Підгородненська міська об'єднана територіальна громада
Дніпровський район, Дніпропетровська область
Проекти рішень міської ради
від 03 лютого 2021р.№ 
3 сесія
8^ скликання
Про затвердження Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради.
Опубліковано 03 лютого 2021

Керуючись статтею 144 Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним кодексом України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та вирішення питань, пов’язаних із самовільним розміщенням тимчасових споруд, здійснення контролю за станом благоустрою на території Підгородненської міської ради, сесія міської ради  ВИРІШИЛА :  

Затвердити Порядок демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради з додатком.

Підгородненській міській раді в місячний термін з дня опублікування даного рішення забезпечити скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому рішенню.

Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Слуцького Віталія Івановича та відділ житлово-комунального господарства та благоустрою.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу депутатську комісію з питань екології, архітектури, містобудування та земельних відносин.


 Міський голова                                                                          Андрій ГОРБ

       

          №_____-3/8ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Підгородненської міської ради №____________ від ______________ 2021 року                

 

Порядок 

демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради

 

Загальні положення

        1.1. Порядок демонтажу незаконно встановлених споруд на території Підгородненської міської ради (далі – Порядок) передбачає механізм, підстави, терміни і порядок проведення демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, кіосків, тимчасових гаражів, металевих конструкцій, павільйонів, лотків, парканів, тимчасових та стаціонарних рекламних засобів (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами та іншого, що не є капітальною спорудою (далі - ТС), на території Підгородненської міської ради, які розміщенні з порушенням вимог чинного законодавства України.

 • 1.2. Правові підстави для прийняття Порядку.

     Відповідно до пунктів 3, 4 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 - зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до цих Правил. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

     Частина 4 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачає, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

     На виконання частини четвертої статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі– Порядок). Пункт 2.30 Порядку встановлює, що у разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення тимчасової споруди така тимчасова споруда підлягає демонтажу.

     Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» на об’єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо.

    Разом з тим, порядок демонтажу тимчасових споруд на законодавчому рівні не врегульовано.

    Нормами частин 1, 2 статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, що ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом. Однак це положення не перешкоджає наділенню органів місцевого самоврядування повноваженнями і функціями для спеціальних цілей відповідно до закону. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу.

     Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить: здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів(у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо.

     Окрім того, згідно з пунктом 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання, зокрема, встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку.

1.3.   У Порядку  застосовуються наступні терміни:

   -  Демонтаж (знесення)  ТС – комплекс заходів, які передбачають відокремлення ТС  від місця її розташування, завантаження та  транспортування до місця її подальшого тимчасового зберігання,  у випадках,  передбачених пунктом 2.1 Порядку,  з відновленням благоустрою земельної ділянки, на якій була розташована ТС.

Інші терміни вживаються у значенні,  наведеному в Законі України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності,  затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244, Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067.

2. Порядок демонтажу тимчасових споруд

2.1. ТС підлягає демонтажу, а відповідна земельна ділянка приведенню у належний стан з відновленням її благоустрою у таких випадках:

відсутності паспорта прив’язки ТС, інших дозвільних документів;

анулювання паспорта прив’язки ТС, закінчення терміну його дії;

закінчення, скасування дозволу на встановлення ТС;

самовільного розміщення ТС;

невідповідності розташування ТС паспорту прив’язки ТС, будівельним нормам;

відсутності документа, що посвідчує право на земельну ділянку;

коли є рішення судових органів або подання інших органів державної влади;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2. Виявлення ТС, які підлягають демонтажу, здійснюється відділом житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської міської ради.

     За наявності підстав для демонтажу (знесення) ТС, передбачених пунктом 2.1.  цього Порядку, спеціалісти відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської міської ради складають акт про розміщення ТС з порушенням законодавства. В даному акті має бути зазначено:

дата, час, місце складання акту;

прізвище, ім’я, по батькові, посада та підпис особи що склала даний акт;

місце де розміщена дана ТС;

опис ТС, що розміщена без правових підстав: геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж;

відомості про власника ТС (за наявності);

підпис власника ТС про ознайомлення з даним актом. (якщо власник ТС відомий).

    На підставі акта про розміщення ТС з порушенням законодавства, відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської міської ради в 10-ти денний термін готує і подає на розгляд виконавчого комітету Підгородненської міської ради проект рішення виконавчого комітету Підгородненської міської ради про знесення (демонтаж) ТС, яка встановлена з порушенням вимог чинного законодавства України, з переліком ТС, що підлягають знесенню (демонтажу).

     Дане рішення в обов’язковому порядку погоджується з відділом містобудування та архітектури Підгородненської міської ради.

   На засідання виконавчого комітету можуть бути запрошені власники (користувачі) ТС. Не прибуття на засідання виконавчого комітету даних осіб не є перешкодою для розгляду питання про знесення (демонтажу) ТС.
Рішення виконавчого комітету Підгородненської міської ради про демонтаж ТС протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття надсилається відділом житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської міської ради власнику (користувачу) ТС рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надається під розписку (якщо власник, користувач відомі) та розміщується на офіційному сайті Підгородненської міської ради в мережі Інтернет (https://pidgorodne.otg.dp.gov.ua/).

2.3. На підставі прийнятого рішення виконавчого комітету Підгородненської міської ради про знесення (демонтаж) ТС відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської міської ради готує попередження з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету і наклеюється на ТС з проведенням фотофіксації.

Власнику надається 10-ти денний строк для добровільного виконання рішення.

2.4. У разі невиконання власником (користувачем) ТС рішення щодо демонтажу ТС та не приведення місця розміщення ТС у належний стан з відновленням благоустрою протягом строку, зазначеного у рішенні, здійснюється знесення (демонтаж) ТС.

       2.5. Відповідальними за організацію заходів по здійсненню демонтажу ТС є відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської  міської ради.

      Демонтаж (знесення) ТС здійснюється комунальним підприємством чи іншим суб’єктом господарювання, який володіє необхідним для цього обладнанням і технікою та з яким укладено договір на виконання даних робіт.

      Під час проведення демонтажу ТС можуть залучатися представники державних та правоохоронних органів, депутати Підгородненської міської ради, громадські організації.

      Витрати, понесені на демонтаж (знесення) ТС, його зберігання покладаються на суб'єкт господарювання, з яким міська рада уклала відповідний договір і який безпосередньо займався демонтажем (знесенням) ТС, та в подальшому – компенсуються власником ТС .

2.6. У разі, якщо ТС не має власника або власник ТС невідомий, знесення (демонтаж) ТС здійснюється за результатами обстеження ТС, згідно пунктами 2.1,2.2,2.3 цього розділу.

2.7. Демонтаж (знесення) ТС здійснюється в такому порядку:
Представники підприємства, які виконують демонтування ТС спільно з представником відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської  міської ради складають акт про знесення (демонтажу) тимчасової споруди (згідно з додатком 1 до цього порядку), який містить:

дата, час проведення знесення та місце розташування ТС, підстави для її демонтажу;

прізвище, ім’я, по батькові, посади та підписи представників підприємств, які виконують демонтування споруди;

найменування підприємств, що виконують демонтаж ТС та відключення її від інженерних мереж;

опис ТС, що демонтується: геометричні розміри, матеріал, , наявність підключення до мереж електро – та водопостачання і перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень;

відомості про власника ТС (якщо такі відомі);

матеріали фото фіксації ТС;

опис майна, що знаходиться в тимчасовій споруді.

      У разі відсутності власника ТС під час процедури демонтажу (знесення) (або у разі не виявлення власника ТС) про це робиться відмітка у акті проведення демонтажу.

     Акт проведення демонтажу тимчасової споруди складається у трьох примірниках, один з яких надається власнику (користувачу) тимчасової споруди, якщо такий відомий, другий примірник залишається у підприємства, яке проводило демонтажні роботи, третій примірник залишається у представників відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської  міської ради.

    Якщо власник (користувач) не відомий, то даний примірник зберігається у відділі житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської міської ради.

2.8.  Після складання акту демонтажу (знесення), ТС відключається від мереж, опечатується, демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання, який розташований на території Підгородненської міської ради або іншого суб’єкта господарювання.

Пошкодження заподіяні під час демонтажу не підлягають відшкодуванню.

Підгородненська міська рада або інший суб’єкт господарювання не несуть відповідальності за погіршення стану тимчасової споруди через об’єктивну відсутність спеціальних приміщень або належних умов зберігання (погодні умови,тощо).    

2.9. Протягом п’яти робочих днів з моменту демонтажу ТС відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської міської ради надсилає власнику (користувачу) ТС, у разі його відсутності при проведенні демонтажу, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надає під розписку (якщо власник, користувач відомі) повідомлення про демонтаж ТС, місце її тимчасового зберігання, суму коштів, яка підлягає відшкодуванню власником (користувачем) тимчасової споруди за її демонтаж, та розміщує таку ж саму інформацію на офіційному сайті  Підгородненської міської ради.

           2.10. Демонтовані ТС повертаються власникові після надання відповідних документів, які засвідчують право власності (майнові права) на ТС, після оплати ним робіт з відключення від інженерних мереж, робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання ТС, відновлення благоустрою на місці демонтованих ТС згідно з розрахунками, наданими суб’єктами господарювання, що були задіяні в демонтажі ТС.

2.11. Для власників ТС розмір плати встановлюється та складається таким чином:

за демонтування, завантаження та доставку до місця зберігання ТС – згідно з калькуляцією наданою суб’єктом господарювання, який безпосередньо здійснював демонтаж (знесення) ТС;

за зберігання – у відповідності до калькуляції, наданої суб'єктом господарювання, з яким Підгородненська міська рада уклала договір на зберігання ТС;

за відключення від інженерних мереж - згідно з калькуляціями, наданими суб’єктами господарювання, які безпосередньо здійснили (виконали) відключення;

за відновлення благоустрою на місці демонтажу (знесення) ТС -згідно з калькуляцією , яка обраховується відповідно до Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826, та Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.11.2008 № 326.

2.12. У разі, якщо протягом шести місяців з дати демонтажу від власника (користувача) не надійде заява про повернення демонтованої ТС із підтверджуючими  правовстановлюючими документами на неї, та власник  (користувач)  не відшкодує витрат,  понесених на демонтаж (знесення) ТС, такі дії відповідно до частини 1  статті 347  Цивільного кодексу України будуть свідчити про відмову від права власності на ТС .

Рішення щодо їх подальшого використання приймає виконавчий комітет Підгородненської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
Міський голова                                                                                      Андрій ГОРБ

Додаток 1 до Порядку демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд для на території Підгородненської міської ради


АКТ

про демонтажу тимчасової споруди

о _______ годині ___ ___________ 20__ року                         __________________________

                                                                                                назва населеного пункту

Демонтаж проведено: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________із залученням ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ за участі власника, користувача ТС або їх представників ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, підтверджується факт демонтажу тимчасової споруди _________________________________, що здійснюється відповідно до рішення Виконавчого комітету Підгородненської міської ради від_______________ 20____р № __________, яка розміщена за адресою:___________________ ________________________________________________________________________________. Особи присутні при демонтажі ТС: ________________________________________________________________________________

           (назва суб'єкта господарювання, яким проведено відключення від інженерних мереж) ________________________________________________________________________________               

               (назва суб'єкта господарювання, яким проведено демонтаж споруди)

проведено демонтаж ТС та його вивезення на місце тимчасового зберігання, ________________________________________________________________________________ Адреса тимчасового розташування ТС_______________________________________________

Власник(користувач) ТС _______________________________________________________ Зовнішні ознаки ТС____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(геометричні параметри, матеріал, з якого виготовлена ТС, наявність інженерних (комунікаційних) мереж, технічний стан ТС, перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, інформація про опечатування ТС та інше)

Опис майна, що знаходиться в тимчасовій споруді: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Додаткові пояснення (за наявності): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Цей акт складено на _____ аркушах у _____ примірниках.


Примірник акта отримав ___________________________________________________________


Примірник цього акта відправлено поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення ________________________________________________________________________

 

Аналіз регуляторного впливу 
проекту
 рішення Підгородненської міської ради «Про затвердження  Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради»


Назва регуляторного акта – рішення Підгородненської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради».

 

Розробник документа – головний спеціаліст земельного відділу Манко Яна Олександрівна.


     Аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений з метою встановлення на території Підгородненської міської ради єдиного порядку демонтажу незаконно розміщених споруд (далі по тексту - ТС), передбачає механізм, підстави, терміни і порядок проведення демонтажу тимчасових споруд.

     Аналіз розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Підгородненської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради».


1. Проблема, яку передбачається розв’язати, шляхом прийняття цього регуляторного акта.

 

      Відповідно до пункту 2.30 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, у разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення тимчасової споруди така тимчасова споруда підлягає демонтажу.

     Відповідно до пунктів 3, 4 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 - зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до цих Правил. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

     Разом з тим, порядок, який регламентував би процедуру демонтажу тимчасових споруд, спеціальних конструкцій (тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами), заборів, шлагбаумів - відсутній. Дана проблема негативно впливає як на благоустрій населених пунктів на території Підгородненської міської ради і утримання в належному стані їх території, архітектурний, історичний вигляд населених пунктів та їх економічний розвиток в цілому, оскільки у випадках закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення тимчасової споруди, рекламного засобу, парканів та ін.. зазначені споруди власниками як правило не демонтуються, що порушує право територіальної громади міста на володіння, користування, розпорядження земельними ділянками комунальної власності, на яких розташовані ці ТС, що передбачено статтею 319 Цивільного кодексу України.

     Наявна ситуація має сферу негативного впливу на населення територіальної громади наступним чином: зовнішній вигляд ТС  в багатьох випадках застарілий та псує архітектурний вигляд вулиць міста; при самовільному встановленні ТС часто обмежується доступ до підземних інженерних мереж.

     Шляхом прийняття даного регуляторного акта передбачається розв’язання проблеми демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради.


Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив


Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+


Орган місцевого самоврядування

+


Суб’єкти господарювання

+


у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+
2.Цілі державного регулювання.


Цілями державного регулювання є:

 • забезпечення рівних, чітко визначених умов для всіх суб’єктів господарювання в сфері розміщення зовнішньої реклами та встановлення тимчасових споруд;
 • забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів вуличної мережі та  інженерних комунікацій, належного рівня благоустрою, озеленення, естетичного вигляду та якісного формування забудови населених пунктів на території Підгородненської міської ради;
 • ефективне використання ресурсів територіальної громади;
 • встановлення єдиного Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради.


3. Оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

 

Визначення альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження існуючої ситуації - Відсутність чіткого порядку демонтажу незаконних споруд

Відсутність чіткого порядку демонтажу незаконних споруд чинить перешкоди для планування і забудови, благоустрою територій населених пунктів на території Підгорордненської міської ради, тому не є прийнятною.

Заборона розміщення тимчасових споруд на території Підгородненської міської ради

Дана альтернатива гальмує розвиток підприємницької діяльності на території Підгородненської міської ради, зменшує додатковий дохід до міського бюджету та збільшує рівень безробіття, тому не є прийнятною.

Прийняття рішення Підгородненської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради»

Покращення архітектурного вигляду тимчасових споруд, що в свою чергу, покращить привабливість усіх населених пунктів громади.

Забезпечення рівних конкурсних умов щодо розміщення тимчасових споруд для усіх суб’єктів підприємницької діяльності.

Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта Підгородненською міською радою відповідає чинному законодавству та прямо регулює проблему.


Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження існуючої ситуації - Відсутність чіткого порядку демонтажу незаконних споруд

Відсутні, у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленого порядку демонтажу незаконних споруд.

У разі відсутності порядку демонтажу можливі непоодинокі випадки самовільного встановлення ТС, що призводить до втрат бюджетних надходжень.

Заборона розміщення тимчасових споруд на території Підгородненської міської ради

Відсутні, оскільки у зв’язку із забороною розміщення тимчасових споруд зменшується кількість потенційних робочих місць для жителів громади, таким чином збільшується рівень безробіття і кількість соціально-незахищених громадян.

Відсутність розвитку підприємницької діяльності на території Підгородненської міської ради, зменшує дохід до міського бюджету.

Прийняття рішення Підгородненської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради»

Збільшення надходжень до міського бюджету, збільшення кількості оформлених найманих працівників

Часові та грошові витрати, пов’язані з впровадженням даного Порядку та контролем за дотриманням його вимог.


Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження існуючої ситуації - Відсутність чіткого порядку демонтажу незаконних споруд

Відсутні, оскільки дана альтернатива тягне за собою порушення інтересів територіальної громади у сфері благоустрою

Відсутні, оскільки дана альтернатива не тягне за собою додаткових витрат з боку громадян

Заборона розміщення тимчасових споруд на території Підгородненської міської ради

Відсутні, оскільки дана альтернатива тягне за собою порушення інтересів територіальної громади у сфері благоустрою. Також, можлива відсутність товарів народного споживання у населених пунктах

Відсутні, оскільки дана альтернатива не тягне за собою додаткових витрат з боку громадян

Прийняття рішення Підгородненської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради»

Задоволення інтересів територіальної громади у сфері благоустрою. Насичення товарами народного споживання різних населених пунктів громади. Створення потенційних робочих місць для мешканців громади.

Відсутні, оскільки регуляторний акт не тягне за собою додаткових витрат з боку громадян


Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

4

74

476

554

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0,72

13,36

85,92

х 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження існуючої ситуації - Відсутність чіткого порядку демонтажу незаконних споруд

У випадку відсутнього законодавчо встановленого порядку демонтажу ТС ( що має місце на теперішній час), можливі

Можливі витрати як повернення коштів, витрачених на компенсацію здійснення демонтажу

Заборона розміщення тимчасових споруд на території Підгородненської міської ради

Відсутні, оскільки суб’єкти  господарювання позбавлені можливості розвитку власного бізнесу

Відсутні, оскільки дана альтернатива не тягне за собою додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання

Прийняття рішення Підгородненської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради»

Узгодження всіх питань на стадії проектування; отримання однакових прозорих можливостей розміщення тимчасових споруд; встановлення єдиного порядку розміщення та демонтажу тимчасової споруди на території громади

Свідомі витрати суб’єктів підприємницької діяльності, яким надано право на розміщення тимчасових споруд. Розмір витрат може бути врегульованим суб’єктом господарювання за рахунок зменшення площі тимчасової споруди, зміни асортименту товарів або виду діяльності.

 


 

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

  

 

   

     Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

   

     Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

   

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

   

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

   

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

   

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

   


   

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Збереження існуючої ситуації - Відсутність чіткого порядку демонтажу незаконних споруд

1

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Заборона розміщення тимчасових споруд на території Підгородненської міської ради

2

цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Прийняття рішення Підгородненської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради»

4

цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

   


   

     Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Підгородненської міської ради для виконання на території міста Підгородне та села Перемога, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

   

     Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта Підгородненською міською радою є найбільш прийнятним та отпимальним з точки зору оцінки його впливу на різні сфери інтересів.  

   


   

 4. Механізм і відповідні заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

   

 

   

    Для розв’язання проблеми демонтажу незаконних ТС на території   Підгородненської міської ради пропонується механізм, який спирається на законодавчо врегульовані норми і не суперечить їм. Способами досягнення цілей регулювання є координація суб’єктів, задіяних у процесі виявлення, прийняття рішення щодо демонтажу, проведення безпосереднього демонтажу тимчасової споруди та її зберігання, а також повідомлення власника тимчасової споруди про вищезазначені дії.

   

      Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

   

     
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

   


   

     Досягнення мети, зазначеної у п. 2 цього Аналізу, є можливим завдяки прийняття рішення Підгородненською міською радою «Про затвердження Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради» і забезпечується при виконанні та дотриманні суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування вимог положень запропонованого проекту регуляторного акта.

   

     На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни у чинному законодавстві у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування щодо визначення порядку демонтажу тимчасових споруд, встановлення вимог до суб’єктів підприємницької діяльності в частині утримання їх зовнішнього вигляду.

   

     До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення Підгородненської міської ради, можна віднести недотримання власниками тимчасових споруд встановленого порядку демонтажу тимчасових споруд.

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

   

Результати прийняття регуляторного акту можна оцінити за допомогою методу вигод та витрат.

   

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Досягнення цілей передбачених п. 2 цього аналізу.
2. Оформлення права користування ТС до вимог чинного законодавства України.
3 Отримання однакових прозорих можливостей розміщення ТС

1. Разові витрати, пов’язані з демонтажем незаконних ТС;

2. Зменшення прибутку від конструкцій, які підлягають демонтажу.

3. Грошові та часові витрати, пов’язані з отриманням дозвільної документації на встановлення ТС

Сфера інтересів громадян

1. Досягнення цілей передбачених п. 2 цього аналізу.
2 Забезпечення зручного проживання мешканців міста

Відсутні, оскільки регуляторний акт не тягне за собою витрат з боку громадян

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

 • Створення прозорої системи прийняття рішень про демонтаж ТС.
 • Покращення та збереження архітектурного вигляду населених пунктів і, як наслідок підвищення позитивного іміджу влади.
 • Збереження охоронних зон інженерних мереж населених пунктів.
 • Збільшення  надходжень  до міського бюджету.
 •   Часові та грошові витрати, пов’язані з впровадженням даного Порядку та контролем за дотриманням його вимог.
   


   

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

   


   

     Рішення Підгородненської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради» є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території усіх населених пунктів Підгородненської міської ради, та строк дії якого невизначено, з можливістю внесення до нього змін.

   

 

   

8. Показники результативності регуляторного акта.

   


   

   Показниками результативності даного регуляторного акта є:

   

а) кількість демонтованих ТС за рішеннями виконавчого комітету Підгородненської міської ради;

   

б) сума відшкодувань витрат по демонтажу ТС.

   


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності нормативно-правового акта

   

     При визначенні заходів за допомогою яких буде здійснюватися відстеження регулятивності регуляторного акта, в разі його прийняття, визначені такі строки проведення базового, повторного і періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

   

    Після прийняття рішення Підгородненською міською радою «Про затвердження Порядку демонтажу незаконних споруд на території Підгородненської міської ради» протягом 1 (одного) року, з дня прийняття регуляторного акта, проводиться базове відстеження результативності дії рішення, за результатами якого встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.

   

     Не пізніше ніж через 2 (два) роки з дня набрання чинності цим актом здійснюється повторне відстеження результативності, де будуть відображені показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження, за результатами якого буде визначена повнота та ефективність регуляторного акта.
      Протягом кожних 3 (трьох) років із моменту виконання заходів із проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, за умови його чинності, буде проводитись періодичне відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники у порівнянні з попереднім відстеженням регуляторного акта.

   

      Відстеження результативності проводиться статистичним та соціологічним методами.

   

     Цільова група: суб’єкти малого та середнього бізнесу – фізичні особи – підприємці, юридичні особи.

   


   

 

   

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

   


   

1. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником  у період з 11.07.2020 р. по 23.12.2020 р.

   


Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо), інтернет-консультації прямі (інернет-форуми , соціальні мережі, тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців, тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради

6

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту регуляторного акта

   


   

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва  (мікро- та малі):

   

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 550 (одиниць),  у тому числі малого підприємництва - 74 (одиниць) та мікропідприємства - 476 (одиниць).

   

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив - 100 % (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

   


   

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

   


      

п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік

впровадження

регулювання)

Періодичні

(за

наступний

рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання

регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула: кількість необхідних одиниць обладнання X вартість одиниці

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) X вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X оціночна кількість процедур обліку за рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб ‘єкту малого підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб ’єкту малого підприємництва

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) X кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання X кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4

+ 5)

-

X

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

550

8

Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик “разом” X кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 X рядок 7)

-

X

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (пошук відповідного регуляторного акту)

36,11

36,11

180,55

7

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, підготовка розрахунків, X вартість часу суб 'єкта малого підприємництва (заробітна плата) 2 години * 36,11 грн./год*1 працівник (на січень 2021 року вартість 1 люд./год. 36,11  грн.) = 72,22 грн
10

Процедури організації виконання вимог регулювання

36,11

36,11

180,55

11

Процедури офіційного звітування

-


-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

витрати часу на отримання інформації про регулювання, X вартість часу суб ’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

72,22

72,22

361,1

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

550

16

Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик «разом» X кількість суб єктів малого підприємства, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 X рядок 15)

   39721,00

  39721,00

  198605,00   

 

   

 

   

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

   


   

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарюван ня малого та середнього підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітни ка органу державної влади

відповідної

категорії

(заробітна

плата) чол/год

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта процедур
Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адмініструва ння регулювання (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері

регулювання

0,25

36,11

1

550

4965,12

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері

регулювання, у тому числі:

0,75

36,11

2

550

14895,37

камеральні

0,25

36,11

1

550

4965,12

виїзні

0,5

36,11

1

550

9930,25

3. Підготовка, затвердження та

опрацювання

одного

окремого акта про

порушення

вимог

регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація

одного

окремого

рішення щодо

порушення

вимог

регулювання

-

-

-

-

-

5.Оскарження

одного

окремого

рішення

суб’єктами

господарювання


-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші

адміністративні

процедури

(уточнити):

підготовка

рішення

міської ради,

відстеження

результативності

регуляторного

акту

5

36,11

-

-

180,55

Разом за рік

6,3

X

5

550

34936,41

Сумарно за п’ять років

31,5

X

25

550

174682,05

   


   

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого та середнього

   

підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

   

п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

За п’ять років, грн.

1

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

39721,00

198605,00

2

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

34936,41

174682,05

3

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

74657,41

373287,05

   


   

 

   


   


   


   


   

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради»

 

 • Визначення та аналіз проблеми.

 

Статтею 16 Закону України «Про рекламу» передбачається, що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, в порядку встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067

«Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» передбачено, що зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до цих Правил.

Тобто міській раді необхідно врегулювати питання видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради шляхом запровадження єдиного порядку.

Отже дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів та потребує державного регулювання, що надасть можливість розповсюджувачам реклами на законних підставах розміщувати рекламні засоби на території Підгородненської міської ради.

Державне регулювання пропонується здійснити шляхом запровадження цього регуляторного акта, яким передбачається затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради.

Дія цього регуляторного акта поширюватиметься на всій території Підгородненської міської ради, а його вимоги будуть обов’язкові для виконання всіма суб’єктами господарювання, що здійснюють розміщення реклами на території Підгородненської міської ради.


Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так


Держава

так


Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так
Цілі державного регулювання

 

Основною ціллю розробки регуляторного акта є врегулювання взаємовідносин, що виникають між Підгородненською міською радою та розповсюджувачами зовнішньої реклами,  які передбачають її розміщення на території Підгородненської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

 

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонуються два способи:


Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

відмовитись від державного регулювання

Альтернатива 2

прийняття регуляторного акта, що надасть можливість затвердити Положення про порядок зовнішньої реклами на території

Підгородненської міської радиОцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Порушення Закону України «Про

рекламу»

Альтернатива 2

Впровадження чіткого механізму з видачі дозволів, врегулювання взаємодії Підгородненської міської ради з суб’єктами господарювання; Впорядкування місць та встановлення постійного контролю щодо розміщення зовнішньої реклами на території

Підгородненської міської ради; Виконання вимог законодавства.

6910,75 грн./ 1 рік

6910,75 грн./ 5 років

(облік суб’єктів господарювання, що перебувають у сфері господарювання)

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність інформації про товари і послуги.

Відсутні

Альтернатива 2

Отримання інформаційних послуг від реклами;

Врахування вимог безпеки

дорожнього руху при розміщенні зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість

суб’єктів господарювання,

0

4

74

476

554

підпадають під

дію регулювання одиниць


Питома вага групи у загальній кількості,

відсотків.

0

0,72

13,36

85,92

х

 

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки це не надасть можливість суб’єктам господарювання у сфері реклами отримати на законних підставах дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради.

Застосування другої альтернативи надасть можливість врегулювати відносини, які виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради, практичної реалізації положень статті 16 Закону України «Про рекламу».

Затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради матиме вплив на продуктивність суб’єктів господарювання, які надають рекламні послуги.


Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

 

Рейтинг

результативності (досягнення цілей під час вирішення

проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою)

Коментарі щодо присвоєння Відповідного бала

Альтернатива 1

1

Відсутність порядку, що буде регулювати відносини, які виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої

реклами на території Підгородненської міської ради

Альтернатива 2

4

Встановлення чіткої та прозорої процедури розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради

 

 

 

Рейтинг

результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у

рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

0

Проблема

продовжує існувати

Альтернатива 2

Впровадження

чіткого механізму з видачі дозволів та врегулювання взаємодії Підгородненської міської ради з суб’єктами

48375,25       грн./1

рік      (6910,75    –

витрати держави на             виконання вимог регулювання; 41464,5                –

витрати

Проблема вирішена


господарювання та

іншими органами при видачі дозволів;

Можливість розміщення

зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради; Використання вимог законодавства;

Отримання

інформаційних послуг від реклами;

Врахування вимог

безпеки дорожнього руху при розміщенні зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради.

суб’єктів господарювання на             виконання вимог регулювання)

 

48375,25       грн./1

рік      (6910,75    –

витрати держави на             виконання вимог регулювання; 41464,5                –

витрати суб’єктів

господарювання на             виконання вимог регулювання)


Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого

регуляторного акта

Альтернатива 1

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки це не надасть можливість суб’єктам господарювання у сфері рекламних послуг отримати на законних підставах дозвіл на розміщення

зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради

 

Х

Альтернатива 2

Забезпечення прозорої процедури розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради, що в свою чергу надасть можливість забезпечення розвитку ринку рекламних послуг

Головними зовнішніми чинниками, які

впливатимуть на дію регуляторного акта, можуть бути зміни в законодавчій базі з питань діяльності розповсюджувачів реклами, вимог до розміщення рекламних засобів,

інших нормативно- правових актів у сфері надання рекламних послуг.

На виконання вимог акта впливатимуть і економічні чинники, зокрема, інфляційні

процеси, надмірнезростання цін. Змін в оподаткуванні тощо, що можуть зменшити кількість отриманих дозволів на розміщення

зовнішньої реклами. Разом з тим, суб’єкти господарювання – розповсюджувачі реклами можливі

збитки від впливу зовнішніх факторів зможуть компенсувати за рахунок прибутку від здійснення їх

підприємницької

діяльності з надання рекламних послуг.

 

 • Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізм, закладений в основному проекту регуляторного акта, передбачає затвердження та виконання всіма суб’єктами господарювання Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради.

Прийняття даного Положення надасть можливість Підгородненській міській раді видавати дозволи на розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради, що в свою чергу сприятиме розвитку здорової конкуренції у сфері рекламних послуг на території громади.

При цьому Підгородненська міська рада здійснюватиме моніторинг за розміщенням зовнішньої реклами на території громади, а у випадках не виконання розповсюджувачами реклами вимог цього регуляторного акта вживатиме заходи спрямовані на демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів.

Реалізація даного механізму та заходів вирішить проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, та забезпечить високий ступінь ефективності досягнення цілей визначених при розробці регуляторного акта.


Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Органи виконавчої влади та суб’єкти господарювання будуть нести витрати на виконання вимог регуляторного акта.

Тест малого підприємництва додається.


Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії Положення необмежений. Регуляторний акт може втратити чинність у зв’язку із змінами в законодавстві України.

Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

 • надходження коштів до місцевого бюджету у зв’язку з безпосередньою дією регуляторного акту – надходження коштів до місцевого бюджету не зміниться;
 • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється на 554 суб’єктів господарювання;
 • обсяг коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з використанням вимог акта – 41464,5/ на 1 рік та 3 год. на отримання одного дозволу (Тест малого підприємництва додається);
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб – середній (регуляторний акт розміщено на офіційному сайті Підгородненської міської ради);
 • кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами – 0 шт.


Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде відстежуватися постійною комісією з питань бюджету, фінансів, торгівлі, промисловості та місцевого самоврядування, шляхом моніторингу статистичних даних отриманих Підгородненською міською радою при виконанні вимог цього акта, а також на підставі соціологічних даних, отриманих шляхом опитування суб’єктів господарювання – розповсюджувачів реклами, а також споживачів послуг.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде до набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується продовжити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

За результатними проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та  проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Міський голова                                                                       Андрій ГОРБ


Тест

Малого підприємництва (М-тест)

 

 

 • Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначання детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 11.07.2020 по 23.12.2020.


Порядко вий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі(інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів

тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради

6

Надано

пропозиції    щодо вдосконалення розробленого проекту акта


Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро – та малі):

 

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 550 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 74 (одиниць) та мікропідприємства 476 (одиниць);

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці

«Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).


Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У    перший   рік (стартовий     рік

впровадження регулювання)

Періодичні     (за наступний рік)

Витрати           за п’ять років


 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження

регулювання)

Періодичні     (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

1

Придбання необхідного обладнання

(пристроїв, машин, механізмів)

 

Формула:

 

Кількість

необхідних одиниць

обладнання             Х вартість одиниць

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

Формула:

Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження)в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата Х оціночна

кількість процедур обліку за рік) Х

кількість

необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання

(експлуатаційні

0

0

0витрати - матеріали)

 

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік)

Х кількість

необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого

підприємництва
4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х

кількості процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х

кількості

необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого

підприємництва

0

0

0

5

*Інші процедури

(уточнити)
6

Разом, гривень

Формула: (сума

рядків1+2+3+4+5)

0

0

0

7

Сумарно, гривень

 

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х

0

0

0кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги

регулювання
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо

виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної

інформації про вимоги регулювання

 

Формула:

Витрати часу на отримання

інформації про регулювання (0,5 год.) + отримання необхідних форм та заявок (0,5 год.) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (25,13 грн./ год.*) (*мінімальна

заробітна плата за жовтень 2020 року – 4173 грн. поділити на середню

тривалість робочого часу 166 годин/місяць)

25,13

-

25,13

10

Процедури організації

виконання      вимог регулювання

 

Формула:

Витрати   часу    на розроблення         та організацію внутрішніх          для суб’єкта господарювання процедур

впровадження

50,26

-

50,26вимог    регулювання

(2 год. х 25,13 грн.)
11

Процедури офіційного звітування

 

Формула:

Витрати часу на отримання

інформації про порядок звітування щодо регулювання , отримання

необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності

+ витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з

оцінкою кількості суб’єктів, що

користуються

формами засобів – окремо електронна звітність, до орган, поштовим зв’язком тощо )+ оцінка витрат часу на

корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х кількість періодів

звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

Формула:

Витрати часу на забезпечення процесу на

забезпечення

0

0

0процесу перевірок з боку контролюючих органів (0 год.) вартість часу суб’єкта малого підприємництва (0 грн./год.)
13

Інші процедури

(уточнити )

-

-

-

14

Разом, гривень

 

Формула:

(сума               рядків 9+10+11+12+13)

75,39

-

75,39

15

Кількість суб’єктів малого

підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання одиниць

550

550

550

16

Сумарно, гривень

 

Формула:

Відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

41464,5

-

41464,5

*В середньому дозвіл планується видавати на 5 років

 

Бюджетні  витрати   на    адміністрування регулювання суб’єктів  малого підприємництва.


Процедура регулювання суб’єктів малого

підприємництв а (розрахунок на одного типового суб’єкта господарюванн я малого

підприємництв

Планові витрати часу на процедур у

Вартість    часу співробітника органу

державної влади відповідної категорії (заробітна плата) грн./год.

Оцінка кількості процедур

за рік, що припадают ь на одного суб’єкта

Оцінка кількості

суб’єктів, що

підпадають під дію процедури регулюванн я

Витрати на

адмініструванн я регулювання* (за рік), гривень


а - за потреби окремо для суб’єктів малого та

мікро-

підприємництв)


1. Облік суб’єкта господарюванн я, що перебуває у сфері регулювання

0,5 год.

25,13

(мінімальна заробітна плата за жовтень2020 року – 4173 грн.поділити на середню тривалість робочого часу 166

годин/місяць )

1

550

6910,75

(мінімальна заробітна плата/ на

кількість витрат часу на процедуру Х

кількість суб’єктів господарюванн я, що підпадають під дію регулювання)

2. Поточний контроль за суб’єктом господарюванн я, що перебуває у сфері регулювання, тому числі: камеральні й виїзні

перевірки

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог

регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимого

регулювання

-

-

-

-

-

5.Оскарження одного окремого рішення

суб’єкта

-

-

-

-

-


господарюванн

я


6. Підготовка звітності за

результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші

адміністративні процедури (уточнити):

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

6910,75

Сумарно за

п’ять років

Х

Х

Х

Х

6910,75


Розрахунок                сумарних               витрат суб’єктів            малого             підприємництва,       що виникають на виконання вимого регулювання

 

Поряд ковий

номер

Показник

Перший рік регулювання

(стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів

малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

41464,5

41464,5

3

Сумарні витрати малого

підприємництва на виконання запланованого регулювання

41464,5

41464,5

4

Бюджетні витрати на

адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

6910,75

6910,75

5

Сумарні витрати на виконання

запланованого регулювання

48375,25

48372,25
ПРОЕКТ

 

                                                                                 

У К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУАННЯ

   ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

     ДНІПРОВСЬКОГО  РАЙОНУ

                                                Р І Ш Е Н Н Я  № _____Від ________ 2021 року

Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради


З метою упорядкування розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закон України «Про рекламу», відповідно Постанові Кабінету Міністрів України №2067 від 29.11.2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», керуючись статтею 25, частиною 2 статті 42, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Підгородненська міська рада


                                                        ВИРІШИЛА:


1.Затвердити Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради (додається).

2.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Підгородненської міської ради.

3.Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення. Міський голова                                                                        Андрій ГОРБ

                              

Додаток до рішення _________


П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради

 

 • 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради (надалі - Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року №2067 (надалі - Типові правила), i регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.
 • Термінологія цього Положення є відповідною до термінології Типових правил.
 • Дія цього Положення поширюється на всю територію Підгородненської міської ради, на всі юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради.
 • Дане Положення є обов’язковим для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.
 • Розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради з порушенням цього Положення забороняється.


2.ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

 

 • Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради встановлюється на підставі норм, визначених даним Положенням, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників типології елементів місцевого середовища.
 • Зовнішня реклама на території Підгородненської міської ради розміщується на підставі дозволу виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Підгородненської міської ради (надалі - виконком).
 • Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради регулює правові відносини що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами на території міської ради та визначає порядок надання дозволів на iї розміщення, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.


 • На територіях, будинках i спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою ïx власників aбo уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території населеного пункту.
 • Зареєстровані у встановленому порядку знаки для товарів i послуг, логотипи можуть наводитися мовою оригіналу. В такому випадку іншомовний знак для товарів i послуг, логотип повинен дублюватися українською мовою. Знаки для товарів i послуг, логотипи українських компаній наводяться виключно українською мовою.
 • Соціальна реклама розміщується на підставах та умовах визначених цим Положенням. Плата за тимчасове користування рекламними засобами, на яких розміщена соціальна реклама, не сплачується.

3.ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ

РЕКЛАМИ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ

 

         3.1.Для одержання дозволу замовник реклами подає до Підгородненської міської ради заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

До заяви додаються:

 • фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см.), на якому планується розташування рекламного засобу;
 • ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру) заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

          3.2.Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

          3.3.Ведения контролю за розміщенням зовнішньої реклами та         виконанням рішень виконкому щодо розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради здійснює — уповноважений орган Підгородненської міської ради. (надалі — Уповноважений орган).

До повноважень Уповноваженого органу:

 • розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, підготовка документів для внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;
 • надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
 • підготовка рішення виконкому про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
 • підготовка проекту рішення виконкому щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;


 • видача дозволу на підставі рішення виконкому;
 • Уповноважений орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

       3.4.Отриману заяву та документи згідно переліку розглядає міський голова, після чого скеровує на розгляд Уповноваженого органу.

       3.5.За наявності документів, передбачених п.п.3.1 цього Положення Уповноважений орган реєструє заяву в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (надалі - журнал реєстрації), який ведеться у довільній формі.

        3.6.Уповноважений орган протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу згідно з додатком 2.

У разі   прийняття рішення про відмову у видачі дозволу Уповноважений орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

        3.7.Видача дозволу погоджується уповноваженим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Мінкультури − у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

Обласною державною адміністрацією − у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

Утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією − у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються Уповноваженим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження Уповноважений орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним вище та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури вищезазначені органи надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються Уповноваженому органу.


У разі ненадання такими органами, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

        3.8.Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

        3.9.Уповноважений орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

        3.10.Виконавчий комітет міської ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а копія - залишається в Уповноваженому орану для обліку та організації контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

        3.11.У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

 • -оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

-у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

        3.12.Уповноважений орган протягом десяти робочих днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

        3.13.Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

        3.14.Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

        3.15.Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати уповноваженому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

        3.16.У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, Уповноважений орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва Уповноважений орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.


Плата за надання Уповноваженим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.


 •                   4.ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА              
 •                          РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
 • Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється в Договорі на тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої реклами (додаток 3 до цього Положення) з врахуванням тарифів плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради.

Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у державній a6o приватній власності, встановлюється на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

 • Розмір плати за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади на території Підгородненської міської ради визначається за формулою:

Р = Б х П , де

Р — це розмір плати за рекламу в місяць, грн.. Б — базова ставка (таблиця 1)

П — площа поверхні рекламної конструкції, м2


Таблиця 1


Щит, що стоїть окремо (білборд) за 1 кв. м. площі поверхні реклами (обидві сторони, при наявності)

Щит на фасаді будинку за 1 кв.

м 2


2

30


30

площі поверхні реклами

Щит     на     тимчасовій    споруді,

2


30

паркані, тощо за 1 кв. м площіповерхні реклами

4.

2


30

реклами (горизонтальна проекція)

5.    Тимчасова      виносна     спеціальна

м 2


30

конструкція   з   площею    поверхні(штендер) за одиницю

6      Світлова реклама


М


30
 •  
   

  № п/п Вид засобу зовнішньої реклами

     
   

  Одиниця виміру

     
   

  Базова      плата      за місяць, у грн.

     
   

  м


  м

     
   

  Сітілайт за 1 кв. м площі поверхні

     
   

  м

   Розмір плати за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламного засобу, не може встановлюватися залежно від змісту реклами.


  • Перегляд тарифів плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради може проводитися щорічно.

 •                           5.ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

  • Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
  • розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у цьому Положенні;
  • розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
  • освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього pyxy, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
  • фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
  • на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць i доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
  • нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць i доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен


розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

 • у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
 • Забороняється розташовувати рекламні засоби:
 • на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному pyxy пішоходів;
 • у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо ïx рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
 • Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках icтopії та архітектури i в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.
 • Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів i послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений розділом 5 цього Положення, є вичерпним.

 • Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
 • Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
 • Підключення рекламних засобів до  існуючих  мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.
 • Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
 • Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
 • Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.


 • Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

5.12. Контроль за додержанням норм та вимог цього Положення здійснюють виконавчий комітет міської ради та інші органи відповідно до чинного законодавства.

        5.13. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням норм та вимог цього Положення, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 • Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавством.

                 6.ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ

 • При закінченні терміну дії дозволу або його скасуванні, розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний у десятиденний термін демонтувати спеціальну конструкцію зовнішньої реклами.
 • Демонтажу підлягають:
 • спеціальні конструкції, власника яких встановити неможливо;
 • самовільно розміщені спеціальні конструкції, дозволи на розміщення яких не видавалися, або дію ïx скасовано.

У разі невиконання розповсюджувачем у зазначений термін вимог щодо проведення демонтажу самовільно встановленого рекламного засобу або не приведення рекламного засобу у відповідність дозволу та робочому проекту виконком приймає рішення про примусовий демонтаж.

 • Демонтаж рекламних засобів, які розташовані на об'єктах комунальної власності, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Підгородненської міської ради.
 • Демонтаж проводиться спеціалізованим підприємством, визначеним рішенням виконкому, з подальшим відшкодуванням витрат, пов'язаних з цим, за рахунок коштів осіб, що допустили порушення цього Положення.

Демонтована конструкція зберігається у спеціально відведених місцях, i може бути повернута власнику після сплати вартості робіт по демонтажу i вартості її зберігання згідно підтверджуючих документів.

У разі коли власник демонтованої спеціальної конструкції невідомий, власника не встановлено a6o власник протягом визначеного законодавством терміну не витребує її, таке майно визнається безхазяйним i передається у комунальну власність Підгордненської міської ради в порядку, визначеному законодавством.

 • Повернення демонтованого рекламного засобу розповсюджувачу зовнішньої реклами здійснюється на підставі його письмової заяви довільної


форми. До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право власності заявника на демонтований рекламний засіб.

Протягом семи днів з дня отримання заяви спеціалізоване підприємство готує розрахунок витрат на проведення демонтажу рекламного засобу та його зберігання й вручає його розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Видача рекламних засобів здійснюється протягом двох днів з дня отримання документа, що підтверджує внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами плати в рахунок відшкодування витрат на проведення демонтажу рекламного засобу.

Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику рекламного засобу, а інший залишається в уповноваженого органу. У випадку отримання конструкцій уповноваженою особою власника до акта приймання-передачі додається також копія документа, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника рекламного засобу.

Повернення рекламних засобів без відшкодування витрат спеціалізованому підприємству на проведення демонтажу не допускається.

 • Демонтовані рекламні засоби зберігаються протягом 3 місяців з дати проведення демонтажу. Подальше розпорядження рекламними засобами, термін зберігання яких сплинув, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями «Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради», (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів  без  продовження  строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах aбo в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу у встановленому порядку у відповідності до розділу 6 цього Положення.
 • 7.ВИВІСКИ ЧИ ТАБЛИЧКИ

 

 • Вивіски чи таблички:
 • повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель i споруд, на яких вони розміщуються;
 •         -  не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

       - не повинні розміщуватися на будинках або спорудах — об’єктах незавершеного будівництва;

 • площа поверхні не повинна перевищувати З кв. метрів.
 • Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Положення, здійснюється у разі:

        - припинення юридичної особи a6o припинення діяльності фізичної особи-підприємця;


 • невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам i правилам, санітарним нормам;
 • порушення благоустрою території.


 •          8.КOHTPOЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОЛОЖЕННЯ ТА
 •                 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ


 • Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:
 • виконати роботи з встановлення рекламного засобу без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних i наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення розповсюджувач реклами зобов’язаний ïx відновити протягом п’яти днів після встановлення рекламного засобу. При неможливості відновити озеленення розповсюджувач реклами зобов’язаний сплатити його відновлювальну вартість у встановленому порядку;
 • забезпечити відповідність рекламного засобу дозволу та проектно- технічній документації, державним стандартам, нормам i правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки i санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі розміщення та експлуатації рекламних засобів.
 • демонтувати рекламний засіб, на який закінчився дозвіл, на який не був продовжений дозвіл, на який був скасований дозвіл, протягом десяти днів з дати прийняття відповідного рішення. Після демонтажу рекламного засобу розповсюджувач протягом десяти днів має відновити зелені насадження та дорожня покриття aбo відшкодувати витрати, пов’язані з ïx відновленням, у встановленому порядку.
 • Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Підгородненської міської ради та її виконавчого комітету.
 • Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавством.
 • Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.
 

Додаток 1 до Положення Керівнику робочого органу (виконавчий орган міської ради)


                         р. N                          

ЗАЯВАЗаявник


про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

 

 

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові)


Адреса заявника


(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи

або ідентифікаційний номер фізичної особи                                                       Телефон (телефакс)                                                                                                              Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою

(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на


(літерами)

Перелік документів, що додаються                                                                                                   Заявник

або уповноважена                                                                                                                  

ним особа                                                               (ініціали та прізвище)м.п.


 

 ДОЗВІЛ


Додаток 2 до Положення


на розміщення зовнішньої реклами


                           20       р. на підставі рішення                                                               

(дата видачі)

Виконавчого комітету Підгородненської міської ради                                                                                                          

(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата i номер рішення)


(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної


особи - прізвище, ім'я та по батькові)

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу                                                                           Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу                                                       

(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

 Ескіз з конструктивним рішенням рекламного засобу

 

 

 

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу


Фотокартка aбo комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу
Відповідальний за топогеодезичне знімання                __________  ________________М. П.

(підпис)         (ініціали та прізвище)Керівник робочого органу                                                                                                       

(ініціали та прізвище)

М. П.


Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу
Керівник робочого органу

м.п.


(ініціали та прізвище)


догові  №        


Додаток 3 до Положення
м. Підгородне


про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів


                                                             «   » _________20__р.Підгородненська міська рада, в особі міського голови (надалі «ВЛАСНИК»), що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони, i          , у подальшому «КОРИСТУВАЧ», що діє на підставі ______________________________ з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

 • Предмет договору.
 • Власник надає Користувачу в тимчасове користування місця для розташування рекламних засобів, а Користувач розташовує рекламні засоби у відповідності до вимог

«Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради» та виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, а також здійснює оплату за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

 • Bci необхідні відомості щодо місця розташування рекламного засобу та його конструкції наводяться в дозволі на розміщення зовнішньої реклами, який с невід’ємною частиною цього договору..

 • Строк тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу


 • Права та обов’язки Сторін
 • Власник має право:
 • Здійснювати контроль за дотриманням Користувачем чинного законодавства  з питань зовнішньої реклами, Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради, положень цього договору.
 • Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій Користувачем.
 • Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку передбачених чинним законодавством України.
 • Вимагати внесення змін до умов Договору згідно вимог діючого законодавства.
 • Власник зобов’язується:
 • Не надавати місце у тимчасове користування іншим особам протягом дїї дозволу «Користувача».
 • Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради.
 • Не втручатися у форму та зміст реклами.
 • Користувач має право:
 • Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних конструкцій відповідно до виданого дозволу.
 • Використовувати надане йому місце для розміщення на ньому рекламних засобів з дотриманням положень цього договору та Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради.


 • Користувач зобов’язаний:
 • Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Законів України «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», відповідних Правил розміщення зовнішньої реклами.
 • Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані.
 • Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за розміщення зовнішньої реклами згідно з дозволами по розрахунковим тарифам, що діють на день сплати.
 • Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної мережі, утримувати ïx в належному технічному i санітарному стані та впорядковувати місця для ïx розташування, забезпечити технічну міцність i стійкість спеціальної конструкції.
 • За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці.
 • Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини Користувача.
 • Демонтувати в ___-денний термін спеціальні конструкції, по закінченню терміну дїї дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні терміну дїї цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкцїї або зміни містобудівної ситуації.
 • Після отримання Користувачем дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності проводиться незалежно від того використовує його Користувач, чи тимчасово не використовує.
 • Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до належного стану.
 • У тижневий термін листом повідомити Власника про зміни адреси для листування, банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ aбo реорганізацію.


 • Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу
 • За тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу Користувач сплачує плату у розмірі                                         грн. (                     грн. коп.) на рік до місцевого бюджету.
 • Плата за тимчасове користування місцем розташування вноситься щомісячно, рівними частками, протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Внесення плати за майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року. У разі визначення Договору недійсним одержана плата за фактичний строк користування місцем розташування рекламного засобу не повертається.
 • Нарахування плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу здійснюється з моменту реєстрації дозволу робочим органом

BHKOHKOM

 

 • Відповідальність сторін.
 • У   разі   порушення  своїх  зобов’язань сторони  несуть  відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим договором.
 • У разі невиконання a6o неналежного виконання своїх обов’язків Користувач за цим договором несе наступну відповідальність:
 • У разі несвоєчасної оплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу Користувач сплачує, за кожний прострочений день, пеню в розмірі


подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня. Кошти зараховуються до місцевого бюджету.

 • У випадках порушень правил благоустрою Підгородненської міської ради,

«Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради», Користувач, несе адміністративну відповідальність згідно з законодавством.


 • Демонтаж та переміщення рекламного засобу.
 • Демонтаж рекламного засобу після закінчення строку тимчасового користування місцем розташування, а також у разі дострокового розірвання договору здійснює  Користувач  в                       денний термін. У разі невиконання демонтажу Користувачем в зазначений термін, демонтаж здійснюється в порядку, встановленому

«Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Підгородненської міської ради».

 • У разі переміщення рекламного засобу на нове місце в зв’язку з ремонтом, будівництвом, реконструкцією місця розташування, поновлення користування попереднім місцем здійснюється згідно з чинним законодавством. У разі відмови від переміщення рекламного засобу збитки Користувачу не відшкодовуються.


 • Строк дії договору та умови його здійснення.
 • Договір набирає чинності з моменту підписання i діє до «    »        20     р.
 • Договір може бути змінений чи доповнений у зв’язку зі зміненням актів законодавства, інших нормативно-правових актів.


 • Дострокове розірвання договору.
 • Договір може бути розірваний достроково Власником:
 • У разі скасування в установленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами у випадках:
 • невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом 6- ти місяців;
 • не переоформлення дозволу в установленому порядку;
 • У разі несплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу протягом 2-х місяців після закінчення встановленого строку платежу.
 • Власник повідомляє в письмовій формі Користувача про намір розірвання договору не пізніше, ніж за 7 днів до дати розірвання договору. Користувач повинен не пізніше          днів після дати розірвання договору здійснити демонтаж рекламного засобу за актом демонтажу, відновити пошкоджені елементи благоустрою та погасити всю заборгованість з виплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу за весь період фактичного користування.
 • Договір може бути розірвано достроково Користувачем у разі скасування дозволу за письмовою заявою Користувача у зв’язку з його відмовою від подальшого розташування рекламного засобу.
 • У разі відмови від подальшого користування місцем розташування рекламного засобу (розміщення зовнішньої реклами) Користувач повинен:
 • надати письмову заяву про скасування дозволу у зв’язку з цією відмовою;
 • протягом              робочих днів з моменту прийняття виконкомом міської ради рішення про скасування дозволу здійснити демонтаж рекламного засобу за актом демонтажу, з відновленням пошкоджених елементів благоустрою та погасити всю заборгованість виконкому з оплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу за весь період фактичного користування.


 • Форс-мажор.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання a6o неналежне виконання умов цього договору, якщо це невиконання a6o неналежне виконання було викликано обставинами непоборної сили, які сторони не були спроможні ані передбачити, ані запобігти.

 • Вирішення спорів.

Спори, що виникають за цим договором a6o у зв’язку з ним, вирішуються у встановленому законом порядку.


 • Прикінцеві положення

Договір складений у 2-х автентичних примірниках українською мовою та має однакову юридичну силу.

 • Юридичні адреси i підписи сторін 

«ВЛАСНИК»

 

 

 

«КОРИСТУВАЧ»АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 проекту рішення Підгородненської міської ради

 «Про затвердження Порядку передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування»

 

Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-IV відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 із змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 №1107 та від 16.12.2015 №1151.


Визначення проблеми

Порядок передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування планується запровадити механізм розміщення та функціонування тимчасових споруд з використанням окремих об’єктів  благоустрою комунальної власності, який надасть можливість ефективніше управляти майном міської комунальної власності.

Основною метою запропонованого проекту є затвердження Порядку, яке сприятиме вирішенню наступних питань:

– сприяння розвитку підприємницької діяльності у місті та інфраструктури;

– належна організація благоустрою;

– утримання та ремонт комунального майна міської громади;

– поповнення бюджету територіальної громади;

– здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення Підгородненської територіальної громади;

На даний час ці питання регулюються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244. Діючими нормативними актами визначено механізм розміщення та функціонування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, але не врегульовано порядок використання об’єктів благоустрою комунальної власності. Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення правил з питань благоустрою території населеного пункту, належить до виключної компетенції міської ради


Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Органи місцевого самоврядування

Так

 

Суб’єкти господарювання,

Так

 

у т.ч. суб’єкти малого підприємництва

Так

 


Очікуваними вигодами внаслідок прийняття зазначеного рішення є:

для населення міста: отримання повноцінних якісних та своєчасних послуг, забезпечення порядку;

для фізичних та юридичних осіб підприємців: стабільна робота, можливість подальшого розвитку підприємницької діяльності за рахунок надходжень від реалізації товарів і послуг;

для органів місцевого самоврядування: забезпечення життєдіяльності населення, стабільні надходження до міського бюджету, гарантія покращення благоустрою населених пунктів Підгородненської міської ради.

 

Цілі державного регулювання

Цілями прийняття даного регуляторного акта є:

– організація порядку передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування, з метою отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету;

– сприяння розвитку підприємницької діяльності у місті та інфраструктури;

– створення нових робочих місць;

– належна організація благоустрою;

– утримання та ремонт комунального майна міської громади, ефективне використання комунального майна;

– поповнення бюджету міста.

Дане положення врегулює відносини між міською радою та підприємцями у сфері надання населенню міста торговельних, побутових та інших послуг.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Перший альтернативний спосіб досягнути цілі і вирішення проблеми-чекати прийняття рішення на центральному рівні. Перший альтернативний спосіб досягнути цілі і вирішення проблеми не дозволяє вирішити питання ефективного використання окремих елементів благоустрою міської комунальної власності та збільшити надходження до бюджету міста.


Альтернатива 2.

Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

Не є можливим. Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, тому що тільки органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо визначення порядку використання майна міської комунальної власності, а саме елементів благоустрою. Інших регуляторних актів по цьому питанню не приймалось.Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

Рішення міської ради відповідає чинному законодавству України та створює сприятливі умови для життєдіяльності громадян і суб’єктів господарювання, сприятиме покращенню санітарного стану та мікроклімату міста. Даний альтернативний спосіб є більш прийнятним, оскільки надасть можливість ефективно управляти майном міської комунальної власності.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи


Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Наразі утримання /ремонт об’єктів благоустрою відбувається за рахунок бюджету міської ради. Кошти на ремонт об’єктів благоустрою продовжуватимуться витрачатися з міського бюджету.

Альтернатива 2.

Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

Відсутні

Бюджет міської ради не може в повному обсязі забезпечити постійне утримання та періодичне відновлення об’єктів  благоустрою.

Регуляторний акт має місцевий характер, тільки органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо визначення порядку використання майна міської комунальної власності, а саме об’єктів благоустрою

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

Збільшення надходжень до міського бюджету. Додаткові надходження направлятимуться на відновлення /ремонт елементів благоустрою, що забезпечить належну організацію благоустрою міста,сприятиме інвестиційній привабливості міста.

Витрати по контролю за сплатою платежів за тимчасове користування об’єктами благоустрою

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Бюджетні кошти, що направляються на ремонт, відновлення об’єктів благоустрою могли б направитись на розвиток соціальної сфери міста.

Альтернатива 2.

Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

1. Належна організація благоустрою

2. Створення нових робочих місць.

3. Поповнення бюджету на виконання соціальних програм.

4. Отримання повноцінних якісних та своєчасних послуг.

Відсутні


 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі*

Мікро*

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

4

74

476

554

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,72

13,36

85,92

100,0

*до розрахунку прийнято 5 суб’єктів господарювання. Середня кількість звернень суб’єктів господарювання на передачу об’єктів благоустрою у тимчасове користування за рік. В розрахунок брались три роки (2017-2019).Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Підприємці не несуть витрат, хоча користуються елементами благоустрою, розмістивши на них ТС

Відсутні витрати для суб’єктів господарювання. Всі витрати на ремонт/поновлення об’єктів благоустрою продовжуватимуться за рахунок бюджету міської ради.

Альтернатива 2.

Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

Не передбачаються

Не передбачаються

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

1.Буде забезпечена прозора та відкрита процедура сплати за тимчасове користування елементами благоустрою території при розміщенні тимчасових споруд, що сприятиме розвитку підприємництва

2.Збільшення надходжень до міського бюджету

3.Належна організація благоустрою сприятиме інвестиційній привабливості міста.

4.Створення нових робочих місць.

5.Додаткові надходження до бюджету будуть направлені на виконання соціальних програм.

Додаткові витрати згідно договору передачі окремого об’єкту благоустрою у тимчасове користування для розміщення ТС.


 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого підприємництва

(даний проект не впливає на цей сегмент бізнесу).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін


0,00

Альтернатива 2. Досягнення визначених цілей за допомогою ринкових механізмів або нормативним актом іншого органу

0,00

Альтернатива 3. Прийняти запропонований проект регуляторного акту

0,00


Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2.

Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

1

Альтернатива є не прийнятною, оскільки питання регулювання тимчасового користування об’єктами благоустрою комунального майна є прерогативою органу місцевого самоврядування

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

4

Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті повною мірою

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

– сприяння розвитку підприємництва у місті та інфраструктури;

– створення нових робочих місць;

– належна організація благоустрою;

– щорічне поповнення міського бюджету на 694,01 тис.грн.

Сума витрат залежить від кількості укладених договорів.

Цей альтернативний спосіб є більш придатним для вирішення проблеми, тому що при його прийняті буде вирішено питання ефективного використання комунального майна (окремих об’єктів благоустрою) та додаткового наповнення міського бюджету, а також встановлена чітка і прозора процедура визначення оплати за тимчасове користування ТС, що розташовані на окремих об’єктах благоустрою.

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Вигоди для підприємців, бо залишається можливість уникнути від сплати за тимчасове користування елементами в благоустрою

Витрати бюджету

Цілі прийняття регуляторного акту не будуть досягнуті

Альтернатива 2.

Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

Відсутні

Відсутні

Не відповідає нормам діючого законодавства.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 3.

Прийняти запропонований проект регуляторного акту

Буде забезпечена чітка процедура сплати за тимчасове користування елементами благоустрою; запобігання порушень прав і законних інтересів інших суб’єктів благоустрою міста;

-для фізичних та юридичних осіб підприємців: стабільна робота, можливість подальшого розвитку підприємницької діяльності.

-будуть створені нові робочі місця.

До бюджету надійдуть додаткові кошти. Буде забезпечене ефективне використання комунального майна. Додаткові надходження направлятимуться на виконання соціальних програм або на поліпшення благоустрою, що сприятиме інвестиційній привабливості міста.

Зміна діючого законодавства у сфері благоустрою, містобудівної діяльності, землекористування

Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не сприяє розв’язанню визначеної проблеми

Х

Альтернатива 2. Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки питання стосується повноважень органу місцевого самоврядування

Х

 

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана альтернативі 3.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення передбачених цілей є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури передачі окремих об’єктів благоустрою у тимчасове користування для розміщення ТС при провадженні своєї діяльності. Цей регуляторний акт мотивує юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надавати якісні своєчасні послуги мешканцям міста, тим самим конкурувати між собою та розширювати свій бізнес, створюючи нові робочі міста. Бюджет міста, отримуючи плату за тимчасове користування об’єктами благоустрою, зможе направляти вивільнені кошти на розвиток соціальних програм.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.


Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання визначеної проблеми пропонується:

– чіткий порядок та умови передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування на території Підгородненської територіальної громади суб’єктам підприємницької діяльності.

Для провадження цього регуляторного акту необхідно здійснити такі організаційні заходи:

– забезпечити інформування громадськості про рішення Підгородненської міської ради «Про затвердження Порядку передачі об’єктів благоустрою у  тимчасове користування» шляхом оприлюднення його на офіційному веб-сайті Підгородненської міської ради.

Даним регуляторним актом врегульовано порядок та умови передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування. Забезпечується ефективне використання майна комунальної власності, що дає можливість збільшити надходження до міського бюджету.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

– провести навчання відповідального персоналу щодо виконання вимог регулювання (підготовка, надання пакету документів, своєчасна оплата по договору);

– передбачити в планах необхідні матеріальні та фінансові ресурси, в залежності від потреб суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання.


Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить достатні умови для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою міста. На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни вимог чинного законодавства у сфері благоустрою, містобудівної діяльності, землекористування.

Можливість досягнення визначених цілей регуляторного акта забезпечується у разі виконання суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування та місцевих дозвільних органів вимог Порядку запропонованого проекту регуляторного акта.

У разі затвердження цього Порядку для суб’єктів господарювання буде визначена процедура оплати за тимчасове користування об’єктами  благоустрою та функціонування таких тимчасових об’єктів.

Розрахунок витрат суб’єктів великого та середнього підприємництва (додаток 1) до Методики проведення аналізу регуляторного акта не проводився, оскільки даний проект не впливає на цей сегмент бізнесу.

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (додаток 2 Тест малого підприємництва М-тест) до Методики проведення аналізу регуляторного акта (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Даний регуляторний акт діятиме до прийняття нового акта. Термін набрання чинності регуляторним актом (відповідно до законодавства) після його офіційного оприлюднення.

Зазначений регуляторний акт може бути змінений за підсумками аналізу відстеження його результативності, ефективності його дії або у зв’язку зі змінами законодавства.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

 • надходження коштів до місцевого бюджету у зв’язку з безпосередньою дією регуляторного акту – надходження коштів до місцевого бюджету не зміниться;
 • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється на 554 суб’єктів господарювання;
 • обсяг коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з використанням вимог акта – 84019,8 на 1 рік (тест малого підприємства додається);
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб – середній (регуляторний акт розміщено на офіційному сайті Підгородненської міської ради);

 

Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

 відстеження результативності дії регуляторного акту

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено протягом шести місяців після набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження буде через рік після набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки після завершення заходів із повторного відстеження.

Результативність даного регуляторного акту буде відстежуватись за рахунок здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів до бюджету міста.

Для відстеження результативності будуть використовуватись аналітичні дані, отриманні від відповідних відділів Підгородненської міської ради. Використовуватимуться також дані опитування суб’єктів господарювання, які уклали договори передачі окремих об’єктів благоустрою у тимчасове користування на території Підгородненської міської ради.

Запропонований регуляторний акт запроваджується до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби вноситимуться зміни до них, у т.ч. за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 Додаток2

до Аналізу регуляторного впливу проекту рішення

Підгородненської міської ради «Про затвердження Порядка

Передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування»


ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єкти малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, необхідне для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 серпня 2020 року по 01 листопада 2020 року.


№ п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість

учасників

консультацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради

6

Надано пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта


Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

– кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 550 (одиниці), у т.ч. малого підприємництва – 74 (одиниць) та мікропідприємництва – 476 (одиниці);

– питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 99,28 (відсотка) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання»).


Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

грн.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

(вартість роб часу на жовтень 2020 року 4173/166 роб год=25,13 грн вартість 1 год

(всього 1 год. на підготовку пакету документів +2 год. на подачу документів до виконкому+3 год на укладання угоди) *25,13 грн вартість 1 роб год = 150,78 грн

Суб’єкт повинен виконувати вимоги кожні 2 роки

150,78*2,5рази=

=376,95 грн

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

вартість паперу 20 арк *0,15грн=3,00грн

виготовлення копій документів 10 арк*1,50грн=15,00грн

18,00

Суб’єкт повинен виконувати вимоги 1 раз на 2 роки

18*2,5=45,00

4

Процедури обслуговування обладнання

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури:

Плата за користування елементами благоустр, грн

Площа ТС 20кв.м*68,85грн/кв.м.*12 міс=16524,0грн

16 524,00

16 524,00

82 620,00

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

16 691,94

16 524,00

83 039,85

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

5

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

83459,70

82620,00

415199,25

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва

щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

мін.зарплата на жовтень 2020 року 4173грн/166 роб год=25,13 грн вартість 1 роб години бухгалтера

2 год / на вивчення Положення

*25,13 грн. (вартість 1 год. роб.часу) =

=50,26 грн

Суб’єкт повинен виконувати вимоги кожні 2 роки

50,26грн*2,5рази за 5 років =125,65грн

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

витрати часу на підписання договору1 год(Договір укладається строком на 2 роки). Витрати бухгалтера на оформлення платіжного доручення про щомісячну оплату 0,5 год щомісячно*12 процедур рік с=6 години в рік .

0,5 год на підготовку платіжного доручення та його оплату

*25,13 грн вартість 1 год роб часу=12,50 грн*4 міс процедур=

=50,26 грн.

50,26

251,3

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0,0

0,0

0,0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0,0

0,0

0,0

13

Інші процедури (уточнити)


14

Разом, гривень

 

Формула:(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

11,5 год


112,02 грн50,26376,95

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

5

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок14 Х рядок 15)

560,10

251,30

1884,75

Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів

малого підприємництва

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості

суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1 год.


25,13 грн

1

(процедури:

Розрахунок плати, оформлення договору)

5

125,65

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання,

що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0,2 год


25,13 грн вартість 1 роб часу

 

Перевірка надходження коштів по договору * 4 процедур

5

100,52

камеральні

0,2 год

25,13грн

4

5

 100,52

виїзні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

 -

 -

 -

 -

 -

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

226,17

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

1130,85


Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання:

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

83459,70

415199,25

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

560,10

1884,75

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

84019,80

417084,0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

226,17

1130,85

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

84245,97

418214,85ПРОЕКТ

                                                                                

У К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

   ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

     ДНІПРОВСЬКОГО  РАЙОНУ

                                                      Р І Ш Е Н Н Я  № _____

Від ________ 2021 року

Про затвердження Порядку передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування


З метою запровадження механізму передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд, відповідно до Закону України «Про благоустрій» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №244 від 21.10.2011 року «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись статтею 25, частиною 2 статті 42, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Підгородненська міська рада


                                                        ВИРІШИЛА:


1.Затвердити Порядок передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування (додається).

2.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Підгородненської міської ради.

3.Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
 Міський голова                                                                        Андрій ГОРБ

 

Додаток

до рішення Підгородненської міської ради

від «___» ___________ 20___року №______

 

                                                  ПОРЯДОК
               передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування

Загальні положення

1.1. Порядок передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування (надалі – Порядок) розроблен на пiдставi Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та “Про благоустрій населених пунктів“, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».
1.2. Порядок розроблено з метою врегулювання правовідносин, пов’язаних із виникненням та реалізацією права передачі окремих об’єктів благоустрою комунальної власності у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд для провадженння підприємницької діяльності на території населених пунктів Підгородненської територіальної громади.

1.3. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

Виконавець – Підгородненська міська рада, яка передає окремі об’єкти благоустрою комунальної власності, що знаходяться в її господарському віданні, у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, укладає договір передачі  окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасової споруди.

Замовник – суб’єкт господарювання, який має намір укласти договір передачі окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасової споруди.

Договір передачі окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасової споруди (далі – договір) – це двосторонній договір, укладений між Замовником та Виконавцем, за яким Замовнику надається право використання окремого об’єкту благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Окремий об’єкт благоустрою – частина покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до чинних норм і стандартів та інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами, який може бути переданий у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та/або малих архітектурних форм.

Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності (далі – тимчасова споруда) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту, висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу не більше 30 кв. м, із закритим приміщенням для тимчасового перебування людей або без нього.

Схема розташування окремого об’єкта благоустрою – викопіювання з топографо-геодезичного плану місцевості у масштабі М 1:500, що відображає місце розташування окремого елементу благоустрою з прив’язкою до місцевості із зазначенням розмірів та контурів такого елементу.

Інші поняття та терміни визначаються діючими нормативно-правовими актами, що регулюють питання архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.


Порядок розміщення тимчасових споруд

 

2.1. Порядок розміщення тимчасових споруд установлюється Правилами благоустрою Підгородненської міської ради (далі – правила) та комплексною схемою розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності в населених пунктах Підгородненської міської ради.


Порядок тимчасового користування окремими об’єктами  благоустрою комунальної власності

 

3.1. Встановлення тимчасових споруд проводиться відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року №244

3.2.Підставою для укладання договору i набуття права користування окремими об’єктом благоустрою комунальної власності є:

3.2.1. Рішення виконавчого комітету про надання дозволу на передачу об’єкту благоустрою у тимчасове користування для встановлення тимчасової споруди

3.2.2. Паспорт прив’язки, виданий відділом містобудування та архітектури.

3.3.Договір укладається на протязі п’яти робочих днів після отримання паспорта прив’язки за формою, наведеною у додатку 1 до цього порядку.

3.4. Договір не можу бути укладено у випадках подання неповного пакету документів, наведення недостовірних відомостей у поданих документах та в інших випадках, передбачених чинним законодавством

3.5. Термін на який укладається договір – до 5 років

3.6.Строк дії договору може бути продовжений на підставі заяви, поданої Замовником до Виконавця не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії договору. У разі відсутності заяви Замовника про припинення цього договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця договір уважається продовженим на той самий строк на тих самих умовах, які були передбачені цим договором. Зазначені дії оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною.

3.7. В договорі передбачити, що суборенда елемента благоустрою дозволяється лише за погодженням виконавчого комітету.

3.8. Дія договору припиняється з підстав, встановлених чинним законодавством України та/або договором.

3.9. У разі припинення або розірвання договору протягом 10 днів Замовник повертає Виконавцю елемент благоустрою згідно акта приймання-передачі.

3.10. Елемент благоустрою вважається поверненим Виконавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі

 

Методика розрахунку

 

4.1.Порядок розрахунку плати здійснюється відповідно до Методики розрахунку плати за тимчасове користування окремими об’єктами  благоустрою комунальної власності (далі – Методика), згідно додатку 2 до цього порядку.

4.2. Підставою для нарахування та внесення Замовником відповідної плати є договір, що укладається у порядку, встановленому розділом 3 цього порядку.

4.3. Плата за користування окремим об’єктом благоустрою сплачується Замовником у безготівковій формі авансовим платежем до 25 числа поточного місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата.

4.4. Плата за Договором визначається способом коригування розміру плати за користування попереднього місяця на рівень інфляції за попередній місяць.

4.5. Плату за користування окремими об’єктами благоустрою Замовник сплачує незалежно від факту здійснення підприємницької, господарської чи іншої діяльності

4.6. У разі неможливості розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування такого об’єкта плата за договором не нараховується на підставі відповідного документу.

4.7. У разі протермінування платежів за користування окремими об’єктами  благоустрою, Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми протермінованого платежу за кожен день протермінування включаючи день сплати заборгованості.

4.8. При погашенні суми заборгованості (її частини) кошти, які сплачує Замовник, у першу чергу зараховується в рахунок погашення пені, у наступну чергу – на погашення заборгованості плати за користування окремими елементами благоустрою.
4.9. У разі невідповідності встановленої тимчасової споруди погодженому проекту, розмір плати збільшується у десять разів на період до усунення відхилень від проекту, до часу його демонтажу або отримання дозвільного документу на його розміщення.

Прикінцеві положення

5.1. Порядок передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування, а також зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням сесії Підгородненської міської ради.

5.2. Порядок діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані цим порядком, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.


Додаток 2

до Порядку передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування                                        ДОГОВІР № ______

передачі окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування для розміщення  тимчасової споруди

 
м.Підгородне «____»________202__р

____________________________________, в особі ________________________________ (далі–Виконавець) ________________________, що діє на підставі __________________, з однієї сторони, та________________________________________________,в особі ________________________________________________________________

(далі – Замовник) що діє на підставі__________________________________________________________

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

Предмет Договору.

1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Замовнику права на тимчасове користування окремим об’єктом благоустрою комунальної власності, для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (далі – об’єкт).

1.2. Характеристика тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності:

1.2.1.Вид_______________________________________________________

                               (назва, вид господарської діяльності)

1.2.2. Площа по зовнішньому контуру ________________________________кв.м

1.2.3. Наявність вітрин, холодильного та іншого технологічного обладнання та їх опис і площа (по зовнішньому контуру):

а)____________________________________площею________кв.м;

б)____________________________________площею________кв.м.

1.3.Характеристика об’єкта:

1.3.1.Вид________________________________________________________

                                   (тротуар, бульвар, алея, інше)

1.3.2.Адреса (місцезнаходження)____________________________________

________________________________________________________________

Плата та порядок розрахунків за Договором.

2.1. Розмір плати становить __________ грн. за 1 кв. м на місяць.

2.2. Загальний розмір плати за об’єкт становить ______ грн. на місяць.

2.3. Плату Замовник, незалежно від наслідків її господарської діяльності, сплачує в безготівковій формі авансовим платежем до 25 числа поточного місяця, що передує місяцю, за який здійснюється оплата на поточний рахунок Виконавця

2.4. Розрахункові розміри плати щомісячно визначаються шляхом коригування розміру розрахункової ставки попереднього місяця на рівень інфляції за попередній місяць.

2.5. Замовник має право вносити плату наперед за будь-який термін у розмірі, який визначається на момент оплати, але в межах дії терміну Договору.

2.6. У випадку порушень умов Договору Замовником, сплачена плата не повертається.

Права та обов’язки сторін.

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надати окремий об’єкт благоустрою у тимчасове користування_____________________________________________________________________________________________________________________

                  (тротуар, пішохідна доріжка, алея, бульвар, інше)

площею______кв.м на _____.___________________________________________ на наступний день з дати підписання Сторонами даного Договору, шляхом підписання із Замовником акту приймання-передачі окремих об’єктів благоустрою (далі –Акт) згідно додатку 2 до Договору.

3.1.2. Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом об’єкта з дати підписання даного Договору і до його припинення.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1 Здійснювати перевірку використання Замовником об’єкта відповідно до умов Договору.

3.2.2. Вимагати розірвання Договору, якщо Замовник без дозволу Виконавця передав об’єкт у користування іншій особі.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. Використовувати об’єкт відповідно до умов Договору.

3.3.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати нарахування.

3.3.3. Постійно утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію (на відстані 6 м по периметру або до проїжджої частини дороги чи до меж земельної ділянки іншого суб’єкта).

3.3.4. Встановити поруч тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності урну(и) для сміття.

3.3.5. Укласти угоду на послуги з поводження з побутовими відходами.

3.3.6. Підтримувати належний експлуатаційний стан тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та відповідного технологічного обладнання.

3.3.7. Дотримуватися під час експлуатації тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності вимог щодо забезпечення її технологічної безпеки функціонування.

3.3.8. Виконувати приписи контролюючих органів, що вказують на необхідність усунення порушень, недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного стану тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності або прилеглої території.

3.3.9. Не встановлювати поруч тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності гральні автомати, призначені для проведення азартних ігор.

3.3.10. Не вносити доповнення або зміни до зовнішнього вигляду тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності без попереднього погодження документації з Виконавцем.

3.3.11. Не передавати право розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності третім особам, за винятком зміни власника.

3.3.12. Демонтувати тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності та повернути об’єкт Виконавцю протягом десяти календарних днів після припинення дії Договору.

3.3.13. У тижневий термін рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомити Виконавця про зміну адреси для листування, зміну банківського рахунку, зміну назви, припинення діяльності суб’єкта господарювання, тощо.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Самостійно визначати способи використання тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та об’єкта за умови дотримання пункту 1.1. даного Договору.

3.4.2. При виконанні умов Договору має право на укладення Договору на новий строк.

Порядок повернення об’єкта Виконавцю.

4.1. Після припинення терміну дії Договору Замовник повертає Виконавцю окремі об’єкти благоустрою у санітарно-технічному стані, зафіксованому в Акті.

4.2. Виконавець, у випадку погіршення властивостей окремих об’єктів  благоустрою, пов’язаних із зміною їх стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами.

4.3. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

4.4. При передачі об’єкта складається Акт, який підписується сторонами. У ньому відображається стан об’єкта.

4.5. Об’єкт вважається фактично переданим з дати підписання Акта.

Відповідальність сторін.

5.1. При порушенні своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язань є:- невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором; – порушення термінів внесення плати, встановленої пунктами 3.3. Договору.

5.2. У випадку протермінування Замовником терміну сплати за об’єкт, сплачується Виконавцю пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період прострочення терміну сплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу від суми заборгованості, що склалася з моменту виникнення заборгованості, включаючи день сплати заборгованості..

5.3. У випадку нецільового використання об’єкта Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 3 % від розміру плати, визначеної у пункті 3.2 Договору.

5.4. При погіршенні стану або знищенні об’єкта з вини Замовника , відшкодовує Виконавцю реальні збитки в розмірі вартості об’єкта, при умові, що не зможе довести, що погіршення сталося не з його вини. Сума реальних збитків визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.5. У випадку не виконання Замовником обов’язку щодо повернення Виконавцю об’єкта згідно вимог п. 5.1. Договору, він сплачує Виконавцю неустойку в розмірі подвійної оплати і нарахованої згідно із умовами Договору. Нарахування неустойки проводиться за весь період безпідставного користування Замовником об’єктом.

5.6. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.7. Усі спори, пов’язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

Строк дії Договору.

6.1. Строк дії Договору становить _____ з «__»_______202_ р. до «__»_______202_ р. включно.

(днів/місяців/років) (дата)

6.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

6.3. Зміни до Договору можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою до Договору за тими ж правилами, що й сам Договір.

6.4. Дія Договору припиняється у випадку:

6.4.1. Закінчення строку, на який його було укладено. Про припинення Договору в цьому випадку Сторони письмово повідомляють одна одну в будь -який час, але не пізніше як в місячний термін із дня закінчення терміну дії Договору.

6.4.2. Дострокового розірвання Договору за взаємною згодою Сторін. За взаємною згодою Сторін Договір розривається не пізніше, як в місячний термін із дня досягнення домовленості Сторін про його розірвання.

6.4.3. Вступу в законну силу відповідного рішення суду чи господарського суду про дострокове розірвання Договору на вимогу однієї із сторін.

6.4.4.Ліквідації юридичної особи, припинення діяльності фізичної особи підприємця або смерті фізичної особи.

6.4.5.Відмови Замовника у підписанні Акта протягом трьох днів з дня реєстрації Договору.

6.4.6.При невиконанні або порушенні однією зі Сторін умов Договору та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі Сторін за рішенням суду.

6.4.7. Несплати Замовником (протягом трьох місяців поспіль) за користування Об’єктом.

6.4.8. Відмови Виконавця від Договору у порядку, визначеному ст.782 Цивільного кодексу України. В цьому випадку Виконавець має право відмовитись від цього Договору і вимагати повернення Замовником об’єкту, якщо останній не вносить плату, визначену згідно з п.3.2 цього Договору, протягом трьох місяців підряд. У разі такої відмови Договір вважається розірваним з дня одержання Замовником письмового повідомлення Виконавця про припинення Договору. Письмове повідомлення Виконавця про припинення Договору чи відмову від Договору вважається одержаним Замовником, якщо це повідомлення вручено повноважному представнику Замовника, який одночасно з одержанням повідомлення розписується на другому примірнику повідомлення, що залишається у Виконавця, або це повідомлення надіслано Виконавцем Замовнику поштою рекомендованим листом із рекомендованим повідомленням про вручення поштового повідомлення адресату. Таке повідомлення надсилається за адресою місцезнаходження Замовника, або за адресою, за якою здійснено реєстрацію Замовника – юридичної чи фізичної особи – суб’єктів підприємницької діяльності.

Прикінцеві положення.

7.1. Цей Договір набирає чинності після підписання його Сторонами.

7.2 По всіх питаннях, що не врегульовані Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

7.3. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені у тій самій формі, що й Договір.

7.4. Замовник несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов’язується повідомляти в письмовій формі іншу Сторону про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у десятиденний термін, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

7.5. Договір складений українською мовою, при повному розумінні Сторонами його умов та термінології , у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

7.6. Після закінчення терміну дії цього Договору подальші взаємовідносини Сторін регулюються укладанням нового Договору.

До договору додається

8.1. Розрахунок плати за передачу окремих об’єктів благоустрою у тимчасове користування, для розміщення тимчасової споруди, згідно додатку 1.

8.2. Акт приймання-передачі окремого елемента благоустрою, згідно додатку 2.

8.3. Схема розташування окремого елементу благоустрою комунальної власності.

 

9. Юридична адреса та банківські реквізити сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ

Назва___________________________

Адреса__________________________

Р/р_____________________________

МФО___________________________

ЄДРПОУ________________________

Телефон_________________________

ПІП_____________________________


МП __________________


ЗАМОВНИК

Назва_________________________

Адреса________________________ Р/р___________________________

МФО_________________________

ЄДРПОУ______________________

Телефон______________________

ПІП__________________________


МП ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Договору передачі окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд 

                                           Р О З Р А Х У Н О К

до договору передачі окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасової споруди від « » року _________

 

м.Підгородне від «____» _____________ 202__ р.

 

1.Адреса місця розташування окремого об’єкта благоустрою, що надається у тимчасове користування__________________________________________

Площа: ___ кв.м.__________________________________________________

Оцінка вартості окремого об’єкта благоустрою комунальної власності визначається за формою:

Пм= Бт x Sзд x Км, де

Пм – місячний розмір плати;

Бт – базовий тариф 1 неоподаткований мінімум доходів громадян;

Sзд – площа зайнятої земельної ділянки на якій розташований окремий об’єкт благоустрою;

Км – коефіцієнт місця розташування.

Коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки (Км), обумовлюється трьома групами рентоутворювальних факторів регіонального, зонального та локального характеру і обчислюється за формулою:

Км = Км1 х Км2 х Км3

де Км1 – регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місцеположення населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і розселення (місто обласного підпорядкування і значення коефіцієнтів становить – 1,5);Км2 – зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони) (Групи населених пунктів з чисельністю населення до 20 тис. чол. і значення коефіцієнтів становить – 1,8);Км3 – локальний коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони (Місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів і значення коефіцієнтів становить 1,5).

Км = 1,5 х 1,8 х 1,5 = 4,05

Розрахунок: Пм = ____________________________________________ = _________________грн.


Примітки_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Усього до сплати ________________________________________________________ грн.


Міський голова Замовник

______________/____________/ _______________/______________/

МП МПДодаток 2

до Договору передачі окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд 

 

                                                  АКТ

           приймання – передачі окремого об’єкта благоустрою

до договору передачі окремого об’єкта благоустрою  у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд
від « » 20 року ________

 

м.Підгородне « » р.

 

Цей Акт складено на виконання Договору від «___» _____________ 20____ р. №_________, укладеного між __________________________________________________(Виконавцем) та ____________________________________________________ (Замовником).


1.ПЕРЕДАЧА окремого об’єкта благоустрою ВИКОНАВЦЕМ

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця, _____________________________, з одного боку, і Замовник _______________________________________________________, з іншого боку, склали ч. 1 цього Акта про те, що відповідно до зазначеного вище Договору Замовник прийняв, а Виконавець передав окремий об’єкт  благоустрою відповідно до наведеного нижче:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Окремий об’єкт  благоустрою переданий повністю відповідно до умов Договору, зауважень не має (при наявності зауважень це вказується в додатку до Акта).


Від Виконавця: від Замвоника


___/____________/ ___/__________/

М.П. М.П.


2.ОДЕРЖАННЯ ОКРЕМОГО ОБ’ЄКТА БЛАГОУСТРОЮ ЗАМОВНИКОМ


Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця, _____________________________, з одного боку, і Замовник _______________________________________________________, з іншого боку, склали ч. 2 цього Акта про те, що відповідно до згаданого вище Договору Виконавець передав, а Замовник прийняв окремий об’єкт благоустрою, переданий ним раніше Замовнику, відповідно до ч. 1 цього Акта.

Окремий об’єкт благоустрою переданий повністю відповідно до умов Договору, зауважень не має (при наявності зауважень це вказується в додатку до Акта).


від Виконавця від Замовника


___/____________/ ___/__________/

М.П. М.П.

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Договору передачі окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд 

 

Додаткова угода

до Договору передачі окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд

від «____» __________202__ року №

 

м. Підгородне «___» _______________ 20___ року

Виконавець (уповноважена ним особа) Підгородненська міська рада в особі міського голови ________________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та Замовник ___________________________________________________, з другого боку уклали цю Додаткову угоду до Договору передачі окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд від «___»_____202__ року №_________про нижче наведене:

Рішенням виконавчого комітету Підгородненської міської ради від _____________ року №______ внесено зміни до п. 2.2 рішення виконавчого комітету Підгородненської міської ради від «____»___________ року № ______, а саме:

 • Пункт 1.4 викласти в наступній редакції:

 2.2. Загальний розмір плати за об’єкт становить ______ грн. на місяць.

На підставі даного рішення в п. 2.2. договору передачі окремого об’єкта  благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд від «___»___________ _____ року №______ внести наступні зміни:

2.2. Загальний розмір плати за об’єкт становить ______ грн. на місяць.

Сторони домовилися неухильно виконувати вимоги основного договору передачі окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасової споруди від «___»___________ _____ року №______, вимоги цієї додаткової угоди та вимоги чинного законодавства України.

Цю додаткову угоду укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Виконавця, другий – у Замовника,

 

Виконавець

Замовник


________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
__________/_________________/ __________/_________________/

М.П. М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку передачі об’єктів благоустрою у тимчасове користування

                                             МЕТОДИКА

Розрахунку вартості передачі окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасової споруди


Методика розрахунку вартості передачі окремого об’єкта благоустрою у тимчасове користування і розміру плати за розміщення на них тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Підгородненської міської ради (надалі – Методика) розроблена з метою визначення розміру плати за передачу окремих об’єктів благоустрою у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності

Оцінка вартості тимчасового користування окремого об’єкта  благоустрою комунальної власності визначається за формою:

Пм= Бт x Sзд x Км, де

П – місячний розмір плати;

Бт – базовий тариф 1 неоподаткований мінімум доходів громадян;

Sзд – площа зайнятої земельної ділянки на якій розташований окремий об’єкт благоустрою;

Км – коефіцієнт місця розташування.

Коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки (Км), обумовлюється трьома групами рентоутворювальних факторів регіонального, зонального та локального характеру і обчислюється за формулою:

Км = Км1 х Км2 х Км3

де Км1 – регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місцеположення населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і розселення і значення коефіцієнтів становить – 1,5;Км2 – зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони) і значення коефіцієнтів становить – 1,11,8;Км3 – локальний коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони (Місцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів) і значення коефіцієнтів становить 1,041,5).

Км = 1,5 х 1,8 х 1,5 = 4,05

 


 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux