Видача направлення (путівки) на влаштування до інтернатних установ

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення

Результат надання послуги:

Виплата одноразової компенсації

Суб'єкт надання послуги:

Відділ з соціальних питань Підгородненської міської ради

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів праці:

 • Особиста заява громадянина похилого віку чи особи з інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату
 • Для фізичних осіб: паспорт або інший документ, що посвідчує особу
 • Медична картка про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду
 • Довідка про розмір призначеної пенсії
 • Довідка про склад сім’ї за встановленою формою
 • Довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до будинку-інтернату (за наявності групи інвалідності)

Влаштування до психоневрологічного інтернату:

 • Письмова заява особи, яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена)
 • Письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів
 • Рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника)
 • Документ, що посвідчує особу
 • Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків - документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
 • Медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживати / перебувати в інтернаті за формою, встановленою МОЗ
 • Довідка про розмір призначеної пенсії
 • Довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності)
 • Довідка для направлення інваліда до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності)
 • Індивідуальна програма реабілітації інваліда
 • Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи
 • Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника)
 • Копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника)
 • Пенсійне посвідчення
 • Копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності)
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 • Три фотокартки розміром 3 х 4 см

Особи, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи можуть прийматися до інтернату на підставі:

 • Письмова заява особи, яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена)
 • Письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів
 • Рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника)
 • Документ, що посвідчує особу
 • Медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживати / перебувати в інтернаті за формою, встановленою МОЗ
 • Довідка для направлення інваліда до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності)

Влаштування до дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату для дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років:

 • Заява батьків, опікунів / піклувальників, інших законних представників, керівника установи, в якій перебувала дитина з інвалідністю, про прийняття дитини з інвалідністю до будинку-інтернату
 • Паспорт або свідоцтво про народження дитини
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків
 • Відомості про батьків, інших законних представників, родичів дитини з інвалідністю і членів її сім’ї (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації
 • Медична довідка про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів
 • Виписка з медичної документації за формою № 112/о „Історія розвитку дитини”, затверджена МОЗ, з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю дитячого лікаря-психіатра про можливість перебування дитини з інвалідністю в будинку-інтернаті
 • Висновок психолого-медико-педагогічної комісії
 • Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ
 • Психолого-педагогічна характеристика (для вихованця, влаштованого з будинку-дитини, навчального закладу тощо)
 • Пенсійне посвідчення
 • Довідка про розмір призначеної пенсії
 • Три фотокартки розміром 3 х 4 см
 • Копія ощадної книжки дитини з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності)
 • Копії паспортів батьків дитини з інвалідністю (для дітей, в яких є батьки)
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, додаткового подаються:

 • Копія рішення органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про її влаштування до будинку-інтернату та / або рішення про встановлення опіки чи піклування над нею
 • Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
 • Копія документа, що підтверджує право власності дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на нерухомість (за наявності)
 • Опис майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою
 • Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності)
 • Документ, що підтверджує взяття дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею16-річного віку (у разі відсутності житла)
 • Копія обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

Для осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років:

 • Особиста заяви особи з інвалідністю або її опікуна/піклувальника, або керівника установи, яка здійснювала опіку чи піклув. над такою особою, або копії клопотання органу опіки та піклування про влаштування до будинку-інтернату
 • Документ, що посвідчує особу
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків
 • Пенсійне посвідчення
 • Відомості про батьків, інших законних представників, родичів дитини з інвалідністю і членів її сім’ї (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації
 • Медична карта та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування особи з інвалідністю в будинку-інтернаті за формою, встановленою МОЗ
 • Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ
 • Копія виписки з акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, встановленою МОЗ
 • Довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, встановленою МОЗ
 • Довідка про розмір призначеної пенсії
 • Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи
 • Копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна
 • Копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника)
 • Три фотокартки розміром 3 х 4 см
 • Копія ощадної книжки дитини з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності)
 • Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб всіх членів родини

Діти з інвалідністю/особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техн. чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвич. чи воєн. стану у разі відсут. документів, зазначених вище, подають такі документи:

 • Особиста заява батьків дит. з інвалідн., опікунів/піклув., ін. законних представн., особи з інвал. або її опікуна/піклув., або клопот. органу опіки та піклув., на обліку в якому перебув. дитина з інвалідн./особа з інвалідн., про влаштув. до буд.-інтернату
 • Свідоцтво про народження дитини або паспорт
 • Копії паспорта батьків, опікуна/піклувальника, ін. зак. представника дит. з інвалідністю/особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності)
 • Медична довідка про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів
 • Медична карта з висновком лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування в будинку-інтернаті
 • Довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, встановленою МОЗ

Влаштування до спеціального будинку-інтернату:

 • Заява особи, яка виявила бажання проживати в інтернаті, або її опікуна (піклувальника) про приймання до інтернатної установи
 • Паспорт або інший документ, що засвідчує особу
 • Довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, встановленою МОЗ
 • Довідка про розмір призначеної пенсії
 • Довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку
 • Документи, що підтверджують наявність у особи інвалідності (для осіб з інвалідністю)
 • Індивідуальна програма реабілітації інваліда
 • Довідка про освіту для вихованців які навчалися в закладах освіти
 • Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають про це відмітку в паспорті)
 • Довідка про відбуття покарання та звільнення з місць позбавлення волі (для громадян, які звільнилися з місць позбавлення волі)
 • Три фотокартки розміром 3 х 4 см

Строк надання послуги:

3 робочих дні

Завантажити інформаційну картку послуги:

IK-11-41.docx

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux