнення цілей.


Альтернатива 2    Прийняття розробленого проекту регуляторного акту

забезпечує досягнення цілей щодо вирішення наявних

проблемних питань у сфері благоустрою;

-  зникає неврегульованість проблеми у чинному законодавстві;

-  забезпечує можливість підвищити рівень державного,

самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою

населених пунктів; поліпшити умови захисту і відновлення

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час

утримання об’єктів благоустрою; покращити інженерно-технічний і санітарний стан об’єктів благоустрою, їх

естетичний вигляд; повністю відповідає потребам у вирішенні

проблеми; встановлює зрозуміле загальне регулювання, не

примножуючи кількості нормативно - правових актів з одного

питання; зникає неврегульованість проблеми у чинному

законодавстві.

 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Не забезпечить участь жителів громади та суб’єктів господарювання у вирішенні питань у сфері благоустрою що призводить до збільшення випадків порушення норм та вимог чинного законодавства у сфері благоустрою. 

Альтернатива  2 Прийняття розробленого проекту регуляторного акту

-  досягнення цілей щодо вирішення

наявних проблемних питань у сфері

благоустрою;

-  зникає неврегульованість проблеми у - підвищення рівня державного,

самоврядного і громадського контролю у

сфері благоустрою населених пунктів;

- поліпшення умов захисту і відновлення

сприятливого для життєдіяльності людини

довкілля під час утримання об’єктів

благоустрою;

-   покращення інженерно-технічного і

санітарного стану об’єктів благоустрою.

чинному законодавстві

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива  1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Відновлення об’єктів благоустрою які використовувались не за призначенням.

Альтернатива  2 Прийняття розробленого проекту регуляторного акту

Установлення основних критеріїв та

вимог щодо належного утримання

об’єктів благоустрою населених

пунктів, якими визначається рівень

виконання відповідних обов’язків

підприємствами, установами та

організаціями

(балансоутримувачами),

відповідальними за утримання

об’єктів благоустрою

Витрати часу на ознайомлення

 

Оцінка впливу на суб’єктів господарювання.

 

Вид альтернативи


Вигоди

Витрати

Альтернатива  1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не вбачаються

Додаткові витрати відсутні

Альтернатива  2 Прийняття розробленого регуляторного акту

підвищення рівня державного,

самоврядного і громадського контролю у

сфері благоустрою населених пунктів;

поліпшення умов захисту і відновлення

сприятливого для життєдіяльності людини

довкілля під час утримання об’єктів

благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів

благоустрою, їх естетичного вигляду

На обслуговування прилеглої та закріпленої території.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей


Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)


Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін


0

залишення існуючої на даний момент

ситуації без змін є неприйнятною,

оскільки не відповідає вимогам чинного

законодавства України

Альтернатива 2

Прийняття проекту розробленого регуляторного акта

4

у разі прийняття акта задекларовані цілі

забезпечать повною мірою досягнення

поставленої мети стосовно затвердження

Типових правил благоустрою території

населеного пункту, підвищення рівня

державного, самоврядного і

громадського контролю у сфері

благоустрою населених пунктів;

поліпшення умов захисту і відновлення

сприятливого для життєдіяльності

людини довкілля під час утримання

об’єктів благоустрою; покращення

інженерно-технічного і санітарного

стану об’єктів благоустрою
Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 у разі залишення

існуючої на даний

момент ситуації без

змін, вигоди для

Громади, суб’єктів

господарювання та громадян відсутні.

у разі залишення

існуючої на даний

момент ситуації без

змін, витрати для

держави, громадян

та суб’єктів

господарювання

відсутні.

у разі залишення

існуючої на даний

момент ситуації без

змін проблема

продовжуватиме

існувати, що не

забезпечить

досягнення

поставленої мети.

Альтернатива 2 Прийняття розробленого проекту регуляторного акта

у  разі прийняття

проекту акта  для

Громади вигода

полягатиме в реалізації

Закону України «Про

благоустрій населених

пунктів» в частині

затвердження Типових

правил благоустрою

території населеного

пункту, підвищення

рівня державного,

самоврядного і

громадського контролю

у сфері благоустрою

населених пунктів;

поліпшення умов

захисту і відновлення

сприятливого для

життєдіяльності

людини довкілля під

час утримання об’єктів

благоустрою;

покращення інженерно-технічного і

санітарного стану

об’єктів благоустрою.

Громадяни зможуть

реалізувати рівень

виконання відповідних

обов’язків

підприємствами,

установами та

організаціями

відповідальними за

утримання об’єктів

благоустрою.

у разі прийняття

проекту акта

держава не нестиме

ніяких матеріальних

та інших витрат.

Поряд з цим

забезпечується

збалансованість

інтересів суб’єктів

господарювання,

громадян та

держави завдяки

досягненню

належного

утримання та

раціонального

використання

територій, будівель,

інженерних споруд

та об'єктів

рекреаційного,

природоохоронного,

оздоровчого,

історико-культурного та

іншого

призначення.

у разі прийняття акта

задекларовані цілі

будуть досягнуті

повною мірою, що

повністю забезпечить

потребу у вирішенні

проблеми,

встановить зрозуміле

загальне

регулювання, не

примножуючи

кількості

нормативно -правових актів з

одного питання, та

зникає

неврегульованість

проблеми, що

виникла, у чинному

законодавстві.


Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

не забезпечується досягнення цілей щодо

регулювання прав та обов'язків суб'єктів у

сфері благоустрою; норм та правил

поведінки, що забезпечують утримання

об'єктів та елементів благоустрою

належним чином, за порушення яких

можливо притягнути винних осіб до

відповідальності; чітко встановлених норм,

які б регулювали процедуру компенсації

шкоди, завданої внаслідок порушення

законодавства у сфері благоустрою, що може

призвести до погіршення інженерно-технічного та санітарного стану об’єктів

благоустрою.

зовнішні чинники на

дію регуляторного акта

у разі залишення

існуючої на даний

момент ситуації без

змін відсутні.

Альтернатива 2 Прийняття розробленого проекту регуляторного акта

прийняття акта забезпечить повною мірою

досягнення задекларованих цілей стосовно

можливості підвищення рівня державного,

самоврядного і громадського контролю у

сфері благоустрою населених пунктів;

поліпшення умов захисту і відновлення

сприятливого для життєдіяльності людини

довкілля під час утримання об’єктів

благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів

благоустрою, їх естетичного вигляду;

повністю відповідає потребам у вирішенні

проблеми; встановлює зрозуміле загальне

регулювання, не примножуючи кількості

нормативно - правових актів з одного

питання; зникає неврегульованість проблеми

у чинному законодавстві.

Зміни у законодавстві України


 

V. Механізм та заходи, що пропонуються для

розв’язання проблеми.


Вирішення проблеми, зазначеної у 1 розділі цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття Підгородненською міською радою рішення "Про затвердження правил благоустрою  Підгородненської територіальної громади ".

 Розробка рішення Підгородненської міської ради "Про затвердження правил благоустрою Території Підгородненської територіальної громади " здійснюється за принципами:

а) законності;

б) принципів регуляторної політики;

в) гласності (відкритості та загальнодоступності);

г) колегіальності;

д)урахування пропозицій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених та компетентних осіб;

е) урахування практичного досвіду роботи з вирішення питань у сфері благоустрою;

є) економічної та юридичної обґрунтованості.

Ступінь ефективності запропонованого виду правового регулювання є достатньо високим, що обумовлюється характером засобу вирішення проблеми.

Самоврядний контроль за дотриманням Правил благоустрою здійснюється шляхом:

- проведення перевірок (обстежень закріплених територій);

- розгляду документації із благоустрою, пов'язаної з виконанням будівельних та господарських робіт;

- відстеження своєчасного оформлення (переоформлення) документів та погоджень на виконання робіт з благоустрою.

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.


VI. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить приведення правил у відповідність до чинного законодавства України та сприятиме більш швидкому досягненню цілей регулювання.

VII. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та втрат.

         Запропонований проект рішення Підгородненської міської ради не потребує додаткових фінансових витрат на його впровадження з боку громадян та суб’єктів господарювання.


 

 

 

 

 

Сфери та види впливу регулювання.

 

   

Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян

1.Визначення конкретних вимог до кожного члена територіальної громади з питань дотримання чистоти та належного санітарного стану, торгівлі, додержання тиші в громадських місцях та житлових зонах на території міста.

2.Створення умов для реалізації прав громадян у сфері благоустрою міста.

Інтереси суб’єктів господарювання

1. Встановлення правил та вимог з питань забезпечення в місті чистоти та належного санітарного стану, торгівлі, додержання тиші в громадських місцях та житлових зонах.

2.Отримання змоги в забезпеченні регулювання прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста.

3. Створення умов для будівництва нових об’єктів та реалізації проектів благоустрою при введенні в експлуатацію об’єктів підприємництва

Інтереси міської громади

1.Покращення санітарного та екологічного стану і благоустрою міста в цілому; покращення роботи комунальних служб міста в утриманні об'єктів благоустрою, зменшення видатків на їх утримання з міського бюджету, що дозволить вивільнити кошти для інших проблем міста.

Інтереси Громади

1.Забезпечення дотримання вимог законодавства України у сфері благоустрою.

Вигоди

Втрати

Сфера інтересів держави

1.Встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою населених пунктів Підгородненської ОТГ, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті відповідно до вимог чинного законодавства України.

Утримання апарату контролю за дотриманням Правил благоустрою, проведення рейдів перевірки.


Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1.Забезпечення регулювання прав та обов'язків учасників правовідносин - суб'єктів господарювання у сфері благоустрою території міста, визначення комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.

Час, затрачений на

вивчення регуляторного акта.

2.Матеріальні затрати, пов'язані з виконанням цих Правил при здійсненні господарської діяльності.

Сфера інтересів громадян

1.Покращення санітарного стану територій населених пунктів Підгородненської ОТГ та навколишнього природного середовища.

2.Створення умов для реалізації прав громадян.

Час, затрачений на

вивчення  регуляторного акта.

2.Оплата послуг суб'єктів господарювання, які забезпечують благоустрій території міста.


Негативні результати впровадження рішення не вбачаються.


VIII. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта.

         Строк чинності регуляторного акта обумовлений чинністю існуючої правової бази та може бути переглянутий при її зміні.


ІХ. Показники результативності регуляторного акта.

Показники результативності дії рішення Підгородненської міської ради залишаються без змін, згідно з базовим рішенням:

а) кількість скарг щодо порушень благоустрою в населених пунктах громади;

б) кількість складених протоколів на порушників правил;

в) кількість складених приписів;

г) кількість позовів до суду з питань порушення благоустрою;

д) рівень інформованості суб’єктів господарювання.


У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень інформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

         - ознайомляться із зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації та в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Підгородненської міської ради (https://pidgorodne.otg.dp.gov.ua);

         - отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

         - отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.


 

 

Х. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

результативності регуляторного акта.


Відстеження дії цього регуляторного акта буде здійснюватись за даним рішенням Підгородненської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території                         Підгородненської територіальної громади» у терміни, визначені законодавством.


п/п

Захід

Відповідальні за виконання

1.
Відділ ЖКГ та благоустрою,

Підгородненської міської ради згідно переліку показників результативності цього регуляторного акта. 

Відділ ЖКГ та благоустрою Підгородненської міської ради.
Міський голова                                                         ________________
Додаток до аналізу регуляторного впливу

 проекту рішення Підгородненської міської ради Дніпровського району,  Дніпропетровської області

«Про затвердження Правил благоустрою 

населених пунктів Підгородненської міської ради» 


ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з ________ по __________.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

робочі зустрічі

19

Отримання інформації та пропозицій

2

робочі наради

3

Отримання інформації

        

Крім того, планується обговорення цього проекту регуляторного акту на засіданні робочої групи з питань реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із запрошенням зацікавлених суб’єктів господарювання та на  засіданнях постійних депутатських комісій, а також проект буде оприлюднений на офіційному веб-порталі міської ради та в ЗМІ.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

550 - кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:

_____ (одиниць);

550 - дана проблема вплине на 100% суб’єктів, які зверталися за отриманням погодження закріплення прилеглої території.


3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

  Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0


0

5

Інші процедури (утримання об’єктів благоустрою - на яку суму орієнтовно зросте обсяг пайового внеску власниками СТС в утримання об’єктів благоустрою) 0
0

0

6

Разом, гривень

0


Х    

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць (Залежить від кількості звернень)


                 0


Х


0

8

Сумарно, гривень

0


       Х

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

0

Х

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання:
Заповнення заяви — 15хв


Підготовка документів, що подаються для закріплення прилеглої території – 30хв


Подання пакету документів із заявою для закріплення прилеглої території  – 15хв.15хв*3723/176

=5,29грн.

10,58грн.

5,29грн.Х


           Х


26,45грн.


52,64грн.

 26,45грн

 

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

26,45 грн.

Х

132,00 грн.

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

102

1020

102

16

Сумарно,

гривень

       

        2697,90

 

        Х

 

13464,00

 

Примітка: розрахунок витрат майбутніх періодів - орієнтовний (базується на інформації станом на _______рік. .

 

4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата, грн.)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

30 хв.

21,30

1

102

2172,0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

10 хв.

7,10

2

102

1448,4

Виїзні перевірки виконання договірних умов розміщення СТС

15 хв.

10,65

1

102

1086,30

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

10 хв.

7,10

12

Х

85,20

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

4792,10

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

23960,50

Примітка: Розрахунок бюджетних витрат проведено з урахуванням оплати (середньостатистично) праці одного працівника органу місцевого самоврядування. Крім того,  у цьому тесті не зазначаються «прямі» витрати органу місцевого самоврядування на утримання об’єктів благоустрою та витрати на матеріально-технічне забезпечення процесів надання адміністративних послуг.

 

5. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років


1

Оцінка «прямих» додаткових витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  89687,80

450000,00


2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

26,45 грн.

132,00 грн.


3

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

            89714,25

450132,00Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux