Підгородненська міська об'єднана територіальна громада
Дніпровський район, Дніпропетровська область
Проекти рішень міської ради
від 15 березня 2023р.№ 
24 сесія
8^ скликання
Про внесення змін до рішення сесії від 21.12.2022 року №1840-21/8 «Про бюджет Підгородненської міської територіальної громади на 2023 рік код бюджету 0456800000»
Опубліковано 15 березня 2023

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», «Про Державний бюджет на 2023 рік», Підгородненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023рік:

доходи міського бюджету у сумі 225 627 222,65 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 222 754 622,00 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 2 872 600,65 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 248 912 224,76 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 203 783 217,47 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 45 129 007,29 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 18 971 404,53 гривень згідно з додатком 2 до цього рішенням;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 42 256 406,64 гривень згідно з додатком 2 до цього рішенням;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі
236 000 гривень, що становить 0,18 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 1 000 000,00 гривень, що становить 0,76 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, до цього рішення.

3. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2023 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень в розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 200 120 591,98 грн згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2023 рік до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

Оплату праці працівників бюджетних установ;

Нарахування на заробітну плату;

Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

Забезпечення продуктами харчування;

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

Соціальне забезпечення;

Поточні трансферти місцевим бюджетам;

Оплата енергосервісу.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в банках» (зі змінами) дозволити керівнику Фінансового відділу Підгородненської міської ради здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому відділу Підгородненської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,. позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. На виконання вимог Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (зі змінами), головними розпорядниками коштів міського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12. З метою ефективного використання коштів субвенцій, дотацій та інших надходжень з державного та інших бюджетів надати право міському голові, протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради:

- після прийняття Кабінетом міністрів України відповідних нормативно-правових актів визначати розпорядника коштів за субвенціями та дотаціями з державного та інших бюджетів;

- перерозподіляти їх річні обсяги між розпорядниками бюджетних коштів бюджету міського самоврядування;

- збільшувати або зменшувати дохідну або видаткову частини міського бюджету на суми уточнення обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між розпорядниками цих коштів;

13. Відповідно до статті 23  Бюджетного кодексу України надати право Виконавчому комітету Підгородненської міської ради вносити зміни до цього рішення, до розпису міського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), із внесенням відповідних змін до додатків до рішення міської ради;

14. З метою ефективного використання коштів міського бюджету надати право Фінансовому відділу Підгородненської міської ради протягом року своїми наказами:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

- здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету у випадку внесення змін Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації;

15. Міському голові:

15.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

15.2. Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу та електричної енергії.

15.3. Забезпечити виконання показників дохідної частини міського бюджету в обсягах затверджених на 2023 рік.

15.4. Зменшити податковий борг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини міського бюджету, що утворився станом на 01 січня 2023 року.

16. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

17. Додатки 1,2,3,4,5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України опублікувати дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному сайті міської ради в мережі інтернет.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, торгівлі, промисловості та міського самоврядування.


Міський голова Андрій ГОРБ
Пояснювальна записка

до рішення сесії міської ради

«Про внесення змін до рішення сесії від 21.12.2022 року №1840-21/8 «Про бюджет Підгородненської міської територіальної громади на 2023 рік код бюджету 0456800000»»(зі змінами)»


Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, клопотаннями розпорядників коштів.


Зміни проведені в міжсесійний період розпорядження міського голови від  09.03.2023 № 29 «Про внесення змін до рішення сесії від 21.12.2022 року №1840-21/8 «Про бюджет Підгородненської міської територіальної громади на 2023 рік код бюджету 0456800000»»(зі змінами)».


Доходну частину бюджету міської територіальної громади збільшено на загальну суму 134 640,00 грн в тому числі за рахунок:

ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за рахунок виділення субвенції Чумаківською сільською радою для одержувача бюджетних коштів КНП «ЦПМСД» Підгородненської міської ради

 

Видаткову частину бюджету міської територіальної громади збільшено на загальну суму 134 640,0 грн., в тому числі:

 

На рівні головного розпорядника бюджетних коштів Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області:

по ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за рахунок виділення субвенції Чумаківською сільською радою для одержувача бюджетних коштів КНП «ЦПМСД» Підгородненської міської ради (на гемодіаліз для Чумаківської амбулаторії) КПКВК МБ 0112111 КЕКВ 2610 на суму 134 640,00 грн.


В рішенні сесії враховано:


Доходну частину бюджету міської територіальної громади (загальний фонд) збільшено на загальну суму 2 541 568,00 грн в тому числі за рахунок:

ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» за рахунок виділення субвенції Любімівською сільською радою для одержувача бюджетних коштів КНП «ЦПМСД» Підгородненської міської ради в сумі 269 368,00 грн;

ККД 41021400 «Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації» в сумі 2 272 200,00 грн


Видаткову частину бюджету міської територіальної громади (загальний фонд) збільшено на загальну суму 2 541 568,00, в тому числі за рахунок:

субвенції Любімівською сільською радою ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 269 368,00 грн. 

-додаткової дотації з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації» в сумі 2 272 200,00 грн

 •  
 • ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
 • На рівні головного розпорядника бюджетних коштів Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області: 1140350,20 грн

КПКВК МБ 0112111 КЕКВ 2610 на суму 269 368,00 грн.

 • КПКВК МБ 0117461 КЕКВ 2240 на суму 870 982,20 грн на поточний ремонт доріг громади
 • КПКВК МБ 7693 КЕКВ 2240 на суму для оплати з надання послуг з проведення експертизи по визначенню стану придатності до об’єктів комунальної власності
 • На рівні головного розпорядника бюджетних коштів Відділу освіти Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області:
 • Перерозподіл коштів:
 • Ліцей №1
 • КПКВК МБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» для уникнення кредиторської заборгованості по заробітній платі педагогам та лікарняним
 • КЕКВ 2111 – зменшити в квітні на суму 35000,00 грн;
 • КЕКВ 2120 – збільшити в квітні на суму 35000,00 грн;
 • КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» для уникнення кредиторської заборгованості по заробітній платі та лікарняним
 • КЕКВ 2111 – зменшити в квітні на суму 35000,00 грн;
 • КЕКВ 2120 – збільшити в квітні на суму 35000,00 грн;

 •  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД: 
 • На рівні головного розпорядника бюджетних коштів Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, за рахунок розподілу вільного залишку загального фонду на суму 1 401 217,80 грн
 • Збільшити розпис видатків по 
 • КПКВК МБ 0117670 КЕКВ 3210 на суму 400 000,00 грн для облаштування насосних вузлів для підвищення тиску в мережах водогону;
 • КПКВК МБ 0112111 КЕКВ 3210 на суму 301217,80 грн для облаштування охоронної та пожежної сигналізації в Підгородненській АЗПСМ та будівництво каналізації в Підгородненській АЗПСМ в сумі 700 000,00 грнНачальник фінансового відділу Ірина Чуракова


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux