Підгородненська міська об'єднана територіальна громада
Дніпровський район, Дніпропетровська область
Проекти рішень міської ради
від 01 жовтня 2020р.№ 
Про погодження проекту Програми розвитку комунального підприємства «ЕТС» Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки»
Опубліковано 01 жовтня 2020

Заслухавши інформацію начальника КП «ЕТС» Оліфер В.Л. та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради,


                                      ВИРІШИВ:


         1.Погодити проект Програми розвитку комунального підприємства

«ЕТС» Підгородненської міської ради на 2021-2023 роки».

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови міської ради Слуцького В.І.


        

 

Міський голова                           А.І.Горб


 
ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЕТС»


ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2021-2023


                                                   м. ПІДГОРОДНЕ

2020

 
 

 

Розділ I


Паспорт

( Загальна характеристика Програми розвитку КП « ЕТС»)

 

 • Ініціатор розробки програми

Комунальне підприємство « ЕТС»

 • Дата,номер розпорядчого документа про розробку програми

 

 • Розробник  програми

Комунальне підприємство « ЕТС»

 • Співрозробники  програми

 

 • Відповідальний виконавець програми

Комунальне підприємство « ЕТС»

 • Учасник програми
 • КП « ЕТС»
 • Підгородненська міська рада
 • Дніпровська районна рада
 • Дніпропетровська Обласна рада
 • Термін реалізації програми
 • 2021-2023 роки
 • Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми
 • -Підгородненський міський бюджет 
 • -Дніпровський районний бюджет
 • -Дніпропетровський  обласний бюджет
 • -Державний бюджет 
 • Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації програми, тис.грн.
 • 19100,00

 

 

 

 

 

В. о. головного бухгалтера                                               С. І. САХНОВСЬКА

 
 

 

Розділ II

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку  КП « ЕТС» в тис. грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на використання програми

Виконання програми в 2021

Виконання програми в 2022

Виконання програми в 2023

Усього витрат на виконання програми

Обсяг фінансових ресурсів  разом

14300,00

 

3000,00

1800,00

19100,00

Місцевий бюджет, 

2957,5

2954,9

1750,80

7663,2

Власний інвестиційний ресурс

42,640

45,100

49,200

136,94

Інші бюджети

11299,86

 

 

11299,86

 

 

 

 

 

 

В. о. головного бухгалтера                                               С. І. САХНОВСЬКА 

 
 

 

 

 

Програма

розвитку  Комунального підприємства  «ЕТС»

Підгородненської міської ради Дніпровського района Дніпропетровської області

2021 – 2023  роки

 

3. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована програма:


Комунальне  підприємство «ЕТС» (далі – Підприємство) є підприємством Підгородненської міської ради, яке створене з метою  забезпечення потреб бюджетних установ,  населення та інших організацій розташованих на території Підгородненської міської ради у послугах побутового та іншого характеру.


На сьогоднішній день матеріально-технічна база підприємства знаходиться у  незадовільному стані. Відсутня у достатній кількості  техніка, приміщення для зберігання та обслуговування техніки та територія для організації виробничої діяльності.

Програма розвитку  Комунального підприємства «ЕТС»  на 2021-2023 роки є одним із етапів розширення напрямів роботи  комунального підприємства з метою збільшення  його прибутковості.

Підприємство власними силами та з залученням бюджетних коштів Підгородненської міської ради намагається забезпечити КП «ЕТС» необхідною технікою, але на теперішній час техніки не достатньо. В 2019 році Підгородненською міською радою придбано один сміттєвоз з відвалом для прибирання снігу. Маємо потребу в техніці для чистки доріг від снігу та гравійно – піщаних забруднень, внесення інертних матеріалів і антиожеледних реагентів. Для цього необхідно додатково придбати машину обладнану щіткою для підмітання та відвалом для прибирання снігу.

Комунальним підприємством внаслідок відсутності техніки для роботи на висоті не виконуються роботи по прибиранню фаутних дерев, обслуговуванню мереж вуличного освітлення, зовнішньої реклами, ремонту покрівель багатоповерхових будинків та ін.

Окрім зазначених проблем існує багато інших напрямків діяльності комунального підприємства по благоустрою, наданню комунальних послуг населенню, розвитку мереж водопостачання та водовідведення, які на теперішній час з боку міської влади можуть бути забезпечені організаційно, але внаслідок недостатнього власного фінансового ресурсу не можуть бути реалізовані в площині забезпечення комунального підприємства належною матеріально-технічною базою для надання якісних послуг населенню.

Реалізація проектів водопостачання, водовідведення та  санітарної очистки, впровадження яких розпочато у 2020 році в свою чергу потребують оснащення комунального підприємства відповідною технікою.

Міська рада разом з комунальним підприємством розглядає пропозиції з розширення існуючої бази, шляхом придбання приміщення та території для розміщення сучасної бази КП "ЕТС". Нову базу планується забезпечити платформами які в подальшому будуть облаштовані для збору та сортування сміття, для виробництва малих архітектурних форм, для зберігання протиожиледної суміші та.ін.

В свою чергу задоволення потреб населення в роботах, послугах і товарах стримується внаслідок незадовільного стану матеріально-технічної бази підприємства.

До таких проблем відносяться:

 • Низький відсоток  охоплення домогосподарств міста договорами на видалення твердих побутових відходів з КП «ЕТС»;
 • Незадовільний стан нормативно-правового регулювання відносин КП «ЕТС» з отримувачами послуг, необхідність приведення у відповідність до вимог діючого законодавства нормативних актів міської ради, прийняття нових тарифів, включення до тарифів інвестиційної складової;
 • Відсутність централізованих мереж водопостачання та водовідведення, що призводить до забруднення навколишнього природного середовища;
 • Необхідність удосконалення роботи по наданню ритуальних послуг;
 • Незадовільний стан матеріально-технічної бази КП «ЕТС», відсутність необхідної кількості машин та механізмів, обладнання для прибирання вулиць, вивезення сміття, техніки для роботи на висоті та інше.
 • Підприємство не має власної території, достатньої площі земельної ділянки для розміщення будівель і споруд, техніки, машин та механізмів для організації виробничого процесу по виготовленню ритуальної атрибутики та інші проблеми.


4. Мета Програми

 

 Метою цієї Програми є визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення належного функціонування комунального підприємства «ЕТС» з метою досягнення його прибутковості, підтримку фінансового становища Підприємства,  зміцнення  матеріально-технічної бази, залучення інвестиційних ресурсів.

 

5.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Організаційне забезпечення реалізації положень Програми здійснюється міською радою. Розв`язання проблем буде здійснюватися шляхом  розширення  переліку робіт та послуг які надаються підприємством, зокрема:

- ритуальних

- по вивезенню твердих побутових відходів

- обслуговування мереж централізованого водопостачання та водовідведення

- удосконалення місцевої нормативної бази у сфері благоустрою населених пунктів, з метою отримання фінансового ресурсу для розвитку КП

- організація проведення ремонтно-будівельних робіт та  виробництво будівельних матеріалів;

-опрацювання механізму своєчасної оплати за надані комунальні послуги та громадського контролю за їх якістю.

-придбання необхідних транспортних засобів та обладнання для виконання робіт по обслуговуванню та будівництву мереж водогонів, водовідведення, збору твердих побутових відходів, обслуговуванню вуличного освітлення, омоложенню та видаленню фаутних дерев, ремонту будівель комунальної власності та житлового фонду, ремонту та утриманню доріг та ін. на території Підгородненської міської ОТГ.

- встановлення тарифів зі 100% відшкодуванням витрат та інвестиційною складовою;

- здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.


6. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми на 2021-2023рю (додатки 1,2,3.)

 

 7. Координація та контроль за виконанням Програми

Програма виконується протягом 2021 - 2023 років.

Виконавцями Програми є Комунальне підприємство «ЕТС», та Підгородненська міська рада.

Контроль за виконанням  Програми проводиться  на постійною комісію з питань транспорту, зв’язку, енергозбереження, житлово-комунального та дорожнього господарства, комунальної власності, та заступника міського голови за розподілом обов’язків.


Начальник  комунального 

підприємства «ЕТС»                                                        В. Л. ОЛІФЕР

 
 

 

Додаток 1

Заходи 

до програми розвитку розвитку  КП «ЕТС» в тис. грн. на 2021рік

Найменування видатку

Тип видатку
/КЕКВ

ДФРР (тис.) 1-й рік

Місцевий бюджет (тис.) 1-й рік

Бюджет власного інвестиційного ресурсу (тис.) 1-й рік

ДФРР (тис.) наст. роки

Місцевий бюджет (тис.) наст. роки

Бюджет партнерів (тис.) наст. роки

Загальна сума

Придбання автомобіля для аварійної бригади

Видаток розвитку
/ 3110

790.2

202.7

7,100

0

0

0

1000

Придбання автопідіймача (автовишки)

Видаток розвитку
/ 3110

2370.6

622.3

7,100

0

0

0

3000

Придбання вакуумного автомобіля АС 0104 ( очищення вигрібних ям)

Видаток розвитку
/ 3110

1580.4

412.5

7,100

0

0

0

2000

Придбання ескаватора(з розширеними характеристиками)

Видаток розвитку
/ 3110

2370.6

622.3

7,100

0

0

0

3000

Придбання самосвалу (піскорозкидувальної машини)

Видаток розвитку
/ 3110

2133.54

559.36

7,100

0

0

0

2700

Придбання сміттєвоза (з відвалом для прибирання снігу)

Видаток розвитку
/ 3110

2054.52

538.34

7,140

0

0

0

2600

Сума

11299.86

2957,5

42,640

0

0

0

14300


 

 

В. о. головного бухгалтера                                               С. І. САХНОВСЬКА

 
 

 

Додаток 2

Заходи 

до програми розвитку розвитку  КП «ЕТС» в тис. грн. на 2022рік

Найменування видатку

Тип видатку
/КЕКВ

Місцевий бюджет (тис.) 1-й рік

Бюджет власного інвестиційного ресурсу (тис.) 1-й рік

ДФРР (тис.) наст. роки

Місцевий бюджет (тис.) наст. роки

Бюджет партнерів (тис.) наст. роки

Загальна сума

Придбання приміщення та території для розміщення сучасної бази КП " ЕТС".

Видаток розвитку
/ 3110

2954,9

45,100

0

0

0

3000,00

Сума

2954,9

45,1000

0

0

0

3000,00


 

 

В. о. головного бухгалтера                                     С. І. САХНОВСЬКА 

 
 

 

Додаток 3

Заходи 

до програми розвитку розвитку  КП «ЕТС» в тис. грн. на 2023рік

Найменування видатку

Тип видатку
/КЕКВ

Місцевий бюджет 1-й рік

Бюджет власного інвестиційного ресурсу (тис.) 1-й рік

ДФРР (тис.) наст. роки

Місцевий бюджет (тис.) наст. роки

Бюджет партнерів (тис.) наст. роки

Загальна сума

Придбання обладнання для проведення поточних ремонтів доріг комунальної власності

Видаток розвитку
/ 3110

1475,40

24,600

0

0

0

1500,00

Придбання Обладнання для прочищення каналізації

Видаток розвитку
/ 3110

275,40

24,600

0

0

0

300,00

Сума

1750,80

49,200

0

0

0

1800,00


В. о. головного бухгалтера                                     С. І. САХНОВСЬКА 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux