Підгородненська міська об'єднана територіальна громада
Дніпровський район, Дніпропетровська область
Проекти рішень міської ради
від 07 грудня 2021р.№ 
11 сесія
8^ скликання
Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти Підгородненської міської ради на 2022 рік
Опубліковано 07 грудня 2021

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», Постановами Кабінету Міністрів від 02.02.2011 р. №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» зі змінами, від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 24.03.2021р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказом Міністерства освіти і науки України № 667 від 21.11.2002 р. «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» зі змінами, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 р. № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити батьківську плату за харчування у закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти  у розмірі 100 відсотків  від вартості харчування.

2. Збільшити на 10 відсотків витрати на харчування під час оздоровчого періоду з 1 червня по 31 серпня 2022 р. (90 днів) для придбання свіжих овочів і  фруктів

3. Від плати за харчування у закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, на дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (далі – діти пільгових категорій):

-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,

- діти з інвалідністю,

- діти з особливими освітніми потребами,

- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

- діти з малозабезпечених сімей,

- діти, батьки яких є учасниками Антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил, учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО, ООС

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (далі – діти пільгових категорій.

4. Розмір плати зменшити на 50 відсотків:

- для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей. При зменшенні на 50 відсотків батьківської плати за харчування  дітей  у  дошкільних  навчальних  закладах  нарівні  з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки,  які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а також  діти,  на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю батьків, позбавленням їх  батьківських  прав,  засудженням  до  позбавлення волі,  включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування тощо.

5. Для батьків, у сім’ях яких двоє дітей одночасно відвідують заклад дошкільної освіти чи дошкільне відділення закладу загальної середньої освіти, розмір плати за харчування на другу дитину зменшити на 50 відсотків.

6. Звільнення  батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей  у закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти проводиться щорічно і може переглядатися  протягом року, але не  більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів.

7. Керівники закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти з дошкільним відділенням несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі невнесення плати у встановлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

8. При виявленні факту недостовірності документів, що дали право батькам на звільнення або зменшення розміру плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти плата з них справляється за весь період, на який батьки були звільнені від плати, або зменшено її розмір, але не більше ніж за минулий рік та місяць поточного року.

9. Батьки сплачують лише за дні відвідування закладів дошкільної освіти та дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти. За дні, у які дитина не відвідувала заклад (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють у літній оздоровчий період (75 днів), плата з батьків не справляється.

10. Забезпечити у 2022 році безкоштовним одноразовим харчуванням здобувачів освіти – учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти Підгородненської міської ради, враховуючи норми харчування, із розрахунку не більше 45,00 грн на день.

11. Звільнити  від плати за харчування здобувачів освіти – учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти (далі – діти пільгових категорій) Підгородненської міської ради:

-дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

- дітей з інвалідністю,

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних чи інклюзивних класах,

- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

- дітей з малозабезпечених сімей,

- дітей, батьки яких є учасниками Антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил, учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО, ООС.

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (далі – діти пільгових категорій).

12. Розмір плати зменшити на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей.

13. Забезпечити у закладах загальної середньої освіти дітей пільгових категорій одноразовим харчуванням.

 14. Для отримання пільги батькам або особам, які їх замінюють, необхідно подати до відповідного закладу освіти заяву та підтверджуючі документи.

15. Затвердити перелік документів, що дають право на звільнення від плати (зменшення плати) за харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Підгородненської міської ради (додається).

16. Затвердити форму заяви для звільнення від плати (зменшення плати) за харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Підгородненської міської ради (додається).

        17. Покласти на керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти відповідальність за своєчасний та у повному обсязі облік документів, що підтверджують право на звільнення від плати (зменшення плати) за харчування дітей згідно вимог чинного законодавства.

18. Різницю вартості харчування дітей пільгових категорій у закладах освіти компенсувати за рахунок бюджету Підгородненської міської ради.

19. Керівникам закладів освіти Підгородненської міської ради організувати повноцінне, якісне харчування дітей та забезпечити раціональне використання коштів міського бюджету передбачених на його організацію.

20. Рішення міської ради від 23.12.2020 р. № 218-2/8  «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти Підгородненської міської ради» (зі змінами) вважати таким, що втратило чинність з моменту набрання чинності цим рішенням.

21. Координацію по виконанню даного рішення покласти на відділ освіти Підгородненської міської ради, контроль – на заступника міського голови Костянтина МУХУ та постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                   Андрій ГОРБ

№_____ /8
Додаток 1

до рішення сесії Підгородненської міської ради

№_____/8 від __________2021


 

Перелік документів, що дають право 

на звільнення від плати (зменшення плати) за харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Підгородненської міської ради

 

 • Заява батьків, або  осіб, що їх замінюють.
 • Копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу)
 • Копія свідоцтва про народження (паспорт) дитини (з пред’явленням  оригіналу).
 • Копія документа, що підтверджує пільги (з пред’явленням оригіналу).


Додаток 2

до рішення сесії Підгородненської міської ради

№_____/8 від __________2021Директору (завідувачу)

____________________________________

                     назва закладу освіти

____________________________________

____________________________________

____________________________________

                          ПІБ заявника

____________________________________

 який (яка) проживає за адресою:

____________________________________

____________________________________

Тел. ________________________________


ЗАЯВА

         Прошу звільнити від оплати за харчування на _____ відсотків мою дитину ________________________________________________________, учня (ученицю) ___________класу,  _____________20___року народження як дитину____________________________________________________________.

                                                                        вказати пільгову категорію

Про відмову у встановленні права на звільнення від батьківської плати за харчування у ____________________________________________________

__________________________________________________________________

                                                                                                     назва закладу

у разі подання неповних чи недостовірних відомостей мене попереджено.


Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку поданих мною персональних даних виключно з метою звільнення від батьківської плати за харчування у _______________________

__________________________________________________________________

назва закладу

До заяви додаю (перелік відповідно до додатка 1)


____________________                                                _________________________

                                      дата                                                                                                           підпис

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux