Підгородненська міська об'єднана територіальна громада
Дніпровський район, Дніпропетровська область
Рішення виконкому
від 02 травня 2022р.№ 514
Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту населення Підгородненської міської ради на 2021 – 2023 роки
Опубліковано 11 травня 2022

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про державне прогнозування та розроблення програм соціально – економічного розвитку України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Бюджетним кодексом України, сесія  міської ради,-

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести доповнення в розділ IV «Мета програми», затвердженої

рішенням міської ради від 13.12.2021 № 1424-11/8, а саме:

після викладення «учасникам антитерористичної операції» доповнити викладенням наступного змісту «сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців, які приймали участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX» далі читати по змісту.

2. Внести доповнення в розділ V «Обґрунтування шляхів і засобів

розв’язання проблем» наступним викладенням: «надання матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців загиблих, померлих, якщо причина смерті є наслідком участі померлого в забезпеченні оборони України та померлих при раптовому ускладненню стану здоров’я під час виконання обов’язків в забезпеченні оборони України,  захисту безпеки населення та інтересів держави, відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX.

         З метою увічнення пам’яті військовослужбовців загиблих, померлих, якщо причина смерті є наслідком участі померлого в забезпеченні оборони України та померлих при раптовому ускладненню стану здоров’я під час виконання обов’язків в забезпеченні оборони України, їх поховання здійснювати на кладовищі (кадастровий номер земельної ділянки 1221411000:01:066:0001) в м. Підгородне по вул. Нагорна, 82-К  у секторі «Почесних поховань».

3. Внести доповнення до розділу VI «Напрями (завдання) діяльності та

заходи Комплексної програми соціального захисту населення Підгородненської міської ради на 2021 – 2023 роки, а саме:

в пункт 2.14 переліку заходів програми після викладення «ООС» доповнити викладенням наступного змісту «військовослужбовців, які приймали участь в забезпеченні оборони України».

4. Внести доповнення до розділу VI «Напрями (завдання) діяльності та

заходи Комплексної програми соціального захисту населення Підгородненської міської ради на 2021 – 2023 роки», а саме:

пункт 2.19 читати у викладенні «Надання матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців загиблих, померлих, якщо причина смерті є наслідком участі померлого в забезпеченні оборони України та померлих при раптовому ускладненню стану здоров’я під час виконання обов’язків в забезпеченні оборони України,  захисту безпеки населення та інтересів держави, відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX в розмірі 10 (десять) тисяч гривень».

пункт 2.20 читати у викладенні «Поховання військовослужбовців загиблих, померлих, якщо причина смерті є наслідком участі померлого в забезпеченні оборони України та померлих при раптовому ускладненню стану здоров’я під час виконання обов’язків в забезпеченні оборони України, здійснювати на кладовищі (кадастровий номер земельної ділянки 1221411000:01:066:0001) в м. Підгородне по   вул. Нагорна, 82-К  у секторі «Почесних поховань». Витрати на копання могил комунальному підприємству «Підгородне-сервіс» відшкодовувати з міського бюджету».

пункт 2.21 читати у викладенні «Ритуальні послуги з поховання військовослужбовців та інших осіб, які загинули під час виконання обов’язків по захисту держави під час воєнної агресії між Україною та Росією, 100 (сто) тисяч гривень». 

5. Координацію по виконанню даного рішення покласти на заступника

міського голови Миколу ГРИБАЧОВА, контроль - на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, торгівлі, промисловості та місцевого самоврядування.Т.в.о. міського голови                                                                    Роман КУЧМА


ЗАТВЕРДЖЕНО

до рішення сесії міської рад від            23.12.2020 року№215-2/8

в редакції згідно з рішенням

сесії №_1424-11/8

від 13 грудня 2021 року

в редакції згідно з рішенням

сесії №1684-14/8 від 04.03.2022


в редакції згідно з рішенням

виконкому №514 від 02.05.2022
 

 

 

 

 

 

 

 

               Комплексна Програма 

       соціального захисту населення

             Підгородненської міської ради

                        на 2021 – 2023 роки


                                                 м. Підгородне

                                            2022 рік


Розділ I

ПАСПОРТ

Комплексної програми соціального захисту населення Підгородненської міської ради 2021-2023 роки


1.

Ініціатор розроблення програми

Постійна комісія міської ради з питань освіти, медицини, культури, спорту, сім’ї, молоді, соціальної політики і праці, у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та дітей війни


Відділ соціального захисту населення  

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови  Підгородненської міської ради від 26.08.2020 № т 116 «Про організацію розробки комплексної програми соціального захисту населення Підгородненської міської ради на 2021-2023 рр»

3.

Розробник програми

Відділ соціального захисту населення

4.

Спів розробники програми

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ військового обліку та цивільного захисту

Служба в справах дітей

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ соціального захисту населення

6.

Учасники програми

Міська рада, органи самоорганізації населення, громадські організації: ветеранів 2- ї світової війни та прирівняних до них та особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про  статус   ветеранів   війни, гарантії їх  соціального захисту", ліквідаторів ЧАЕС, особи з інвалідністю, сім’ї пільгової категорії

7.

Термін реалізації програми

2021-2023 роки

7.1.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

Не є довгостроковою

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Міський бюджет

Обласний бюджет

Державний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

  180 000 тис. грн. на три роки

      6 000 тис. грн. на один рік 

9.1.

коштів місцевого бюджету

План бюджетних призначень 2021-2023


коштів обласного бюджетукоштів державного бюджетукоштів інших джерел

За наявністю

 

Розділ II

Ресурсне забезпечення комплексної  Програми соціального захисту населення Підгородненської міської ради 2021-2023 роки

                     


Обсяг коштів,

які пропонується залучити на

виконання програми

Етапи виконання програми

               І

Усього витрат на

виконання програми тис.грн


2021   рік

 

2022

рік


2023   рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

6 000,0 

730,982

7 700 982

18 431 964,00

місцевий бюджет

6 000,0

8 030,00

6 000,00

20 030,00

обласний бюджет

-

     17,652

    17,652

       35,304

державний бюджет

-

1 683,330

1 683,330

  3 366,66

районні, міські (міст обласногопідпорядкування) бюджети


-


-


-


-

бюджети сіл, селищ, міст районного

підпорядкування


-


-


-


-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-


 Розділ IIІ

Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

 

           На території Підгородненської міської територіальної громади, до складу якої  входить –  м. Підгородне,  с. Перемога,  с. Спаське,  с. Хуторо-Губиниха,  с. Дмитрівка Дніпровського району Дніпропетровської області проживає  близько 8 778 осіб з числа вразливих категорій населення, які потребують соціального захисту.

          З метою реалізації конституційного права громадян на соціальний захист, створено і забезпечено функціонування державної системи соціального захисту та соціального обслуговування (надання соціальних послуг) пенсіонерам, ветеранам війни і праці, особам з інвалідністю, одиноким непрацездатним громадянам, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної допомоги і підтримки.

          Найбільш вразливими, малозахищеними та пільговими категорії населення громади є:

- пенсіонери – 5 680 осіб;

- ветерани праці – 321 особа;

- діти війни – 1 245 осіб;

- учасники Другої світової війни та прирівняних до них – 1 особа;

- учасники АТО/ ООС – 184 осіб;

- члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) в АТО/ООС – 11 осіб;

- учасники бойових дій на території інших держав – 55 осіб (учасники бойових дій в республіці Афганістан – 34 особи, колишній республіці Чехо-Словаччині – 12 осіб, колишній республіці Югославії – 3 особи, Угорщині – 1 особа, Ефіопії – 1 особа, Єгипті (об’єднаній Арабській республіці – 1 особа), розмінування – 1 особа та 2 родини військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок бойових дій);   

- особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій – 25 осіб (особи з інвалідністю І групи – 2 особи, ІІ групи – 4  особи, ІІІ групи – 19 осіб) з них:

           - учасники Другої світової війни – 1 особа;

           - учасники ліквідації аварії на ЧАЄС – 8 осіб;

           - учасники бойових дій в інших державах – 9 осіб;

           - учасники АТО/ООС – 10 осіб;

           - 17 осіб мають поранення, травми, захворювання отримане під час виконання службових обов’язків в зоні АТО/ООС але не визнані особами інвалідами війни;

- постраждалі в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 136 осіб (І категорія – 19 осіб, ІІ категорія – 52 особи, ІІІ категорія – 32 особи, вдови – 7 осіб, діти до 18 років – 26 осіб);

- особи з інвалідністю – 457 осіб (І група – 74 особи, ІІ група – 102 особи, ІІІ група – 184 особи, діти з інвалідністю до 18 років – 97 осіб);

- одинокі матері з дітьми – 370 осіб;

- малозабезпечені сім’ї – 87 сімей;  

- багатодітні сім’ї – 204 сім’ї, в яких виховується 672 дитини;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 53 дитини;

- дитячий будинок сімейного типу – 2 сім’ї, в яких виховується 12 дітей.

          Усі зазначені категорії громадян охоплені заходами соціального захисту та підтримки з боку держави відповідно до чинного законодавства, зокрема в рамках діючих законів України: «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальні послуги», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальний захист дітей війни», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви  нацистських переслідувань», «Про охорону дитинства».

Разом з тим, враховуючи фактори, що спричинені повільним зростанням економіки, інфляційними процесами, низьким рівнем пенсійного забезпечення, зростанням цін і тарифів та іншими об’єктивними реальностями, виникає додаткова потреба вжиття цілеспрямованих заходів соціальної підтримки на рівні громади, введення додаткових заходів підтримки та допомоги цілого спектру цільових груп населення, характерною рисою яких є малозабезпеченість, бездоглядність, немічність, хвороба, інші життєві негаразди, що спричиняють скрутне матеріальне становище; забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності районних громадських організацій, членами яких є ветерани війни та праці, воїни-інтернаціоналісти, особи з інвалідністю, чорнобильці учасники АТО/ООС та члени сімей загиблих учасників антитерористичної операції, а також забезпечення надання соціальних пільг і гарантій для окремих пільгових категорій громадян.

Для вирішення соціальних проблем потрібна комплексна система заходів, зорієнтованих на конкретні цільові групи населення, що потребують підтримки з боку міської влади, чим і зумовлена необхідність розробки, прийняття і виконання Комплексної Програми соціального захисту населення Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки (далі – Програма).


Розділ  IV

Мета Програми


Забезпечення реалізації конституційного права на соціальний захист окремих категорій населення громади. Реалізація державної політики щодо принципів соціальної справедливості. Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг, ефективності проведення місцевої політики щодо покращення якості життя вразливих груп населення, забезпечення державних гарантій та впровадження нових механізмів посилення адресності надання матеріальної допомоги ветеранам війни, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам антитерористичної операції, сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців, які приймали участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 №2102-IX», сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та сім’ям загиблих учасників АТО/ООС, сім’ям з дітьми та іншим вразливим категоріям населення та підтримка статутної діяльності районних громадських організацій, які також захищають інтереси зазначених вище категорій громадян.


Розділ V

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

 

З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а також відповідальних за дотриманням термінів їх виконання, обсяги фінансування з поділом на відповідні періоди та визначено обов’язок розробника Програми щорічно подавати на розгляд сесії міської ради проект заходів по реалізації завдань Комплексної Програми соціального захисту населення Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки .

Програмою передбачається виконання таких завдань:

забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій, пільг, соціальних допомог та компенсацій;

забезпечення фінансування для реалізації Постанови КМУ від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на не професійній основі»;

надання грошової допомоги мешканцям громади, які потрапили в скрутне матеріальне становище;

надання матеріальної допомоги мешканцям громади на лікування, реабілітацію та проведення медичних операцій;

надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха;

надання матеріальної та натуральної допомоги пільговим категоріям населення до знаменних та скорботних дат;

надання одноразової щорічної грошової допомоги учасникам АТО/ООС;

надання щорічної та щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та інвалідам війни учасникам бойових дій на територіях проведення антитерористичної операції на Сході України;

надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЄС та вдовам;

надання матеріальної допомоги матерям, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;

надання матеріальної допомоги дітям з інвалідністю віком до 18 років;

          забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО/ООС;

         вшанування пам’яті загиблих або померлих учасників АТО/ООС.

         оздоровлення та відпочинок дітей пільгової категорії та обдарованих дітей  в дитячих таборах.

         надання матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців загиблих, померлих, якщо причина смерті є наслідком участі померлого в забезпеченні оборони України та померлих при раптовому ускладнені стану здоров’я під час виконання обов’язків в забезпеченні  оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 №2102-IX».

         При виникненні необхідності, розробник Програми подає клопотання на розгляд сесії міської ради про внесення змін і доповнень до заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки.


                               

РОЗДІЛ  VI

Напрями (завдання) діяльності та заходи

Комплексної  програми соціального захисту населення Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки

 

п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), грн.

1

Забезпечення соціальної підтримки сімей з дітьми та інших вразливих категорій громадян

1.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення громади щодо змін та нововведень у законодавстві України з питань соціального захисту

На протязі року

Відділ соціального захисту населення

ЦНАП


Старостат

-

-

1.2. Прийом документів з питань надання адміністративних послуг соціального характеру, послуг із соціальної підтримки населення та інших виплат відповідно до діючих нормативно-правових актів (державні допомоги, пільги, субсидії компенсаційні виплати та інше)

На протязі року (за зверненням)

Відділ соціального захисту населення

ЦНАП


Старостат

-

-

1.3. Забезпечення роботи «Мобільного кейсу» для виїзного обслуговування маломобільного населення громади

На протязі року (за зверненням)

Відділ соціального захисту населення

ЦНАП-

-

1.4. Забезпечення фінансування для реалізації Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на не професійній основі»

На протязі року (за зверненням)

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 –

2022 – 300 000

2023 – 300 0002.

Надання соціальної підтримки незахищеним верствам населення, пільговим категоріям громадян та за інших обставин, які потребують надання матеріальної допомоги

2.1. Надання грошової допомоги мешканцям громади, які потрапили в скрутне матеріальне становище

На протязі року (за зверненням)

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 – 2 500 000

2022 – 50 000

2023 – 50 0002.2. Надання матеріальної допомоги мешканцям громади на лікування, реабілітацію та проведення медичних операцій

На протязі року (за зверненням)

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 – 100 000

2022 – 320 000

2023 – 320 0002.3. Надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха

На протязі року (за необхідністю та при наявності звернень)

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 – 80 000

2022 – 80 000

2023 – 80 0002.4. Надання щорічної матеріальної допомоги учасникам бойових дій

На протязі року

Відділ військового обліку та цивільного захисту


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 – 155 000

2022 – 415 000

2023 – 415 000

2.5. Надання щорічної та щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та мають статус членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та особам з інвалідністю в наслідок війни учасникам бойових дій на територіях проведення антитерористичної операції на Сході України

На протязі року (одноразово)та щомісячно

Відділ військового обліку та цивільного захисту


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 – 800 000

2022 – 400 000

2023 – 400 000

2.6. Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам з непідконтрольних районів Луганської, Донецької області та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим

На протязі року (за зверненням)

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 – 100 000

2022 – 20 000

2023 – 20 0002.7. Надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та вдовам

(до Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС)

ІV квартал

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 – 110 000

2022 – 110 000

2023 – 110 0002.8. Надання матеріальної допомоги матерям, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»

(до Дня матері)

ІІ квартал

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 – 30 000

2022 – 32 000

2023 – 32 0002.9. Надання матеріальної допомоги дітям з інвалідністю віком до 18 років

(до Міжнародного дня людей з інвалідністю)

ІV квартал

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 –

2022 – 500 000

2023 – 500 0002.10. Надання матеріальної та натуральної допомоги пільгової категорії населення до знаменних та пам’ятних (скорботних)  дат

На протязі року

Відділ військового обліку та цивільного захисту


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 –

2022 – 115 000

2023 – 115 0002.11. Надання матеріальної допомоги мешканцям громади до ювілейних дат (90, 95, 100 років)

На протязі року (за зверненням)

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 –

2022 – 1 000

2023 – 1 0002.12. Надання матеріальної допомоги на підтримку обдарованих дітей та молоді

На протязі року (за зверненням)

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 –

2022 – 1 000

2023 – 1 0002.13. Забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО/ООС

На протязі року

Відділ військового обліку та цивільного захисту


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 –

2022 – 30 000

2023 – 30 000

2.14. Надання матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, догляд за могилами, виготовлення та встановлення надгробків, пам’ятних знаків

На протязі року

Відділ військового обліку та цивільного захисту


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 – 71 000

2022 – 24 000

2023 – 24 000

2.15. Вшанування пам’яті загиблих або померлих учасників АТО/ООС.

 

На протязі року

Відділ військового обліку та цивільного захисту
Відділ бухгалтерського облікуМіський бюджет

2021 –

2022 – 10 000

2023 – 10 000

2.16. Забезпечення проведення безоплатного поховання

На протязі року (за зверненням)

Відділ військового обліку та цивільного захисту


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 –

2022 – 30 000

2023 – 30 000

2.17. Надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючих мешканців громади

На протязі року (за зверненням)

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 –

2022 – 72 000

2023 – 72 0002.18. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян

На протязі року (за зверненням)

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 –

2022 – 5000000

2023 –3.

Оздоровлення та відпочинок пільгової категорії населення, обдарованих дітей, родин загиблих в АТО/ООС

3.1 Придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей пільгової категорії та обдарованих дітей  в дитячих таборах відпочинку

ІІ-ІІІ квартал

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 – 1 000 000

2022 – 500000

2023 – 500 0003.2 Послуги переведення для оздоровчої поїздки родин загиблих а АТО/ООС

ІІ-ІІІ квартал

Відділ військового обліку та цивільного захисту


Відділ бухгалтерського обліку

Міський бюджет

2021 – 20 000

2022 – 20 000

2023 – 20 0004.

Забезпечення медичної підтримки пільгової категорії громадян

Забезпечення лікарськими засобами по безоплатним рецептам осіб, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, віднесеним до І категорії, згідно ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

На протязі року

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Субвенція з обласного бюджету

2021 – 15 521

2022 – 15 521

2023 – 15 521Забезпечення зубопротезуванням, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, віднесених до І категорії, згідно ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

На протязі року

Відділ соціального захисту населення


Відділ бухгалтерського обліку

Субвенція з обласного бюджету

2021 –

2022 –

2023 –5.

Капітальні трансферти населенню на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції

Придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

ІV квартал

Служба у справах дітей


Відділ соціального захисту населення

 

Відділ бухгалтерського обліку

Субвенція з державного бюджету

2021 – 1 683 330

2022 – 1683 330

2023 – 1 683 330
Розділ VII

Координація та контроль  управління  за ходом виконання

Програми

 

          Організацію управління та контролю за ходом виконання Програми, здійснює структурний підрозділ соціального захисту населення Підгородненської міської ради. Координацію дій між  виконавцями Програми та відповідальним за надання щоквартальної звітності про виконані заходи Програми здійснює заступник міського голови за розподілом обов’язків.

Контроль за виконанням Комплексної Програми соціального захисту населення Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки покладається на постійну комісію міської ради з питань освіти, медицини, культури, спорту, сім’ї, молоді, соціальної політики і праці, у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та дітей війни.
 

Т.в.о.міського голови                                                                           Роман КУЧМА

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux