Підгородненська міська об'єднана територіальна громада
Дніпровський район, Дніпропетровська область
Проекти рішень міської ради
від 21 травня 2021р.№ 
5 сесія
8^ скликання
Про затвердження Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти головним розпорядником бюджетних коштів – фінансовим відділом Підгородненської міської ради
Опубліковано 21 травня 2021

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року №1070  «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», з метою забезпечення ефективного, результативного та цільового використання бюджетних  коштів, керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти головним розпорядником бюджетних коштів – фінансовим відділом Підгородненської міської ради відповідно до додатку 1.


 • Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на  начальника фінансового відділу Чуракову І.В.Міський голова                                                           ГОРБ Андрій

№  ______-5/8

Додаток 1

до рішення сесії 

Підгородненської міської ради

№_____-5/8 від ____.05.2021 рокуПоложення
про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти головним розпорядником бюджетних коштів- фінансовим відділом Підгородненської міської ради


І. Загальні положення


1.1. Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти в мережі головного розпорядника бюджетних коштів (далі — Положення) визначає вимоги до договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, які у 2021 році закуповують головним розпорядником бюджетних коштів, граничні розміри та строки попередньої оплати, кількість платежів з попередньої оплати в межах строку, порядок виявлення виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг, які порушили умови договорів щодо попередньої оплати.

1.2. Положення розроблене відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 № 1070, загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2005 № 668, Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 № 1764, інших нормативно-правових актів.

1.3. Дія Положення поширюється на учасників договірних відносин (далі — замовники), за якими передбачено попередню оплату за товари, роботи, послуги, а саме:

— фінансовий відділ Підгородненської міської ради – головний розпорядник бюджетних коштів;

1.4. Недотримання замовниками Положення є забороною передбачати у договорах та здійснювати попередню оплату, а також підставою застосування  до них заходів впливу за порушення бюджетного законодавства згідно з пунктами 1—3 частини 1 статті 117 Бюджетного кодексу України та притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності за статтею 16412 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


ІІ. Вимоги до договорів щодо попередньої оплати


2.1. У разі придбання товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, конкурентних процедур, тендерній документації, проєкті договору/договорі про закупівлю замовники обов’язково зазначають у розділі «Умови оплати», що умови попередньої оплати визначаються згідно з Положенням. У цих документах визначають:

— розмір попередньої оплати;

— строк користування попередньою оплатою;

— кількість платежів з попередньої оплати в межах строку;

— обов’язковість відкриття постачальником товарів, виконавцем робіт, надавачем послуг небюджетного рахунка в органі Державної казначейської служби України, якщо договір передбачає попередню оплату за капітальними видатками чи державними контрактами;

— строк, протягом якого постачальник товарів, виконавець робіт, надавач послуг має повернути суму попередньої оплати, якщо сплинув строк її використування;

— порядок застосування та розмір штрафних санкцій у разі невчасного повернення попередньої оплати;

— підставу не проводити попередню оплату у разі включення постачальника товарів, виконавця робіт, надавача послуг до Переліку контрагентів, які порушили умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти головним розпорядником бюджетних коштів (далі — Перелік).

2.2. Розмір попередньої оплати, строк користування попередньою оплатою, кількість платежів з попередньої оплати в межах строку у проєкті договору/договорі замовники визначають за розділом ІІІ Положення.


ІІІ. Розмір попередньої оплати, строк та кількість платежів


3.1. Замовники у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти на поточний та/або наступний бюджетні періоди можуть передбачати попередню оплату:

а) у розмірі 100% за поточними видатками у разі закупівлі:

— товарів, вартістю до 20 тис грн, — на строк, не більше 24 календарних днів (к. дн.);

— робіт і послуг, вартістю до 50 тис грн, — на строк не більше 36 к. дн.

    — незалежно від вартості — оплата участі у семінарах, навчання з підвищення кваліфікації, виїзд спеціалістів фінансового відділу для участі у нарадах, тощо— на строк не більше 72 к. дн., а також оплата періодичних видань — на строк не більше 365 к. дн.;

б) у розмірі 55% за поточними видатками у разі закупівлі:

— товарів, вартістю до 50 тис грн, — на строк не більше 48 к. дн.;

— робіт і послуг, вартістю до 100 тис грн, — на строк не більше 60 к. дн.;

в) у розмірі 30% за поточними видатками у разі закупівлі:

— товарів, вартістю рівною або більшою 50 тис грн, — на строк не більше 90 к. дн.;

— робіт і послуг, вартістю рівною або більшою 100 тис грн, — на строк не більше 90 к. дн.;

г) за капітальними видатками:

— у розмірі 100% — у разі закупівлі товарів, вартістю до 50 тис грн, — на строк не більше 24 к. дн.;

— у розмірі 55% — у разі закупівлі товарів, вартістю до 200 тис грн, — на строк не більше 48 к. дн.;

— у розмірі 30% — у разі закупівлі товарів, вартістю рівною або більшою 200 тис грн, послуг незалежно від вартості — на строк не більше 90 к. дн.;

— у розмірі 30% річного обсягу робіт — у разі закупівлі робіт з капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва — на строк не більше 90 к. дн.

3.2. Кількість платежів з попередньої оплати в межах строків, визначених пунктом 3.1 Положення, може складати  декілька  платежів для кожного окремого договору.

3.3. Замовник приймає рішення передбачати у договорі попередню оплату виходячи із необхідності, реальних обставин поставки товару, виконання роботи, надання послуги, помісячного розподілу бюджетних асигнувань тощо. Таке рішення має сприяти ефективному, результативному і цільовому використанню бюджетних коштів.IV. Порядок здійснення попередньої оплати


4.1. Замовники здійснюють попередню оплату тільки коли це передбачає договір на закупівлю товарів, робіт, послуг.

4.2. За капітальними видатками суми попередньої оплати замовники перераховують виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я в органах Державної казначейської служби України.

4.3. За 3 к. дн. до закінчення строку, визначеного пунктом 3.1 Положення, замовник інформує про це постачальника товарів, виконавця робіт, надавача послуг та тримає на контролі вчасне постачання товарів, виконання робіт, надання послуг на суму перерахованого авансу.

4.4. У разі закінчення строку, визначеного пунктом 3.1 Положення, замовник уживає заходів щодо повернення сум попередньої оплати — проводить претензійно-позовну роботу. Якщо попередню оплату повернуть з порушенням строків, визначених у договорі, замовник до такого постачальника, виконавця робіт, надавача послуг застосовує штрафні санкції. У разі потреби і якщо це передбачає договір — замовник розриває договір.

4.5. У разі виявлення Переліку контрагентів, які порушили умови щодо попередньої оплати, до якого включено постачальника товарів, виконавця робіт, надавача послуг, з яким замовником укладено договір, замовник інформує його про такий факт та відповідно до умов договору і Положення не здійснює попередню оплату за всіма договорами, укладеними з таким постачальником товарів, виконавцем робіт, надавачем послуг. Якщо до отримання Переліку замовник здійснив попередню оплату, він уживає заходів, визначених пунктами 4.3, 4.4 Положення.


V. Виявлення контрагентів, які порушили умови щодо попередньої оплати


5.1. З метою виявлення контрагентів, які порушили умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти головним розпорядником бюджетних коштів, відстежуються у розрізі постачальників товарів, виконавців робіт, надавачів послуг та в розрізі укладених з ними договорів наявність простроченої заборгованості.

5.2. У разі виявлення простроченої заборгованості за попередньою оплатою у триденний строк головний розпорядник бюджетних коштів формує звіт про наявність такої заборгованості. В інформації зазначає:

— відомості про контрагента (його найменування, код ЄДРПОУ);

— реквізити договору;

— предмет договору;

— суму попередньої оплати;

— дату перерахування попередньої оплати;

— строк попередньої оплати.

5.3. Головний розпорядник коштів включає зазначених вище контрагентів до Переліку та після затвердження Переліку/змін до нього вживає заходи, визначені пунктом 4.5 Положення.VI. Порядок унесення змін до Положення


6.1. У разі необхідності здійснити попередню оплату за іншим розміром та/або строком, ніж передбачає пункт 3.1 Положення, замовник як головний розпорядник бюджетних коштів формує обґрунтовану пропозицію такої потреби.

6.2. Замовник обґрунтовує потребу реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва, економією коштів у разі попередньої оплати, надійністю постачальника товару, виконавця робіт, надавача послуг тощо.

6.3. Головний розпорядник бюджетних коштів у 10-денний строк розглядає звернення та приймає рішення:

— про внесення змін до Положення — якщо така зміна сприятиме ефективному та результативному використанню бюджетних коштів;

Начальник фінансового відділу                                                            Ірина ЧУРАКОВА


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux