Підгородненська міська об'єднана територіальна громада
Дніпровський район, Дніпропетровська область
Бюджет громади на 2022 рік
від 13 грудня 2021р. № 1418
11 сесія
8^ скликання
Про бюджет Підгородненської міської територіальної громади на 2022 рік код бюджету 0456800000
Опубліковано 22 грудня 2021

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», «Про Державний бюджет на 2022 рік», Підгородненська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022рік:

доходи міського бюджету у сумі 218 488 211,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 205 482 931,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 13 005 280,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 218 488 211,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 186 621 667,00 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 31 866 544,00 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 18 861 264,00  гривень згідно з додатком 2 до цього рішенням;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 18 861 264,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішенням;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 333 600 гривень, що становить 0,18 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 200 000,00 гривень, що становить 0,11 відсотка  видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, до цього рішення.

3. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень в розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  204 405 145,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

Оплату праці працівників бюджетних установ;

Нарахування на заробітну плату;

Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

Забезпечення продуктами харчування;

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

Поточні трансферти населенню;

Поточні трансферти місцевим бюджетам;

Оплата енергосервісу.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів  місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в банках» (зі змінами)  дозволити Фінансовому відділу Підгородненської міської  ради здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право  міському голові отримувати  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,. позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. На виконання вимог Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836  «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), головними розпорядниками коштів міського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. Відповідно до статті 23  Бюджетного кодексу України з метою ефективного використання коштів міського бюджету, субвенцій, дотацій та інших надходжень з державного та інших бюджетів надати право міському голові, протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради:

- після прийняття Кабінетом міністрів України відповідних нормативно-правових актів визначати розпорядника коштів за субвенціями та дотаціями з державного та інших бюджетів;

- перерозподіляти їх річні обсяги між розпорядниками бюджетних коштів бюджету місцевого самоврядування;

- збільшувати або зменшувати дохідну або видаткову частини міського бюджету на суми уточнення обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між розпорядниками  цих коштів;

-  здійснювати перерозподіл видатків міського бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу міжбюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами міського бюджету із внесенням відповідних змін до додатків до рішення міської ради  «Про бюджет Підгородненської міської територіальної громади на 2022 рік», у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку міських/цільових/ регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, заходів по їх виконанню, переліку комунальних підприємств та установ, які надається фінансова підтримка з міського бюджету.

13. Міському голові:

13.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

13.2. Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу та електричної енергії.

13.3. Забезпечити виконання показників дохідної частини міського бюджету в обсягах затверджених на 2022 рік.

13.4. Зменшити податковий борг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини міського бюджету, що утворився станом на 01 січня 2022 року.

14. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

15. Додатки Додаток № 1.pdfДодаток № 2.pdf Додаток 3.pdf Додаток № 4.pdf Додаток 5.pdf Додаток № 6.pdf цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України опублікувати дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному сайті міської ради в мережі інтернет.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, торгівлі, промисловості та місцевого самоврядування.


Міський голова                                                                              Андрій ГОРБ

№1418-11/8 

 

Пояснювальна записка

до рішення 11 сесії 8 скликання міської ради 

«Про бюджет Підгородненської міської територіальної громади на 2022 рік»


ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ

СТАНОВИЩЕ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРИАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ОТГ)

Діяльність міської ради у 2020 році була направлена на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки малозахищених верств населення.

Проект міського бюджету на 2022 рік сформовано з урахуванням положень Конституції України, норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, поліпшення умов ведення бізнесу та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, ґрунтується на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025 року, Національної економічної стратегії на період до 2030 року, з урахуванням  постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 -2024 роки» та взятої до відома Постанови Верховної Ради України від 15.07.2022 №1652-IX, а також розподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами на 2022-2024 роки, врахованих у граничних показниках видатків та надання кредитів державного бюджету до Бюджетної декларації.

         Загальна площа території ТГ – 225,51км2, населення — 23975 мешканців станом  на 01.01.2018р.). Середня густота населення – 106,3 особи/км2. Підгородненська міська об’єднана територіальна громада розташована на відстані 5 км до меж обласного центру – Дніпра.

У структурі земель територіальної громади переважна площа відноситься до земель сільськогосподарського призначення та земель, які знаходяться під забудовою.


Порівняльний аналіз Підгородненської  територіальної громади Дніпровського району та Дніпропетровської області


Регіони/території

Площа, км2

Площа у % до загальної площі/району/області

Населення, осіб

Населення у % до загального населення/району/області

Густота населення, чол./км2

Підгородненська ТГ

225,51

100

23975

28,18/0,74

106,3

Дніпровський район

1955

11,5

85066

100/2,63

43,5

Новомосковський район

1992

11,32

73095

100/2,26

36,7

Дніпропетровська область

31900

0,7

3227831

100

101,2


Місто Підгородне до 2019 року є адміністративним центром Підгородненської міської ради, до якої, крім того, входило село Перемога, а з грудня 2019 року є адміністративним центром Підгородненської територіальної громади до складу якої увійшла Спаська сільська рада Новомосковського району Дніпропетровської області.


Місто Підгородне розташоване у центральній частині області на берегах річки Кільчень біля її впадіння у річку Самара. Географічна зона — Придніпровська низовина. Висота над рівнем моря у місті — 55-60 метрів.


Підгородне є північним передмістям Дніпра. На відстані 10 кілометрів на північ розташоване інше велике місто області — Новомосковськ.


Зайнятість населення частково пов’язана з місцевою економікою. Значна кількість населення працює на підприємствах м. Дніпра. Динаміка чисельності працюючих на основних підприємствах Підгородненської ТГ не є позитивною, більша частина працездатного населення, що має реєстрацію у межах Підгородненської ТГ, працює за її межами.


Основні  макропоказники  економічного і соціального розвитку України  у    

                                                    2020 – 2024 роках 

Назва

2020р

2022р

2022 р

2023р

2024р


  Звіт

Очікуване

            Прогноз

Валовий внутрішній продукт: у відсотках до попереднього року

96,0

104,1

103,8

104,7

105,0

Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

105,0

108,9

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

114,5

117,0

107,8

106,2

105,7

Експорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року

95,5

108,8

106,5

107,7

107,9

Імпорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року

82,1

115,6

109,2

109,4

108,6

Облікова ставка Національного банку України, відсотків річних на кінець періоду

6,0

7,5

7,0

5,5

5,2

Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому за період

27,0

28,0

28,6

28,8

29,2


Під час розроблення  Прогнозу враховано основні прогнозні  макропоказники економічного і соціального розвитку України та  стан економічного та соціального розвитку територіальної громади в поточному році та на 2022-2024 роки.

        Основні види господарської діяльності територіальної громади – це підприємства/установи, що представляють різні види економічної діяльності, зокрема харчової промисловості, фермерські господарства, підприємства, які надають туристичні послуги, АЗС, підприємства по продажу сільськогосподарської техніки.

До бюджетоутворюючих підприємств, які знаходяться на території громади відносяться:

за відсотком надходження ПДФО: АТ «ДТЕК Дніпровські елетромережі» (до бюджету громади – 22,9%, підприємства комунальної власності громади (міська рада, школи, дитячі садочки, КП ЕТС);

за відсотком надходження плати за землю  АТ «ДТЕК Дніпровські елетромережі» (34,7%), АТ «Укрзалізниця»(РФ «Придніпровська залізниця»АТ «УЗ»)-35,9%;

При формуванні показників міського бюджету на 2022-2024 роки враховано відповідно до Бюджетної декларації  збільшення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду:

–  мінімальна заробітної плати станом на 01.01.2022 року встановлюється в обсязі  6500 грн. (темпи росту на 8,3% до 2022 року), з 01.10.2022 року – 6700 грн. (темпи росту на 3,1% ); на 01.01.2023 року в обсязі 7176 грн. (темпи росту на 7,1% до 2022 року);  на 01.01.2024 року  – 7665 грн.( темпи росту на 6,8% до 2023 року);

–  прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 року встановлюється в обсязі  2481 грн. (темпи росту на 9,3% до 2022 року); на 01.01.2023 року в обсязі 2684 грн. (темпи росту на 8,2% до 2022 року);  на 01.01.2024 року  – 2880 грн.( темпи росту на 7,3% до 2023 року);

–   розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду встановлюється станом на 01.01.2022 року в обсязі 2983 грн. (ріст на 11,7% до 2022 року), з 01.10.2022 року – 2982 грн.(ріст на 3,1%); на 01.01.2023 року – 3193 грн. (ріст на 7,1% до 2022 року);  на  2024 року – 3411 грн. ( ріст на 6,8% до 2023 року).Показники бюджету можуть змінюватись внаслідок:

- підвищення фактичних цін і тарифів на енергоносії понад рівень, визначений у Бюджетній декларації;

- прийняття центральними органами рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання;

- невиконання доходної частини внаслідок невиконання цілей розвитку, визначених у стратегії громади;

- фактичне перевищення рівня споживчих цін та цін виробників порівняно з рівнем, прийнятим у Бюджетній декларації;

- визначення міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, базова дотація, додаткові дотації) в обсягах, що не забезпечують фінансування установ на рівні, визначеному законодавством;

- зміни порядків використання трансфертів, які призводять до погіршення стану забезпечення заходів, що здійснюються за рахунок цих трансфертів, чи вимагають додаткових видатків з бюджету громади.

Мінімізація зазначених ризиків практично не залежить від зусиль громади, тому у разі їх виникнення Прогноз потребуватиме кардинальної зміни, оскільки у разі відсутності належної компенсації з центрального бюджету призведе до погіршення рівня забезпеченості власних та делегованих повноважень, скорочення існуючої мережі установ, що надають соціальні послуги жителям громади чи згортання низки проектів, які вже реалізуються чи плануються довиконання.


    

Поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2 докорінно змінило стан економічного розвитку  міської ради. Запровадження карантину з 2020 року на всій території країни суттєво позначилось на основних показниках соціально-економічного розвитку. Так, у першому кварталі 2020 року було зафіксовано зниження надходжень плати за землю. На підставі внесених змін до податкового кодексу України  Законом України № 540-ІХ від 30 березня 2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

    Дія карантинних обмежень вплине на очікуване значення показників за підсумками 2022 року.


 

 

 

ОЦІНКА ДОХОДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 РІК


          Проект бюджету Підгородненської ОТГ на 2022 рік, сформований на підставі Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»,  відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

          Прогноз доходів міського бюджету на 2022 рік визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджетного законодавства, і становить 218 488 211,00 гривень. Прогнозна сума доходів загального фонду міського бюджету на 2022 рік становить 205 482 931,00 гривень  та спеціального фонду 13 005 280,00 гривень.

         

 

 

Код 11010000 

"Податок та збір на доходи фізичних осіб"

         Прогноз надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2022 рік, розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази оподаткування з інших доходів та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, та становить 51 545 000 гривень.

 

Код 11020000

"Податок на прибуток підприємств"

Прогнозна сума податку на прибуток підприємств до бюджету об’єднаної територіальної громади на 2022 рік становить 15 000 гривень

Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на 2022 рік, здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, очікуваного декларування та надходжень у 2021 році та прогнозного фінансового результату підприємств до оподаткування на 2022 рік.

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2022 рік враховано:

термін подання податкової звітності та сплата податку на прибуток підприємств за підсумками кварталу;

позитивна динаміка декларування та сплати податку на прибуток у 2019 році;

збільшення прибутку прибуткових підприємств.

Код 13010000

"Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів"

Прогнозна сума надходжень  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2022 рік до міського бюджету становить 600 гривень.

Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, тенденції платного відпуску деревини.

Код 14021900

" Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне)"

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до бюджету ОТГ у 2022 році визначений з врахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів на 2022 рік і становить 5 000 000,00 гривень.

Код 140231900

" Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне)"

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до бюджету ОТГ у 2022 році визначений з врахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів на 2022 рік і становить 17 000 000,00 гривень.

 

 

Код 14040000

"Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів"

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до бюджету ОТГ у 2022 році визначений з врахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів на 2022 рік і становить 3 024 000,00 гривень.

 

Код 18010000

"Податок на майно"

Прогнозна сума надходжень податку на майно у 2022 році до бюджету селищної об’єднаної територіальної громади становить 15 316 240,00 гривень.

Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року. Врахована динаміка оформлення земельних часток (паїв) спадкоємцями цих земельних ділянок, які раніше не були переоформлені.

Код 18050000

"Єдиний податок"

Прогнозний показник надходжень єдиного податку до міського бюджету у 2022 році визначений з врахуванням прогнозних показників, змін до бюджетного та податкового законодавства, збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму і становить 7 147 700,00 гривень.

Прогнозний обсяг податкових надходжень до загального фонду становить 122 690 500,00 гривень.

Бюджетоутворюючими платниками податків Підгородненської ОТГ є:

- Підгородненська міська рада

- Відділ освіти, культури , молоді і спорту

- КЗО "Підгородненська СЗШ №3"

- КЗ Підгородненськкий НВК №1

- КЗ ПІДГОРОДНЕНСЬКИЙ НВК №4

- КЗ ПЗОШ №2 І-ІІІ ступенів

- КЗ "Хуторо-Губиниський заклад середньо

- КДНЗ №7 "Івушка" Підгородненської м.р.

- КДНЗ №1 "Енергетик"

- КЗ "ДНЗ "Білочка" Підгородненської міс

- КЗ "ДНЗ "Веселка" Підгородненської міс

- ЕТС КП

- Спаська ЗОШ І-ІІІ ступенів


Неподаткові надходження заплановані в розмірі 591 500,00 гривень та складаються з надходжень від адміністративних штрафів і санкцій (3 500 гривень), Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (69 000,00 гривень), Плата за встановлення земельного сервітуту(10000,00 гривень). Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України `Про оренду державного та комунального майна`, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету (12 200,00 гривень), плати за надання інших адміністративних послуг (439 200 гривень) держ. мита (300 гривень), інших надходжень (3 700 гривень) та Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам (1 200 гривень.)


          Трансферти з державного бюджету до загального фонду міського бюджету заплановані в розмірі 16 986 600 гривень, з них:

     Базова дотація – 25 163 100,00 гривень;

     освітня субвенція – 55 572 500,00 гривень.

     Трансферти з обласного бюджету:

     Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції– 337 553,00 гривень;

     Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету-187 403,00 гривень;

Інші субвенції з місцевого бюджету – 172386,00 гривні.      

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (11955680 гривень), Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим (600 000 гривень). Прогнозовані надходження у 2022 році складають 13 005 280,00 гривня.

 
 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані відповідно до  динаміки соціальних стандартів встановлених законодавством України, передбачено підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року до розміру 6 500 гривень та з 1 жовтня 2022 року - 6 700 гривень на місяць. Середня мінімальна заробітна плата у 2022 році збільшується на 9% по відношенню до 2022 року. Розмір посадового окладу головного працівника з 1 січня 2022 року передбачено в розмірі 5200 гривень. Прожитковий мінімум на 1 особу з 1 січня 2393 грн., з 1 липня 2508 грн., з 1 грудня 2589 грн.

Захищені статті видатків в розрізі розпорядників коштів

0100 Державне управління

Апарат управління Підгородненської міської ради

На утримання апарату управління по загальному фонду за бюджетною програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад " (КПКВКМБ 0110150*) захищенні статті видатків  передбачені в обсязі 34 363 610,00 гривень. На заробітну плату передбачено   25 943 990,00 гривень. Нарахування на фонд заробітної плати становить 5707620,0 гривень. На оплату комунальних послуг передбачено 823 000 гривень (водопостачання 50000,00 грн., електрична енергія 600000,00 грн., природний газ 173000,00 грн.).

Керівництво відділу освіти, молоді та спорту Підгородненської міської ради

В бюджеті Підгородненської міської об’єднаної територіальної громади на 2022 рік для утримання керівництва за захищеними статтями передбачено 2855000,00 гривень за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВКМБ 0610160*)На заробітну плату 2200 000,00 гривень. Нарахування на заробітну плату 484000,00 гривень. На комунальні послуги та енергоносії 81000,00 гривень.

Фінансовий відділ Підгородненської міської ради

На утримання відділу за захищеними статтями передбачені видатки в сумі 2015000,00 000 гривень за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (КПКВКМБ 3710160*), з яких на заробітну плату заплановано 1500 000,00 гривень, нарахування на заробітну плату 330 000,00 гривень.

1000 Освіта

Загальноосвітні навчальні заклади

Програма розвитку освіти  Підгородненської міської територіальної громадина 2022-2024 роки

Для утримання загальноосвітніх навчальних закладів освіти у 2022 році передбачені:

За бюджетною програмою 0611022 «надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на утримання закладів загальної-середньої освіти, за рахунок загального фонду 43984610,00 грн., спеціального – 8646470,00 грн. , передбачено на:

оплату праці 23093670,00 гривень;

нарахування на оплату праці 5080620,00 гривні;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки передбачені в повному обсязі в сумі 8758092,00 гривень (водопостачання 404000,00 грн., електрична енергія 2620874,00 грн., природний газ 5733228,00 грн.)

продукти харчування 3834790,00 гривень;

За рахунок коштів освітньої субвенції передбачені видатки за бюджетною програмою 0611031 «надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 55572500,00 гривень. На оплату праці персоналу педагогів загальноосвітніх навчальних закладів заплановано 45551229,00 гривен, нарахування заплановано у сумі 10022271,00 грн.

Для оплати праці за проведення занять (послуг) з учнями інклюзивних класів, за рахунок відповідної субвенції передбачено по 0611200  «надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» 187403,00 гривень, з них на на оплату праці 153609,00 грн.,

Утримання інклюзивно-ресурсних центрів  за бюджетною програмою 0611151 «забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду складає 573740,00 грн., заробітна плата 242000,00 грн., комунальні послуги – 207500,00 грн, а видатки по спеціальному фонду – 1300000,00 грн. на закінчення ремонту будівлі.

А також утримання за бюджетною програмою 0611152 «забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» по загальному фонду складає 262058,00 грн., заробітна плата 224802,00 грн.

Відповідно програми розвитку освіти за бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 0111070 з загальними видатками споживання – 3636546,00 грн., з них оплата праці – 2864300,00 грн, та комунальні послуги – 100000,00 грн.


Дошкільна освіта

Для закриття захищених статей видатків по розпорядникам, за бюджетною програмою «надання дошкільної освіти» (КПКВКМБ 0111010*) в бюджеті ОТГ на 2022 рік передбачено 15196520,00 гривень, які направлені на:

Заробітну плату 8907970,00 гривень;

Нарахування на заробітну плату 1959750,00 гривень;

Комунальні послуги та енергоносії 2684300,00 гривень (водопостачання 180000,00 грн., електрична енергія 2262300,00 грн., природний газ 242000,00 грн.);

Продукти харчування 417200,00 гривень;

Видатки спеціального фонду складають 3309220,00 гривень.

 

2000 Охорона здоров’я

Згідно медичної реформи з 1 січня 2019 року фінансування первинної медичної допомоги здійснюється Національною службою здоров’я. У зв’язку з тим, що прогнозованої суми недостатньо для фінансування всіх ФАПів та ФП, то на реалізацію бюджетної програми " Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" (КПКВКМБ 0112211*) з міського бюджету  передбачено передати кошти по загальному фонду одержувачу, у сумі 2 619 489,00 гривень на:

Комунальні послуги (за рахунок місцевого бюджету) 1000000,00 гривень;

Відшкодування лікарських засобів 260 000,00 гривень (в рамках реалізації галузевої програми охорони здоров’я – пільгові медикаменти, калоприймачі, тощо);

Комунальні послуги, пільгові медикаменти (за рахунок інших субвенцій)  та дотації з інших бюджетів на заробітну плату  1 359 489,00 гривень;

Комплексна Програма розвитку охорони здоров'я Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки

З метою реалізації місцевої програми розвитку охорони здоров’я у 2022 році за бюджетними програмами «Будівництво-1 медичних установ та закладів» (КПКВКМБ 0117322*), передбачено видатки по спеціальному фонду в сумі 3363100,00 гривень (на співфінансування по капітальному ремонту будівлі ЦПМСД)

 

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

Комплексна програма  соціального захисту населення Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки

На виконання програми в бюджеті ОТГ на 2022 рік передбачено кошти які направлені за бюджетними програмами:

«Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (КПКВКМБ 0113050*) з видатками по загальному фонду 17652,00 грн. на виплату пенсій та допомог;

«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів на оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» (КПКВКМБ 0113140*) з видатками по загальному фонду 600000,00 грн.;

«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» (КПКВКМБ 0113160*) з видатками по загальному фонду 224000,00 грн. на виплат допомог населенню;

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВКМБ 0113241*) з загальними видатками по загальному фонду 2553399,00 грн., з них на виплати заробітної плати у сумі 1958524,00 грн., нарахування – 430875,00 грн., комунальні послуги – 72000,00 грн.;

 «інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (КПКВКМБ 0113242*) в сумі 1 830 000,00  гривень, з яких виплати населенню складають 1 830 000,00  грн.

«Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» (КПКВКМБ 0113035*) видатки на виплати населенню на суму 5000,00 грн.


4000 Культура i мистецтво

Для покриття захищених статей видатків загального фонду за бюджетною програмою «забезпечення діяльності бібліотек» (КПКВКМБ 0114030*) в бюджеті ОТГ на 2022 рік передбачені видатки загального фонду в сумі 879100,00 гривень. Кошти будуть направлені на заробітну плату (575000,00 грн.) та нарахування на заробітну плату (126500,00 грн.), комунальні послуги – 127600,00грн.

Для покриття захищених статей видатків загального фонду за бюджетною програмою «забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» (КПКВКМБ 0114060*) в бюджеті ОТГ на 2022 рік передбачені видатки загального фонду в сумі 4445446,00 гривень. На заробітну плату передбачено 2864300,00 гривень, нарахування на заробітну плату 630146,00 гривень, комунальні послуги та енергоносії 687000,00гривень.


6000 Житлово-комунальне господарство

За бюджетною програмою «організація благоустрою населених пунктів» (КПКВКМБ 0116030*) по загальному фонду в бюджеті ОТГ передбачені видатки в сумі 1572000,00 гривень , в тому числі комунальні послуги (електроенергія) – 972000,00 грн., а також видатки розвитку на субсидії та поточні трансферти – 3546000,00 грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» (КПКВКМБ 0116013*) по спеціальному фонду в бюджеті ОТГ передбачені видатки в сумі 162 265,00 гривень

8000 Інші видатки

Обсяг витрат за бюджетною програмою "Інші субвенції з місцевого бюджету (КПКВКМБ 3719770*) передбачається у сумі 172386 гривень для забезпечення розпорядників комунальними послугами, пільговими медикаментами, паливо-мастильними матеріалами, тощо.

Резервний фонд місцевого бюджету (КПКВКМБ 3718710*) складає 200000,00 грн.


Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

На виконання програми в бюджеті ОТГ на 2022 рік передбачено кошти які направлені за бюджетними програмами:

«Організація та проведення громадських робіт» (КПКВКМБ 0113210*) видатки по загального фонду у сумі – 166000,00грн., на заробітну плату заплановано – 1958524,00грн, нарахування на оплату праці – 29934,00 грн.

«Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» (КПКВКМБ 0116090*) складає по видаткам загального фонду – 2200000,00 грн., та спеціального – 250000,00грн.


Програма з національно-патріотичного виховання, розвитку молодіжного простору, культури, туризму, краєзнавства та просвітницької роботи Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки

На виконання програми в бюджеті ОТГ на 2022 рік передбачено кошти які направлені за бюджетними програмами:

«Забезпечення діяльності музеїв i виставок» (КПКВКМБ 0114040*) видатки споживання 766025,00 грн, з них оплата праці – 400000,00 грн, комунальні послуги – 173025,00 грн.

«Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПКВКМБ 0114082*) видатки споживання по загальному фонду складають 750000,00 грн,(оплати послуг та заходи)


Комплексна програма  розвитку фізичної культури і спорту на території  Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки

На виконання програми в бюджеті ОТГ на 2022 рік передбачено кошти які направлені за бюджетними програмами:

«Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні» (КПКВКМБ 0115062*) складає по загальному фонду 600000,00 грн. на оплату послуг та заходи

«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» (КПКВКМБ 0115061*) складає по загальному фонду 2640000,00 грн. , з них заробітна плата 2000000,00грн, нарахування – 440000,00грн.


Програма економічного та соціального розвитку  Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки

«Будівництво інших об"єктів комунальної власності» (КПКВКМБ 0117330*) видатки по спеціальному фонду 6093370,00 грн.

«Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» (КПКВКМБ 0117325*) видатки по спеціальному фонду 1200000,00 грн.


Програма містобудування, кадастрування та інвентаризації земель комунальної власності, управління комунальним майном, та поводження з безхазяйним майном на 2021-2023 роки

«Здійснення заходів із землеустрою» (КПКВКМБ 0117130*) видатки по спеціальному фонду 555659,00 грн.

«Розроблення схем планування та забудови території ( містобудівної документації)» (КПКВКМБ 0117350*) видатки по спеціальному фонду 5673330,00 грн.


Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Підгород-ненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області на 2021-2023 роки

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВКМБ 0117461*) видатки по загальному фонду – 1640318,00 грн., по спеціальному – 300000,00 грн.


Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них, створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідацій надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на території Підгородненської міської ради на 2022-2023 роки

«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» (КПКВКМБ 0118110*) видатки по загальному фонду – 300000,00 грн.


Охорона навколишнього природнього середовища та поводження з твердими побутовими відходами Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки

«Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (КПКВКМБ 0118340*) видатки по спеціальному фонду – 144600,00 грн.

Програма надання фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Підгородненської міської ради на 2022 рік

«Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» (КПКВКМБ 0117670*) видатки по спеціальному фонду – 400000,00 грн.


Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Підгородненської міської  територіальної громади  на 2021-2023 роки

«Інша діяльність у сфері державного управління» (КПКВКМБ 0110180*) видатки по загальному фонду – 130000,00 грн.

«Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» (КПКВКМБ 0117680*) видатки по загальному фонду – 52370,00 грн.Начальник фінансового відділу                        Ірина ЧУРАКОВА                                                                                 

 


Додатки
Це може бути цікаво:
 1. - Про бюджет Підгородненської міської територіальної громади на 2022 рік код бюджету 0456800000
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux